Yoga_Online

БЕИНСА ДУНО ЗА МОЛИТВАТА
(предговор към "Молитвеник" на Петър Димков)

 

 

Някои считат, че човек не трябва да се моли. Трябва да се моли, понеже чрез молитвата изучава Божествения език. Ако не се молиш, ще останеш невежа в Божествения свят, няма да бъдеш свързан с него. Решаваш да се молиш, почешеш се по врата, казваш: „Не съм разположен". Разположен, неразположен, трябва да се молиш, нищо повече! Може да имаш сто неразположения, няма да чакаш да дойде разположението. То може да дойде след десет години. Тогава защо ще чакаш? Това е неразбиране, заблуждение. Казваш: „Понеже не съм разположен, молитвата ми няма да бъде приета". Бог не се нуждае от твоята молитва, тя не е заради Него, тя е заради тебе. Ти като отвориш устата си, приемаш храната не заради Петка и Стоян. Това е една длъжност, един закон, който трябва да изпълниш. Ако не го изпълниш, ще страдаш. И в дишането е същият закон. Ако дишаш правилно, то е заради тебе. Когато човек се моли, от невидимия свят ще го научат на езика на небето. Като научиш езика на небето, всички работи ще тръгнат. Ако на вас не ви върви, то е по причина, че не знаете езика на небето. Идеш в Англия, не знаеш да кажеш „хляб", англичаните не те разбират. Понеже англичанинът цени времето, той е отривист. Ти докато отвориш устата и започнеш да му говориш, то е губене на време. Те казват: „Времето е пари".

*


Докато майка ви пише, баща ви пише, сестра ви, брат ви, жена ви, лесно е. Има един начин, по който можете да получавате от близките си писма. Вашата погрешка седи в това, че докато сте на този свят, не обичате често да пишете писма на вашите близки. Скръжави сте много. Вие сте толкова заети, че не ви остава време. И когато трябва да пишете писма за онзи свят, извинявате се, че нямате време. Някой казва:


- Нямам време, даже пет минути не ми остават свободни да се помоля на Бога".


Друг пък, който нямал време да се моли, като го завели в участъка и го държали половин час, през всичкото време се молил. Значи тогава намерил време за молитва.


*


Посред нощ ще принесете молитва с благодарно сърце я благата, които ви са дадени.


*


Посред нощ, в 24 часа, се добива Божията мъдрост, когато всички спят, тогава ще повдигнете очите си към Онзи, Който ви е създал, ще излеете душата си, ще благодарите на Господа, че живеете.


*


Молитвата е работа, чрез която се придобива магнетическа сила.


*


Някой ще каже: „Ти се помоли заради мен!" Аз мога ла се моля за тебе, но ти трябва да работиш. Аз мога да се моля за твоята нива да дойде малко дъжд, но ако не я посееш, ще израснат тръни и бодли. Ти си пианист и казваш: „Помоли се за мен". Ако ти свириш, добре ще е, но ако не свириш, ще стане точно обратното. Когато някой се моли за тебе, а в душата си ти нямаш желание да го направиш, то ще стане точно обратното. Ако се молиш за един пияница, който не иска да се лекува, ще стане по-лошо, още повече ще пие. Много жени са носели риза в църквата за мъжа си да не пие, а той почвал да пие повече. Казвам: в него няма желание да се поправи. Тогава не носи риза в църквата. Ако в него има най-малкото желание да се изправи, тогава ризата може да му помогне. Никога не се молете за хора, които нямат желание да се поправят. Не помагайте на хората, които нямат желание да се поправят, нито се молете за тях. Може да се молите за нивата, която не е посята, но ще израснат тръни в нея. И за себе си, ако имате желание да извършите Волята Божия, тогава се молете. Ти ня¬маш желание да изпълниш Волята Божия, а се молиш и се чудиш, че Бог не те чува.


*


Изповядването е чистене. Да се изповяда човек, това значи да отвори душата си към Бога, да изнесе всичко непотребно навън и да се освободи от излишния товар, който го тормози.


*


Да се молиш, значи да се учиш да говориш. Трябва да се говори. Днес ние страдаме, понеже не сме научили небесния, Божествения език. Не е достатъчно само да се моли човек, но молитвата трябва да представлява един израз, в който да взема участие целият човешки дух, цялата му душа, целият човешки ум и цялото му сърце. В това, което човек иска от Бога, трябва да има само един вътрешен смисъл. Молиш ли се, кажи: „Господи, да бъде Твоята воля! Аз ще приема на драго сърце всичко онова, което иде от Твоята ръка, и ще изпълня волята Ти без никакво престъпване на Твоя закон".


*


Болен сте. Такова е положението, че никой не може да ви помогне. Казвате си: „Господи, оправи ме, отсега аз ще посветя целия си живот на Тебе, ще работя за Тебе, остави ме да поживея на Земята". Ако вие направите истинска изповед, ще настане подобрение.


*


Когато сте болни, когато сте смутени, когато сте на смъртно легло, молете се усърдно, забравете всичко, молете се ясно, искрено, от душа, да дойде Божията благодат у вас, да ви очисти, да ви даде мир и радост, светлина, нов импулс за работа, за обич към хората, за всичко възвишено и благородно. Ще се молите и с главата надолу, и с очите надолу, и както и да сте, където и да сте, ще се молите.


*


Ако една майка каже: „Господи, не си го давам детето, обичам го много, на Тебе не Ти е нужно. Искам да живее детето ми. По никой начин не го давам". Детето ще оздравее.


*


Колко пъти трябва да се моли болният? Болният даже не трябва да спи, а постоянно да се моли. Молитва, молитва, молитва, докато си замине болестта.


*


Молитвата е начин за пречистване на ума, сърцето и тялото. Да се пречистиш — това е работа. Ако човек боледува, често предава болестта на близките си. Здравословното състояние също се предава.


*


Някой ще каже: „Аз, като се помоля Богу, всичко става!" Не говорете така! Не може да се моли човек, който не мисли. Когато аз мисля, моята права мисъл е молитва. Молитвата подразбира едно разумно общение с разумните сили в природата. Тогава ние считаме всички нейни наредби за свещени. Аз общувам с нея, на всяка стъпка се спирам и благоговея пред нея. Като се спра до един извор, мене ми трепне сърцето! Когато видя тия грамадни скали, казвам: „Това е великото, което е работило!" На растенията, животните — на всичко с благоговение гледам. Не търся Бога в някоя грандиозна форма. Най-първо гледам онова, което съществува около мене. Искам да имам ясна представа за самия живот, в който живеем.


*


Вие не можете да се свържете с природата, ако нямате в себе си онзи непреривен молитвен дух. Молитвата представлява светлина и топлина, необходима за свързване на човешката душа с Бога, с разумната природа.


*


Когато вдишвате и издишвате въздух, изговаряйте по една формула или молитва. Това усилва възприемателната способност на човека към скритите сили във въздуха.


*


Всички да си направите по една стаичка, в която никой да не влиза. Тя ще бъде стая за молитва, за медитация и работа. Вътре да има маса, стол, прозорец - в тая стая ще разрешавате мъчните си въпроси.


*


При молитва човек излиза с по-висшите си тела, а по-низшите остават на земята. Астралното тяло остава на земята при физическото и се разширява, а умственото и причинното тяло излизат, става един вид излъчване.


*


Молитвата повишава вибрациите на човешката аура, а чрез това човек става неуязвим за по-низшите околни влияния.


*


При молитвата човек получава енергия от Божествения свят. Законът за молитвата е същият, както закона за храненето. Когато се лишава от храна, човек усеща някаква липса. Когато душата.се лишава от молитва, също усеща, че нещо му липсва.


*


Няма нещо, което човек да е поискал от Бога, и да не е изпълнено желанието му. И то точно когато трябва.


*


Алфата и Омегата на нещата е да благодарите.


Застани пред Бога като дете и кажи: „Господи, благослови ме. Благодаря Ти за всичко, което си ми дал. Помогни ми да се увеличи свободата на моята душа, силата на моя дух, светлината на моя ум и доброто на моето сърце".


*


За да не се простудява, човек трябва да се огражда. Това се постига по два начина: чрез концентриране на мисълта и чрез молитва. Някои мислят, че като метод молитвата е лесно приложима. Зависи каква ще бъде молитвата. Ако се молите механически, никакъв резултат няма да постигнете. Следователно концентрираната мисъл и съзнателната молитва са условия за ограждане на човека, за да се залази от лоши външни условия. Щом е ограден, човек не се простудява и нищо чуждо отвън не може да го нападне.


*


Ето как ще четете „Отче наш". Най-първо ще изпълните дробовете си с въздух. Ще приемете въздуха от Бога и ще кажете: „Господи, благодаря Ти за въздуха". И ще почнете: „Отче наш, който си на небесата". После пак ще поемете въздух. Пред всяко следващо изречение ще поемете въздух, така ще видите на колко вдишвания ще прочетете цялата молитва „Отче наш". Сутрин ще четете с вдишвания, на обяд с вдишвания и вечер, преди да е залязло слънцето - също. Ще кажете, че нямате време така да четете „Отче наш”. Няма да я четете, но лекарите ще ви отрежат от стомаха, ще отрежат единия бъбрек, ще отрежат сливиците, ще отрежат сляпото черво или тумор ще извадят.


*


Най-благоприятното време за молене са часовете от 21 до 24 часа и от 3 до 4 часа.


*


Молитвата е метод, чрез който човек се свързва с природата, както химикът с химическите действия.


*


Да се молиш, това значи да мислиш за Бога. Всяка мисъл за Бога, колкото и слаба да е, свети като искрица в съзнанието на човека и му допринася нещо. Дали разбираш какво нещо е Бог, не е важно. Обаче всякога можеш да мислиш за Него. Тази мисъл все ще ти донесе някакво благо, макар и микроскопическо. Да мислиш за Бога, това значи да мислиш право.


*


Това, което пожелаете тайно, Бог ще ви го въздаде наяве. Като казвам, че всичко ще ви се въздаде, имам предвид белите (със светли мисли, чувства и постъпки) българи. Добри хора са тия българи, велико бъдеще ги очаква.


*


„Как трябва да се молим?" Като станеш сутрин, поглади челото си и кажи: „Господи, благослови челото ми и способностите, които са скрити в него!"


*


Ако имаш желание хората да не страдат, обърни се към Господа с молба да завърти онзи край на Слънцето, от който да се разлее топлина за целия свят, за цялата Земя. Щом се завърти този край, топлината ще се разстила по цялата Земя и всички живи същества едновременно ще се стоплят. Така се моли светията за хората.


*


Не огорчавайте Духа със своето постоянно недоволство и неблагодарност.


*


Животът е непрекъснат, затова и общението ни с Бога трябва да бъде непреривно - и когато сме будни, и когато спим.


*


Понякога молитвата на един човек е в състояние да донесе благо на хиляди хора. Молитвата на един човек е в състояние да премахне хиляди нещастия.


*


И тъй, помнете следната истина: няма по-велико не¬що в живота на човека от молитвата. Каквото друго да ви казват хората, не забравяйте значението и необходимостта от молитвата, от общението с Бога. Нито знанието, нито любовта, нито мъдростта на Земята са в състояние да се сравнят с молитвата, с общението на човека с Първата Причина.


*


Който иска нещо от Господа, той трябва да обещае нещо, да пожертвува нещо от себе си, и каквото обещае, трябва да го изпълни.


Каквато жертва намисли да направи, той трябва да я даде. Няма случай в света, човек да е изпълнил обещанието си, което е дал пред Бога, и да не е получил отговор на молитвите си.


*


Когато някой пророк предскаже нещо, което впоследствие не се сбъдва, това показва, че тия хора, на които е предсказано това нещо, са се молили много и като отговор на тяхната молитва Бог е отменил присъдата.


*


Молитвите на хората са необходими за сваляне на висши енергии от невидимия свят. Тези енергии се използуват за развитието на цялото човечество.


*


Молитвата има смисъл само тогава, когато излиза от дълбочината на душата. Тя не търпи никакви правила и никакви ограничения.


*


Казвате: „Не можем ли да се молим в църква, вкъщи някъде или на улицата?" Не можеш. Ще се молиш само в скришната си стаичка. Не можеш да се молиш нито в църква, нито вкъщи, нито на улицата. Скришната стаичка е вътре в тебе. Бог е определил това място със закон, който има отношение към бъдещето, което е светло и велико. Казано е просто и ясно: „Влез в скришната си стаичка, дето човешки крак не е стъпвал". Там само ангелите живеят. И като влезеш вътре, помоли се Отцу твоему, Който вижда в тайно. Като влезеш в тая стаичка, ще разбереш какво нещо е Бог..


*


Когато се молите, никой не трябва да подозира това. Никой не трябва да знае как и кога се молите. Щом всички те виждат, че се молиш, това вече не е молитва, това е тщеславие.


*


Искате ли да научите някой човек да се моли на Бога, заведете го в една плодна градина, спрете се при някое дърво с увиснали на него плодове и кажете: „Дигни ръцете си нагоре да си откъснеш един хубав зрял плод!" Щом вдигне ръцете си нагоре, вие ще му кажете: „Ето, така трябва да се моли човек".


*


Молете се с думи, които имат само едно значение. Такива думи са мощни. Във време на молитва ръководете се отвътре. Освен известните молитви, обръщайте се към Бога и със свои думи. Употребявайте онези думи и онзи език, които отвътре ви се диктуват. Механическата молитва не се чувствува. Всяка молитва трябва да се преживява. Молитва, отправена без Любов, светлина и свобода, няма крила. Тя не може да отиде при Бога и остава без смисъл.


*


Всякога, когато завършвате молитвата си, накрая казвайте следната заключителна формула: „Господи, всичко това да бъде за Твоя слава и за благото на моята душа". Ще ви дам едно правило: след всяка молитва оставайте известно време в мълчание, за да възприемете каква благословия ще ви даде Бог.


*


Когато се моли, човек трябва да забрави всичко около себе си и да стане невидим. Целият свят трябва да изчезне пред очите му. Това значи молитва.

...

Източник: spiralata.net

 

...

 

Публикува: Соня Петрова - Аеиа


...