Yoga_Online

СИЛАТА НА УМА: ДА СПЕЧЕЛИШ БИТКАТА, ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕШ В СРАЖЕНИЕ
Две вдъхновяващи и поучителни истории, свързани със стратегията по време на воени действия, но демонстриращи основно силата на ума и как той може да ни помогне в критични ситуации.

Добрият воин не воюва и постига победа, преди да се е състояла битката – са казали великите. Също те винаги са твърдели, че истинският воин не стига до кръвопролития. Неслучайно книгите и епосите за великите китайски пълководци служат и до днес за ръководни съветници на мирновремените водачи и на хората на мисловното действие.


Историите са от епоса на Куан Чунг „Разказ за трите царства“. Този епос  е отчасти исторически, отчасти художествен и от него светът узнава за един млад воин – Кунг Минг – който успял да надхитри и надживее повечето си съперници, за да стане в зрелите си години велик пълководец и учен.


Когато през 220 година в Китай паднала династията Хан, страната се разцепва на три царства: Шу, Ву и Вей. Именно за тези три царства се разказва в епоса, споменат по-горе.


Кунг Минг бил млад воин от царство Шу, когато войската на царство Вей нахлула на територията на неговото царство – Шу.


В очакване на сражението, армиите на двете царства лагерували на двата срещуположни бряга на една широка река.


Армията на Шу очаквала доставка от 10 000 стрели, но доставката се бавела и не идвала. Било ясно, че нямало и да дойде. Главнокомандващият на Шу решил да отстъпи – тъй като не виждал начин да се сражава без стрели, но младият воин Кунг Минг му предложил един дързък план, който обещавал да ги снабди с нужните стрели.


Същата нощ над двата бряга на реката паднала гъста и непрогледна мъгла. Часовоите на Вей – вражеската армия – чули шум от лодки по реката и моментално вдигнали всички на тревога: били убедени, че армията на Шу напада, предприемайки неочаквана нощна атака. Всички воини на Вей станали и започнали да обстрелват по слух невидимите лодки в реката. Докато пълководците им успеят да се намесят и да ги спрат, те били изстреляли всичките си запаси от стрели.


А на отсрещния бряг командирът на Шу хвалел Кунг Минг, докато гледали как техните воини изтеглят с въжета назад към брега своите лодки, натоварени с бали слама, от която стърчали 10 000 стрели – „ПОДАРЪК“ ОТ ВРАГА!


Тази победа, постигната от Кунг Минг, не била случайна – той бил подготвен от всички страни: познавал много добре учението на Сун Дзъ, знаел каква е човешката природа, и дори бил доста опитен метеоролог – предвидил мъглата! И я използвал най-целесъобразно. Както е прието да се казва: съдбата се усмихва на подготвения.


Кунг Минг си бил припомнил мъдростта на Сун Дзъ: “Ако противникът нощем шуми, значи се страхува“. Това помогнало на младия воин да прецени, че командирите на Вей нямало да успеят да спрат навреме уплашените си войници да стрелят – дори и водачите да се досетели за какво ставало дума и да усетели, че това е хитрост.


Тази хитра тактика на Кунг Минг изразява нагледно и още една от повелите на Сун Дзъ: „Войската на мъдрия пълководец се храни от врага“.


И втората история:


Издигнат в по-висок ранг, Кунг Минг бил пратен като ръководител на малък отряд да подготви отбраната на крепостта Хси. Но пристигайки в град Хси, Кунг Минг узнал, че към града се задавала голяма вражеска войска, пак на царство Вей.


Осъзнавайки, че няма да има никакво време да дойдат каквито и да се подкрепления, Кунг Минг издал нестандартна заповед – изпратил отряда си да отиде по хълмовете около града и се подготвил той сам да посрещне врага!


Когато вражеският пълководец пристигнал, той видял странна и неочаквана гледка: градските порти на Хси били широко отворени, а Кунг Минг, облечен не в броня, а в удобен красив халат и седящ на широката градска стена, свирел на лютня пред две смеещи се девойки.


Стреснат, противниковият водач заподозрял, че това е някакъв капан и наредил на войската си да не навлиза по никакъв начин в града, а да го заобиколи.


Кунг Минг гледал с усмивка от градската стена как вражеската войска се насочва към хълмовете, където трябвало да се разтегли в колона, за да мине през една клисура – а точно там дебнел в засада малкият отряд на Кунг Минг...


...


Източници:

Lo Kuan Chung, Romance of the Three Kingdoms

Dr. Haha Lung “Mind control. The Ancient Art of Psychological Warfare”


Автор: Соня Петрова - Аеиапубликувано на: 18 януари 2015 г.


...