Yoga_Online

КЛЮЧЪТ КЪМ СЪРЦЕТО
В навечерието на Възкресение, разхождайки се в гората, решихме да минем напряко на туристическия маршрут, без път и пътека.

 

 

Преди да излезем отново на пътя по-нагоре, видях този символ (на снимките). Закачен на един клон, неизвестно откога стоящ там, както е неизвестна и историята му, а и целта - той не се вижда от пътя, вижда се единствено, когато вървиш пряко на пътя. В момента,  в който го видях, ме осени проблясък и изкристализира следната идея:

 

Ключът към Сърцето - ще го намериш, когато вървиш напряко, следвайки Интуицията си, а не когато следваш общоприетите пътища.

.........

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа


...