Yoga_Online

КЪДЕТО И ДА ОТИДЕШ – ЩЕ НАМЕРИШ САМО ТОВА, КОЕТО ТИ СИ ЗАНЕСЪЛ ТАМ
ВСИЧКО МОЕ НОСЯ СЪС СЕБЕ СИ – крилатите слова на древния мъдрец. По-известни са на латински:

 

 

OMNIA MEA MECUM PORTO.

 

Цицерон пише, че тази фраза е изказана от един от легендарните "Седем мъдреци" на Древна Елада - Биант от Приена. Когато персите превзели Приена, те позволили на жителите ѝ да я напуснат. На гърците било също така разрешено да вземат със себе си всякакви вещи, но при условие, че не ползват превоз - каруци, коли, теглени от коне, от волове и прочие жива тяга. И така, жителите напускали града си, всеки натоварен с различни вещи на гръб. Сред тълпата "бежанци" имало един, който си ходел като на разходка - без абсолютно никакъв багаж. Това бил мъдрецът Биант. Един от персите го попитал:

 

- Къде са ти вещите, старче? Толкова дълъг живот си преживял, нима не си натрупал никакво богатство?

 

При което мъдрецът, показвайки с пръст към челото си, казал:

 

- Всичко мое нося със себе си.

 

...

 

Диоген Лаертски пък съобщава, че за първи път тази фраза била изказана от философа Стилпон от Мегара. Когато управникът на Македония, Деметрий Първи Полиокрет завзел Мегара, се разпоредил да се върне цялото заграбено имущество на философа. За целта го помолили да направи опис на имуществото си. Тогава Стилпон заявил, че не е имал придобивки, които биха могли да му бъдат заграбени: възпитанието, образованието и знанията си му били останали при него и никой не би могъл да ги отмъкне.

 

 

Робърт Пърсиг, в знаменитата си книга“ Дзен и изкуството да поддръжаш мотоциклет“, казва:

 

„Единственият Дзен, който ще намериш на върха на планината, е този Дзен, който ти сам си занесъл там.“

 Известната притча за стареца пред градските порти също разглежда този феномен, ето я:

 

Пред портите на един град седял старец и кротко си гледал наоколо.

Минал странник, спрял пред стареца и го запитал:


- Добра среща, старче! Я ми  кажи, какви са хората в този град? Искам да се заселя някъде.


- Добре заварил, сине! – отвърнал старецът. – А какви бяха хората там, откъдето ти идваш?


- О, бяха много лоши хора! Завистливи, мързеливи, отмъстителни и глупави! – отвърнал странникът.


-  И в този град са същите, синко, и в този град са такива! – казал старецът.


А странникът не влязъл в града и продължил по пътя.


Минало не минало много време, пред стареца спрял втори странник. Отново се обърнал към възрастния човек:


- Добра стига, дядо! Какви са хората в този град? Искам да се заселя някъде, и търся  къде да бъде.


-Дал ти Бог добро,  сине! А какви бяха хората там, откъдето идваш?


- Прекрасни хора бяха, старче! Добри, всеотдайни, отзивчиви, работливи…


- И тук са такива, синко! И тук са такива! – прекъснал го старецът.


Странникът, доволен, влязъл в града.

 

 

Българският народ пък е казал:

 

КАКВОТО ПОВИКАЛО, ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО.

 

Това  също е свързано с разглеждания „феномен“, макар и казано  доста  алегорично…

 

 

Действително, откъдето и да го погледнем, и логично, и рационално, и алогично, и ирационално – когато отиваме някъде, каквото носим самите ние, това и намираме.

 

Светът е наше огледало. Отразява ни и ни връща нашия собствен образ. Но той е твърде интересно огледало. Нестандартно. Защото нормалните огледала връщат обърнат образ. А когато се оглеждаме в света – той ни връща нашия си образ, едно към едно. Това, обаче, е логично.  Разбира се, че светът не би могъл да бъде като едно обикновено огледало – не би и искал, вероятно. Защото е много по-мащабен, по-обхватен… Дори някои твърдят, че Светът е Всичкото. Ако е Всичкото, то нормално е да може да връща към нас това, което му изпращаме самите ние. Самите ние сме светът… Който се оглежда сам в себе си, и не си изпраща обърнат образ…

 

Донеси на човека добро,  направи ти първата крачка! Не се колебай и не чакай той да я стори. Осмелиш ли се да занесеш добро – добро ще получиш.

 

Защото, както е казал Свети Франциск Асизки:

 

КОГАТО ДАВАМЕ, НИЕ ПОЛУЧАВАМЕ.

 

Когато дадем добро, добро ще получим.

 

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа

 

 публикувано на 01 ноември 2015 г.ДРУГИ СТАТИИ:"АЗЪТ НА КЪСМЕТА" ИЛИ КЪСМЕТЪТ Е ОСЪЗНАТОСТ21 ИНТЕРЕСНИ ФАКТА ОТ ПСИХОЛОГИЯТАЗА ДА ВЪВЕДЕШ РЕД – ПЪРВО ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕШ ВСИЧКО С КРАКАТА НАГОРЕДОБРОТАТА ЗАВИСИ ОТ СИЛАТА... И БАЙ ИВАН – притчаИНФОРМАЦИЯТА - СЪВРЕМЕННИТЕ РОБСКИ ВЕРИГИ? ИЛИ ЗА ШЕСТАТА РАСАНЕМАТЕРИАЛНИЯТ УМ СЪЗДАВА МАТЕРИАЛНИТЕ НЕЩА?МАГИЯ ЗА МАТЕРИАЛИЗИРАНЕ НА БЛАГА...
...