Yoga_Online

РУСКИ НАРОДНИ МЪДРОСТИ

Руски пословици и поговорки

 

 

***

 

Не е добър този, който е хубав на лице, а е добър този, който е годен за дела.

 

**

 

Брадата голяма, ама душата млада.

 

***

 

В сърцето няма прозорец.

 

***

 

В чуждата душа няма да влезеш.

 

***

 

Няма да купиш този с веселия нрав.

 

***

 

Очи без душа са слепи, уши без сърце са глухи.

 

***

 

Душата не е съсед – няма да я заобиколиш.

 

***

 

Душата не е ябълка – няма да я разцепиш.

 

***

 

Душата няма да я привлечеш с каша.

 

***

 

Името всеки си го знае, а никой не помни лицето си.

 

***

 

Както огънят не се вижда в кремъка, така и душата в човека.

 

***

 

Кости и жили, а само сили.

 

***

 

Красота без ум е празна.

 

***

 

Който е с остър нрав, той не е никому приятел.

 

***

 

Който е силен, той не е драка.

 

***

 

В личицето беличък, а в душата черничък.

 

***

 

С лицето си и тук и там, а с делата си никъде.

 

***

 

Не отиват на плешивия къдрици.

 

***

 

Не очите виждат, а човекът; не ухото чува, а душата.

 

***

 

Не хитър момък, но късметлив; тромав, но талантлив.

 

***

 

Не добре скроен, но здраво зашит.

 

***

 

Няма такива треви, с които да узнаеш чуждите нрави.

 

***

 

Краката носят, а ръцете хранят.

 

***

 

Нос – лакът, а ум – нокът.

 

***

 

Огънят е силен, водата е по-силна от огъня, земята е по-силна от водата, човекът е по-силен от земята.

 

***

 

Едно око, но надалече вижда.

 

***

 

Очи орлови, а крила – комарови.

 

***

 

Под шапката – шапка.

 

***

 

Пее – като славейче, ама празна главицата.

 

***

 

Докато не ядете каша от една паница, няма да познаеш човека.

 

***

 

Прав – като дъга.

 

***

 

С лице вода не се пие.

 

***

 

С него и млякото прокисва.

 

***

 

С него каша няма да свариш.

 

***

 

Сърцето се весели – и лицето цъфти.

 

***

 

Намръщил се като гъба, бръчка до бръчка.

 

***

 

Наврял се сред вълците с кучешка опашка.

 

***

 

На сърдития устните са по-дебели от корема.

 

***

 

Това гълъбче има големи зъбчета.

 

***

 

Утвърди се човек – по-силен от камък, а отслабне ли – по-слаб от вода.

 

***

 

Човек не е този,  от когото плачат, а този, за когото плачат.

 

***

 

Черната душа и със сапун не можеш да я измиеш.

 

***

 

Това е таралеж, с ръце няма да го вземеш.

 

***

 

Имаше време – ама така и нямаше ум; измина времето – вече не ти трябва ума.

 

***

 

В умен разговор – ще откупиш ум, а в глупав – и своя ще загубиш.

 

***

 

Окото вижда надалеко, а умът още по-далече.

 

***

 

Всеки от своя разум се храни.

 

***

 

Всеки от своя ум живее.

 

***

 

Всеки е умен: кой преди, кой след.

 

***

 

Глупавият от самия себе си ще си изпати, а умният мнозина ще съблазни.

 

***

 

Ако главата не мислеше, краката нямаше да тръгнат.

 

***

 

Главата ще научи, ръцете ще направят.

 

***

 

Главата не иска ум от краката.

 

***

 

Главата не чака опашката.

 

***

 

Дай на ума воля, той две ще вземе.

 

***

 

Подаръците заслепяват и мъдрите.

 

***

 

Ако имаш глава на раменете си, ще придобиеш и шапка.

 

***

 

Има ум – има и рубла.

 

***

 

И от ум обезумяват.              

 

***

 

И силата отстъпва на ума.

 

***

 

И умният бива в глупаво положение.

 

***

 

Какъвто умът, такъв и разумът.

 

***

 

Красота до сватбата, а ум до края.

 

***

 

Мъдростта е в главата, а не в брадата.

 

***

 

На юзди и конят е умен.

 

***

 

За всяка глупост ще се намери ум.

 

***

 

Да гледаш красивия е хубаво, да живееш с умния е леко.

 

***

 

Една глава е хубаво, а две – още по-хубаво.

 

***

 

На птиците – криле, а на човека – разум.

 

***

 

Разумът ще победи силата.

 

***

 

С умен се биеш – ум ще събереш, с глупак си в мир – и своя ум ще загубиш.

 

***

 

Умната глава има сто ръце.

 

***

 

Ум, който не предвижда, не струва и грош.

 

***

 

Умът разрушава планини, пиянството съкрушава ума.

 

***

 

Умът след разума върви.

 

***

 

Ум да имаш, макар и малък, но свой.

 

***

 

Умът не е в годините, а в главата.

 

***

 

Умна глава, а глупак получила.

 

***

 

Умен, но неразумен.

 

****

 

Умен на думи, ама глупав на дела.

 

***

 

Умната глава храни сто глави, а глупавата и себе си няма да нахрани.

 

***

 

Да повториш умното не е грях.

 

***

 

На умния – намек, на глупавия – пръчка.

 

***

 

Умният го почитат от младини.

 

***

 

Умните слова и глупакът ще разбере.

 

***

 

Умният и без пари е богат.

 

***

 

Умният дава, а глупавият взема.

 

***

 

Умният обича да се учи, а глупакът – да учи.

 

***

 

Когато глупакът говори, умният мълчи.

 

***

 

Умният не казва всичко, което знае, а глупакът не знае всичко, което казва.

 

***

 

Умният няма да осъди, а глупавият няма да разсъди.

 

***

 

 

 

Глупостта не е порок, а нещастие.

 

***

 

С глупост няма да се нахраниш.

 

***

 

Глупавият много иска, а умният много дава.

 

***

 

Глупавият ще осъди, а умният ще разсъди.

 

***

 

Глупавият гледа с уста, слуша със стомах.

 

***

 

Дай Боже с умен да загубиш, да не дава Господ с глупав да намериш.

 

***

 

Дай на кокошката греда – ще изрови цялата градина.

 

***

 

Да беше дал ум, дори да ти е малко!

 

***

 

До плешивост доживя, а ума не намери.

 

***

 

Глупакът времето не познава.

 

***

 

Глупак учи глупака, а и двамата нищо не разбират.

 

***

 

Глупакът и в ъгъла свети.

 

***

 

Един глупак се родил –  за цял свят беда.

 

***

 

Глупак хвали глупака.

 

***

 

Глупакът спи, а щастието в главата му лежи.

 

***

 

Глупакът няма да го излекуваш с никакви лекарства.

 

***

 

На глупака – брашно, на умния – чест.

 

***

 

Науката у глупака – е като огъня у детето.

 

***

 

И глупакът знае празниците, макар че не помни делниците.

 

***

 

По-добре умна хула, отколкото глупашка похвала.

 

***

 

За всяка глупост ще се намери ум.

 

***

 

На пътя стои, а за пътя пита.

 

***

 

За другите умен, за  себе  си глупав.

 

***

 

Надявай се на своя ум, а за чуждия не се дръж!

 

***

 

Не е нужен учен, а смислен.

 

***

 

Не е срамно да мълчиш, когато няма какво да кажеш.

 

***

 

Не е глупав този, който е на думи скъп, а този, който е на дело тъп.

 

***

 

Ръкавиците му на пояса, а той ги търси.

 

***

 

С един глупак – смях, а с друг – грях.

 

***

 

С ум замислено, но бе ум направено.

 

***

 

Сам хванал кравата за рогата, а други доят млякото.

 

***

 

Своят глупак е по-скъп от чуждия умник.

 

***

 

Свързал се глупак с глупака – няма да ги разделиш и с брадва.

 

***

 

Този е глупак, който сам на себе си е враг.

 

***

 

Чужд глупак – смях,  а свой глупак – срам.

 

***

 

Боят обича смелостта.

 

***

 

Море ще прескочи – петите си няма да намокри.

 

***

 

Кучето лае смелия, а хапе страхливия.

 

***

 

Той и от печено яйце  пиленце ще излюпи.

 

***

 

След войната – храбреци много.

 

***

 

Рискът – това е благородно дело.

 

***

 

Смелият боец и в учение, и в бой е юнак.

 

***

 

За храбрия смъртта не е страшна.

 

***

 

Боиш се от вълци – без гъби ще останеш.

 

***

 

Боиш се от нещастието – и щастие няма да имаш.

 

***

 

Страхът ходи по петите на неправдата.

 

***

 

Страхове много, а живот един.

 

***

 

Алчен си за чуждото – ще загубиш и своето.

 

***

 

Няма да събереш всичката светлина в един прозорец.

 

 

Превод и подбор: Соня Петрова - Аеиа


публикувано на: 04 декември 2015г.

...