Yoga_Online

АЛХИМИЧНА РЕЦЕПТА ЗА УСПЕШНА ЛЮБОВ МЕЖДУ ДВАМА ДУШИ
Любовта между Двама има безброй лица и проявления, и, разбира се, не може и не бива да се свежда до една формула.

Тук нямаме за цел да унифицираме това велико явление, нито да го поставяме в рамки и описваме във формули, а просто за забавление да покажем защо някои любови приключват бързо, а други траят и действат успешно „докато Смъртта ни раздели!“.

 

Рецептата:

 

Необходими изходни продукти:

 

Огън – великата интуиция, висшата мисъл и познание;

Вода – великата емоция и великото чувство;

Въздух – великият посредник;

Земя – великият ограничител;

 

Начин на приготвяне:

 

Смесвате равни количества Огън и Вода. Извиквате Въздуха, или Хермес, който е действащият фактор на стихията Въздух, и той затваря херметически Огъня заедно с Водата. Така, плътно затворени, Огънят и Водата влизат в реакция помежду си. Започват да произвеждат пара, която, понеже е в херметически затворено помещение, се превръща в „пара под налягане“ – велика сила! Обаче, за да се използва ефективно силата на тази Сила, то в херметически затвореното от Въздуха помещение трябва да се пробие дупка – която да действа като клапан, т.е. да пуска определено количество пара навън. Ако няма клапан – то парата под налягане ще избухне! Т.е. любовта ще гръмне в огромен и светещ взрив – и… до там! Или до тук с тази любов.

 

В кой елемент, намиращ се в „стандартни“ земни условия може да се пробие дупка? Във въздуха – не може. Не може и в огъня, както и в течната вода. Дупка можем да пробием единствено в земята… Т.е. към общата формула на любовта, задължително трябва да има добавено и малко от елемента Земя! Която да ни позволи да пробием дупката за клапана за парата под налягане.

 

Това е!

 

 

Автор: Соня Петрова - Аеиапубликувано на: 20 декември 2015 г.


...