Yoga_Online

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ВРАГ – НАЙ-ДОБРИЯТ ПРИЯТЕЛ

Galactic_Shamanic_Disks
Винаги ме е омагьосвала тайнствената метаморфоза на вълка в куче.

Привидно това е нещо съвсем обикновено, преходът се е случил в дълбините на Времето и нямаме исторически писмени данни кога и как се е случило. Не се знае дали човекът е бил инициатор, нито пък дали вълкът е бил този, който е направил крачката, решителната, преобразяващата... Всичко, което „знаем“ по въпроса, са само хипотези, теории и често – просто умствени спекулации. Но дотолкова сме свикнали с присъствието и на вълка, и на кучето, че най-често ги приемаме като съвсем нормален фон. Както се казва, обаче, именно невидимият фон крие в себе си най-големите загадки и решенията им...

 

Не е нужно да се споменава и това, че както вълкът, така и кучето са завладявали човешкото въображение открай време, и надарените писатели, художници, музиканти и изобщо – човеци – са създали и оставили в съкровищницата от човешки творения множество произведения, посветени на вълка и кучето. Да не говорим и че тези две същества са божествени, религиозни персонажи в немалко познати ни религиозни системи. И митологични, разбира се.

 

Във връзка с всичко това, съвсем нормално е и многообразието на възприятията и тълкуванията на вълка и кучето. И двата кръвни побратима са представяни по много и различни начини – и като прекрасни, и като ужасни, и като висши, и като низши, - описанията, приказките, легендите, историите, фолклорът,  хипотезите на съвременната наука: просто нямат начало и край.

 

Домашното куче и дивият вълк са много близки генетично – факт е също, че могат да се съчетават помежду си и да създават годно за размножаване поколение. С което стигаме до това, което ме учудва най-много в тази метаморфоза.

 

А именно: вълкът е един от най-големите врагове на добитъка на хората; кучето е най-добрият пазач на същия този добитък.

 

Ако човек се е досетил да използва най-големия враг на стадата си за техен най-сигурен пазач – то този човек е бил неземно умен! Може би – направо просветлен. Защото, близко до ума е да прецениш да използваш за пазач същество, което е добронамерено и благоразположено към съществата, които ти би искал то да пази. А да ползваш за пазач техния най-голям враг – това е твърде отдалечено от ежедневната логика, диктувана от здравия разум. Този „здрав разум“ е нещо много велико, той се е формирал милиарди години (да не забравяме, че понятието „година“ е само земно понятие, никъде другаде в проявената и познатата ни Вселена не съществува такова нещо – „година“, - защото това е мярка за време, обозначаваща една пълна обиколка на Земята около Слънцето). И, въпреки нашепването на „здравия разум“, човекът е скочил отвъд него, отвъд безкрайния си опит! И е видял във врага най-добрия пазач! И, впоследствие – най-добрия приятел...


Със същия успех за това можеше да се досети и някой водач на стадо бизони, или елени, или антилопи или някакви други, отдавна изчезнали тревопасни. Да се уговори с вълците, да им обещае, че отвреме-навреме ще им дава жертви от своите - за да могат те, пазителите, да се хранят, - но вълците, от своя страна, да обещаят да пазят цялото стадо от други вълци и изобщо хищници. Това е умствена спекулация, разбира се, заигравка на въображението, пък и видно е, че нито един водач на стадо не се е досетил за това - освен Човека... Отново в сферата на спекулациите - дали пък изчезналите вече човешки цивилизации, даващи човешки жертви на своите богове, не са се уговаряли по същия начин с тях? Времето мълчи...

 

Не е нужно да се пишат изводи, вероятно са видими и без да се изказват пряко, но за всеки случай:

 

ЗА ДА ВИДИШ ГОЛЯМ ПРИЯТЕЛ В ЛИЦЕТО НА ГОЛЯМ ВРАГ – ТРЯБВА ДА ПРЕСКОЧИШ ОТВЪД ВИСОКИТЕ И СИГУРНИ СТЕНИ НА ЗДРАВИЯ РАЗУМ, ОТВЪД ЦЕЛИЯ СИ ОПИТ, ОТВЪД ВСИЧКИТЕ СИ ЗНАНИЯ.

 

На този принцип има и много други човешки опитности и постижения, например Айкидо ползва енергията и силата на противника. Но всички тези учения са създадени много по-късно от превръщането на Вълка в Куче.  Ако наистина човекът е този, който е прозрял тази велика мъдрост в дълбините на Времето – то със сигурност същият този човек все някога ще успее да види Приятеля във „врага в себе си“, а и Приятеля във „врага в другия човек“. Въпреки че досегашната история говори друго, въпреки че „човек за човека е вълк“, въпреки постоянните междучовешки кръвопролитни и човеконенавистни войни – Човекът е доказал, че има способността да види Приятеля във врага...

 

...

 

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 15 май 2017 г.

Magical_Stories
Йога Онлайн
ДРУГИ СТАТИИ:ДАЛИ СЪМ НА ПРАВ ПЪТ? ЕДИН ЧЕСТ СИМПТОМ...
ДЕЙЛ КАРНЕГИ: СИЛНОТО ЖЕЛАНИЕ ДА НАУЧИШ НЕЩО – ТОВА Е ВЕЧЕ 50% УСПЕХ
ЕДИНСТВЕНАТА ЗАПОВЕД - ОБИЧАЙ!
ВЕЛИКИЯТ ДАОИСТ МЕЧО ПУХ И ДЕГУСТАТОРИТЕ НА ОЦЕТ
КОГА СТАТИСТИКАТА ЗАМЕСТИ И ПРЕМАХНА МИСЛЕНЕТО
ДЗЕН, БОЙНИ ИЗКУСТВА, ЙОГА И ЧУДЕСА: КОГАТО В МЕДИТАЦИЯТА ВСИЧКО СТАНЕ „ЕДНО“ – ПРОБЛЕМИТЕ ИЗЧЕЗВАТ

НАПЪЛНО НОВОТО Е ВСЪЩНОСТ НАПЪЛНО НЕПОЗНАТО – МАЛЦИНА ЩЕ ГО ВИДЯТ ИЗОБЩО, ДОРИ ДА Е НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ......