Yoga_Online

КОГАТО ВРЕМЕТО ЗАБЪРЗА – УНИ-ХОЛИСТИЧНИЯТ ПРИНЦИП

Не съм се интересувала, дали изобщо някой е въвеждал този термин – „уни-холистичен принцип“.

Продължи

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ: МИСЛИ И ПРОЗРЕНИЯ

Не трябва да се биеш често с един и същи враг; защото така ще го научиш на цялото си военно изкуство.

Продължи

ЕДИНСТВЕНОТО БЯГСТВО ОТ СМЪРТТА?
Смъртта е бягство от Живота,

А Животът е бягство от Смъртта.

Продължи

СИЛАТА НА МИСЪЛТА: НАЙ-ГОЛЯМАТА ТАЙНА

 

Тук споделям своя превод на класическото и знаково произведение на Джеймс Алън “AS A MAN THINKETH” (Както човек мисли).

Продължи

ДЕЙЛ КАРНЕГИ: СИЛНОТО ЖЕЛАНИЕ ДА НАУЧИШ НЕЩО – ТОВА Е ВЕЧЕ 50% УСПЕХ
Докато работиш мисли за успех.  Тогава ще направиш всичко необходимо, за да го постигнеш.

Продължи

ОМРАЗАТА И ЛОШИТЕ МИСЛИ НИ ДЪРЖАТ В НИСКОТО

В историята на Човечеството няма духовен учител, водач, и дори Аватар, който да е проповядвал и учел на омраза.

Продължи

ЕНЕРГИЯТА Е ГЛАГОЛ?
Заглавието е условно. Със сигурност не е само глагол.

Продължи

КАКВО МИСЛИШ ЗА МЕН?


Милиарди човешки души са задавали и продължават да задават този въпрос. Дали е случайно?

Продължи

ДНЕС Е ОСОБЕН ДЕН – ЕДНО ПРЕКРАСНО ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ


Рядко се случва да съвпаднат датите на християнските велики празници Възнесение Христово и Св. Св. Константин и Елена.

Продължи