Yoga_Online

ЧУДОТО НА БАЧКОВСКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА
Днес, на втория ден на Великден, се чества чудотворната икона на Света Богородица от Бачковския манастир.

Продължи

КЛЮЧЪТ КЪМ СЪРЦЕТО
В навечерието на Възкресение, разхождайки се в гората, решихме да минем напряко на туристическия маршрут, без път и пътека.

Продължи

ДУШАТА СЕ ХРАНИ СЪС СВЕТЛИНА
Знаем, че когато човек пребивава на места, на които слънчевата светлина е намалена за по-продължителни периоди,

Продължи

ВИЖДАНЕ И СКОРОСТ НА УМА
„Мистични медитации“, Хазрат Инаят Хан:

Продължи

ТАЙНАТА НА СЪНЯ

„Мистични медитации“, Хазрат Инаят Хан:

Продължи

КОЙ ИЗКРИВЯВА РЕАЛНОСТТА?
Изкривена ли е реалността, която наблюдаваме?

Продължи

СЕНЗОРНАТА ДЕПРИВАЦИЯ И ПРЕПРОГРАМИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК
Безкрайна е темата, както и „всичко останало“. Но все пак ще нахвърля някои неща по нея.

Продължи