Yoga_Online

НЕСТАНДАРТНИ ТАЙНИ НА ПРОСТРАНСТВОТО
Ще нахвърля няколко постановки – за размисъл и без претенции за каквото и да е. Представете си, че всеки от нас се ражда с много, макар...

Продължи

ЗА СИНХРОННОСТИТЕ И СТРАННИТЕ НАГЛЕД СЛУЧВАНИЯ


Науката твърди, че НАБЛЮДАТЕЛЯТ е този, който определя движението на дадена частица. Дори нещо повече - някои се осмеляват да твърдят, че НАБЛЮДАТЕЛЯТ не само определя поведението на наблюдаваното, а и го създава това ”наблюдавано”.

Продължи

ТРАНСФОРМАЦИЯТА - ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА ГАДАТЕЛСТВОТО

TranfFormKartiniTish

TranfFormKartiniTishИли за моя метод ТРАНСФОРМИРАЩИ ЛИЧНИ КАРТИНИ. С тази статия ще запозная читателите с един мой метод за трансформация, който прилагам от известно време и в работата си с други хора.

Продължи

УИЛСЪН: ЗА ГИБЕЛНИЯ ПАРАКЛИС, СИНХРОННОСТИТЕ, ИЛЮМИНАТИТЕ, ИЗВЪНЗЕМНИТЕ, СИРИУС И Т.Н.Предговорът на Робърт Антон Уилсън към книгата му „Космически спусък. Последната тайна та илюминатите“.

Продължи