Yoga_Online

ПРЕДАНИЕТО ЗА ДЕВЕТИМАТА НЕИЗВЕСТНИ – ПАЗИТЕЛИТЕ НА ТАЙНИТЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

 

 

Цитат от „Утрото на магьосниците”, на Луи Повел и Жак Бержие:

 

Не е изключено в предходни цивилизации науката не да е отсъствала, а да е била засекретявана. Струва ни се, че именно такъв е смисълът на легендата за Деветимата неизвестни.

 

Продължи