ВИДЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЯ
ВИДЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЯ акварелни моливи, 35/25 см
AKASHA
AKASHA акварелни моливи, 31/25 см

ЛЯТОТО Е АЗ

През чудния безкрай на лято дивно,
Летях и виждах чудеса,
Щурци ми свиреха приспивно,
С душа поглъщах звездни небеса.

И пеехме в безкрая многозначен,
Летяхме и танцувахме в захлас,
Прегръщахме се над полята злачни…
И странно – всичко туй… бях Аз.

Аеиа
АСТРАЛНИТЕ СЪЩНОСТИ НА ЦВЕТЯТА
АСТРАЛНИТЕ СЪЩНОСТИ НА ЦВЕТЯТА акварелни моливи, 35/25 см
ЛИЧНА ТРАНСФОРМАТИВНА КАРТИНА
ЛИЧНА ТРАНСФОРМАТИВНА КАРТИНА ПОСВЕТЕНА
Очилата на Безкрайността
Очилата на Безкрайността моливи, А4
Белтейн
Белтейн маслени пастели, 30/32 см
ПЕСЕН ЗА МАЙСКИЯ ОГЪН
Сред зелените майски огньове,
там нейде сред полята
Слънцето преплете своя Огън
с Огъня прекрасен на Луната.
Огън е Живота тайновечен;
Огън през пространства и еони;
Тайнствено запален –
гори вечно
във Звезди,
Планети,
Хора,
Клони.
Аглая
Аглая
Шива-Шакти
Шива-Шакти акварелни моливи, 24/33 cm
Сушумна, Ида и Пингала
Сушумна, Ида и Пингала
Луда Сряда
Луда Сряда моливи, A4
Петте ТАТВИ
Петте ТАТВИ моливи, A4
Тя
Тя моливи, 47/38 см
НЕ НАЛИЧНА