Yoga_Online
ВИДЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЯ
ВИДЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЯ акварелни моливи, 35/25 см
АСТРАЛНИТЕ СЪЩНОСТИ НА ЦВЕТЯТА
АСТРАЛНИТЕ СЪЩНОСТИ НА ЦВЕТЯТА акварелни моливи, 35/25 см
AKASHA
AKASHA акварелни моливи, 31/25 см

ЛЯТОТО Е АЗ

През чудния безкрай на лято дивно,
Летях и виждах чудеса,
Щурци ми свиреха приспивно,
С душа поглъщах звездни небеса.

И пеехме в безкрая многозначен,
Летяхме и танцувахме в захлас,
Прегръщахме се над полята злачни…
И странно – всичко туй… бях Аз.

Аеиа
Сушумна, Ида и Пингала
Сушумна, Ида и Пингала
Любов по Суперструнната теория
Любов по Суперструнната теория моливи, 35/49 см
ПРОДАДЕНА
Рептилии&Котаци
Рептилии&Котаци акварелни моливи, 33/24 см
Дъбрава
Дъбрава Да летиш на крилете на Глухарчето
Космическа КАМБАННА СИМФОНИЯ
Космическа КАМБАННА СИМФОНИЯ акварелни моливи, 49/35 см
...
Вярата прави Истината!
Вярата твори Реалността!
Повярвай!
...
Много често вярваме В какво ли не, само не и В себе си.
За КОГА я оставяме тази ВЯРА В СЕБЕ СИ?
За КОГА я отлагаме?
АКО НЕ СЕГА - КОГА?
...
Няма КОГА, има СЕГА.
Космическо заклинание
Космическо заклинание акварелни моливи, 24/33 см
Вселената
Вселената маслени пастели, 31/42 см
Зелените Ангели на Светлината
Зелените Ангели на Светлината маслен пастел, 41/35 см
САТГУРУ
САТГУРУ акварелни моливи, 24/33 см
ПОСВЕТЕНА
...
"Истинският Учител е този, който може да предизвика блажено усещане в тялото на ученика, посредством поглед, допир или инструкции."

Йога вашиштха