Yoga_Online
ВИДЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЯ
ВИДЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЯ акварелни моливи, 35/25 см
АСТРАЛНИТЕ СЪЩНОСТИ НА ЦВЕТЯТА
АСТРАЛНИТЕ СЪЩНОСТИ НА ЦВЕТЯТА акварелни моливи, 35/25 см
AKASHA
AKASHA акварелни моливи, 31/25 см

ЛЯТОТО Е АЗ

През чудния безкрай на лято дивно,
Летях и виждах чудеса,
Щурци ми свиреха приспивно,
С душа поглъщах звездни небеса.

И пеехме в безкрая многозначен,
Летяхме и танцувахме в захлас,
Прегръщахме се над полята злачни…
И странно – всичко туй… бях Аз.

Аеиа
Моята стара Череша
Моята стара Череша маслен пастел, А4
Тайна
Тайна акварелни моливи, 33/24 см
...
НЕ НАЛИЧНА
Белтейн
Белтейн маслени пастели, 30/32 см
ПЕСЕН ЗА МАЙСКИЯ ОГЪН
Сред зелените майски огньове,
там нейде сред полята
Слънцето преплете своя Огън
с Огъня прекрасен на Луната.
Огън е Живота тайновечен;
Огън през пространства и еони;
Тайнствено запален –
гори вечно
във Звезди,
Планети,
Хора,
Клони.
Осем
Осем ПРОДАДЕНА
Вселената
Вселената маслени пастели, 31/42 см
Зелените Ангели на Светлината
Зелените Ангели на Светлината маслен пастел, 41/35 см
Шива - Танцуващият над Божура
Шива - Танцуващият над Божура маслени пастели
...
ПОСВЕТЕНА
Гладиола
Гладиола акварелни моливи, 24/33 см
Златният Прилеп
Златният Прилеп акварелни моливи, 33/47 см