Yoga_Online
Шива пази Земята
Шива пази Земята акварелни моливи, 47/38 см
...
Далеч не винаги можем да обхванем всичко с възприятието си...
Любов по Суперструнната теория
Любов по Суперструнната теория моливи, 35/49 см
ПРОДАДЕНА
Съюзът на Шива и Шакти - ЕДИНСТВО В СЪТВОРЕНИЕТО И СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯТА
Съюзът на Шива и Шакти - ЕДИНСТВО В СЪТВОРЕНИЕТО И СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯТА акварелни моливи, 67/46 см
...
"От милост към тях, Аз, разположен в сърцата на всички живи същества, прогонвам тъмнината на невежеството с лъчите на знанието.
Или:
Бидейки завладян от любовта на тези преданоотдадени, които в най-извисената си позиция на безкористна любовна отдаденост (джнана-шуниа-према-бхакти), измъчвани от всепоглъщащата тъмнина, родена от спазмите на раздялата с Мен, техния Бог - Аз, давайки им вътрешното прозрение за лична среща с Мен, унищожавам тъмнината на тяхната агония в раздяла."
Бхагавад Гита
Пирамидата на Живота
Пирамидата на Живота моливи, А4
В Пространството на Разума - Читакаша
В Пространството на Разума - Читакаша акварелни моливи, 33/51 см
Адам, Ева и Кундалини Шакти
Адам, Ева и Кундалини Шакти темпера ПРОДАДЕНА
Зелените Ангели на Светлината
Зелените Ангели на Светлината маслен пастел, 41/35 см
Тъканта на ВСЕЛЕНАТА
Тъканта на ВСЕЛЕНАТА моливи, 20/30 см
...
ПРОДАДЕНА
Сушумна, Ида и Пингала
Сушумна, Ида и Пингала
Медитация на Сърдечната чакра
Медитация на Сърдечната чакра digital
Мозък-Книга
Мозък-Книга маслен пастел, 28/40 см
Музиката на Кундалини
Музиката на Кундалини сух пастел, 28/35 см
...
В основата на гръбначния стълб има една тайнствена, спираловидно навита Сила.
Тя има много имена - в наше време е най-известна като Кундалини.
Понякога – целенасочено или привидно случайно – спиралата на Кундалини започва да се развива и да се изкачва по Гръбначния стълб.
Това е моментът, в който Животът ти започва да се променя...
Тогава чуваш Музиката на Гръбначния Стълб...
И тази Музика се включва към Хармоничната Симфония на Вселената.