Yoga_Online
Шива и Ганеша
Шива и Ганеша моливи, А4
Мозък-Книга
Мозък-Книга маслен пастел, 28/40 см
Спящата красавица
Спящата красавица
Ганеша - разбивачът на препятствия
Ганеша - разбивачът на препятствия маслен пастел
ПОСВЕТЕНА
Дъбрава
Дъбрава Да летиш на крилете на Глухарчето
Съвременен ученик и ученик от килийно училище...
Съвременен ученик и ученик от килийно училище...
Осемте ЧАКРИ
Осемте ЧАКРИ Мистериозната Безкрайност
по токовете неизбродни
и по нивата на същността
обикаля.
АНАХАТА - ВСЕПРОНИКВАЩОТО СЪРЦЕ
АНАХАТА - ВСЕПРОНИКВАЩОТО СЪРЦЕ маслени пастели, 34/42 см
...
Чакането е анти-действие. Безсмислено и опасно.
Чакането удържава Времетраенето, но съкращава Живота.
Чакането е анти-живот.
Започнеш ли да чакаш - заочва да те чака и Животът.
И така, във взаимно чакане, моментите се изнизват във Вечността.
А Ти си оставаш с еното чакане. което не съществува.
Животът, който също те е чакал, вакрая се отчайва и престава да те чака...
Продължавай, Сърце!
...
Аеиа
Галактиките - ШАМАНСКИ ДИСКОВЕ
Галактиките - ШАМАНСКИ ДИСКОВЕ маслен пастел, 35/54 см
...
Тайна
Тайна акварелни моливи, 33/24 см
...
НЕ НАЛИЧНА
В Пространството на Разума - Читакаша
В Пространството на Разума - Читакаша акварелни моливи, 33/51 см
Големия Взрив: Уподобих се на Водата
Големия Взрив: Уподобих се на Водата акварелни моливи, 24/33 см
УПОДОБИХ СЕ НА ВОДАТА...
Джуандзъ разказва прекрасната притча за мъдреца, който се разхождал по брега на една река, близо до огромен водопад. По едно време видял как някакъв човек нагазил във водите току до ръба на водопада и си рекъл:
„Този сигурно е стар и болен, та е решил да сложи край на живота си."
Но само след броени минути старецът изскокнал от реката - малко по-надолу от водопада - и започнал да тича по отсрещния бряг. Мъдрецът и неговите ученици тутакси се втурнали след него и щом го настигнали, му казали, че той току що бил направил най-изумителното нещо, което някога са виждали.
- Как така оцеля? - попитали го.
- Ами то тук няма никакъв номер,- отвърнал той. - Просто се оставих на водите. Спуснах се надолу с един въртоп и се издигнах със следващия. Уподобих се на водата, така че между мен и нея нямаше никакъв конфликт.
Алън Уотс "Даоизмът"