Yoga_Online
Вселената
Вселената маслени пастели, 31/42 см
Рептилии&Котаци
Рептилии&Котаци акварелни моливи, 33/24 см
КОСМИЧЕСКО ЦВЕТЕ
КОСМИЧЕСКО ЦВЕТЕ акварелни моливи, 32/48 см
САТГУРУ
САТГУРУ акварелни моливи, 24/33 см
ПОСВЕТЕНА
...
"Истинският Учител е този, който може да предизвика блажено усещане в тялото на ученика, посредством поглед, допир или инструкции."

Йога вашиштха
Тайна
Тайна акварелни моливи, 33/24 см
...
НЕ НАЛИЧНА
Мозък-Книга
Мозък-Книга маслен пастел, 28/40 см
ГУРУ-ВСЕЛЕНА
ГУРУ-ВСЕЛЕНА акварелни моливи, 24/33 см
...
В Пространството на Разума - Читакаша
В Пространството на Разума - Читакаша акварелни моливи, 33/51 см
Аурата на Процесора
Аурата на Процесора маслени пастели, 28/32 см
...
Не всичко е такова, каквото изглежда... Какво е "изглеждането", всъщност?
Спящата красавица
Спящата красавица
Пирамидата на Живота
Пирамидата на Живота моливи, А4
Съвременен ученик и ученик от килийно училище...
Съвременен ученик и ученик от килийно училище...