Yoga_Online
Аурата на Процесора
Аурата на Процесора маслени пастели, 28/32 см
...
Не всичко е такова, каквото изглежда... Какво е "изглеждането", всъщност?
САТГУРУ
САТГУРУ акварелни моливи, 24/33 см
ПОСВЕТЕНА
...
"Истинският Учител е този, който може да предизвика блажено усещане в тялото на ученика, посредством поглед, допир или инструкции."

Йога вашиштха
Гръбнакът-Феникс
Гръбнакът-Феникс маслени пастели, 30/42 см
...
Кой казва, че с Гръбнака не може да се лети!? :)
Музиката на Кундалини
Музиката на Кундалини сух пастел, 28/35 см
...
В основата на гръбначния стълб има една тайнствена, спираловидно навита Сила.
Тя има много имена - в наше време е най-известна като Кундалини.
Понякога – целенасочено или привидно случайно – спиралата на Кундалини започва да се развива и да се изкачва по Гръбначния стълб.
Това е моментът, в който Животът ти започва да се променя...
Тогава чуваш Музиката на Гръбначния Стълб...
И тази Музика се включва към Хармоничната Симфония на Вселената.
Умната жена може да глади и зле... :)
Умната жена може да глади и зле... :)
Сушумна, Ида и Пингала
Сушумна, Ида и Пингала
СЪТВОРЕНИЕ: ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО
СЪТВОРЕНИЕ: ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО акварелни моливи, 33/24 см
"Каквото пожелае чистият ум, то се материализира"
Йога Висищха
Любов по Суперструнната теория
Любов по Суперструнната теория моливи, 35/49 см
ПРОДАДЕНА
Пирамидата на Живота
Пирамидата на Живота моливи, А4
ОМ-КВАЗАР-ТВОРЕНИЕ
ОМ-КВАЗАР-ТВОРЕНИЕ акварелни моливи, 31/48 см
Планетите - Портали към Реалностите
Планетите - Портали към Реалностите акварелни моливи, 46/36 см
...
Петел
Петел графика, А4