Yoga_Online
Белтейн
Белтейн маслени пастели, 30/32 см
ПЕСЕН ЗА МАЙСКИЯ ОГЪН
Сред зелените майски огньове,
там нейде сред полята
Слънцето преплете своя Огън
с Огъня прекрасен на Луната.
Огън е Живота тайновечен;
Огън през пространства и еони;
Тайнствено запален –
гори вечно
във Звезди,
Планети,
Хора,
Клони.
Анкх - КЛЮЧЪТ-КЛЮЧАЛКА към Трансформацията
Анкх - КЛЮЧЪТ-КЛЮЧАЛКА към Трансформацията акварелни моливи, 33/24 см
САТГУРУ
САТГУРУ акварелни моливи, 24/33 см
ПОСВЕТЕНА
...
"Истинският Учител е този, който може да предизвика блажено усещане в тялото на ученика, посредством поглед, допир или инструкции."

Йога вашиштха
Орлите на Съдбата
Орлите на Съдбата не налична
Тя
Тя моливи, 47/38 см
НЕ НАЛИЧНА
Петел
Петел графика, А4
Тунел в Светлината
Тунел в Светлината маслени пастели ПОСВЕТЕНА
КОСМИЧЕСКО ЦВЕТЕ
КОСМИЧЕСКО ЦВЕТЕ акварелни моливи, 32/48 см
Аглая
Аглая
Шива - Танцуващият над Божура
Шива - Танцуващият над Божура маслени пастели
...
ПОСВЕТЕНА
Времето
Времето моливи, А4
Луда Сряда
Луда Сряда моливи, A4