ТАЙНАТА НА МИСЛЕНЕТО - БЕЗ МИСЪЛ

Или – умът ти е велик творец! Не го бастисвай за глупости!

 

 

Тук няма да разглеждам нещата от йогийска гледна точка, макар че и тя не е изключена.

 

Приели сме, че мислим с ума си. Дотук – добре! Нататък, обаче, оказва се, че много от нас не са доволни от живота си, от ближните си, от своето обкръжение, околна среда, от своя късмет или липсата му. Като при това, се мислим за хора, които могат да ползват адекватно ума си.

 

Хайде, бе! Ако си убеден, че твоят ум строи и създава действителността – защо тогава не си доволен от нея? Така ти реално признаваш, че твоят ум не го бива за нищо? А от тук – близо е до извода, че ти, да ТИ, не можеш да мислиш?

 

Ум царува, ум робува, ум патки пасе... Нещата с „ума“ често стават от само себе си – т.е. приемайки, че Умът е едно и също нещо, но с различни функции, то Той самият се настройва коя част от себе си да приложи в ежедневната ни дейност. Така например – Съзнателната част от Ума ни ни казва, че сме гладни и ни посочва безопасно ястие – ние го изяждаме. И, оттам-нататък, се включва подсъзнателната част на Ума – която извършва храносмилането и храноасимилирането. Ако всичко това трябва да го правим съзнателно – ще настане ужас! Хаос, и, то е ясно – няма да направим нищо!

 

Съзнателният аспект на Ума – това е творческата част. Това е „Нещото“, което поражда Новото, което Съ-Творява Реалността и Съз-Дава Действителността. Тази Част, обаче, често се случва да ни омае, да ни омогьоса, да ни накара да вярваме, че „АЗ“ и „Тази Част“ сме едно. Тогава тя взема властта – и вместо Умът да е подчинен на Нас, на Нашия Свръх-Аз – то той решава да изземе функцията на всички други свои части и напълно да заглуши нашия Висш Аз.

 

Какво се получава тогава?

 

Ето какво. Творческата част на Ума се опитва да върши работата на Изпълнителната Част. И, то е видно, не може да направи нищо!

 

Представете си, че трябва да ходите, като вместо подсъзнателния ум, ползвате съзнателния. Т.е. вие трябва да мислите как и в какъв порядък да задвижвате всеки един нерв, всяко едно мускулче, което определя и осъществява процеса „ходене“. Опитайте и ще видите, че вие реално не можете да ходите!

 

Поради същото, много хора се оплакват, че не могат да усвоят дадено умение – например, да управляват моторно превозно средство.

 

Разбираемо е защо става това? Защото техният Съзнателен Ум не разрешава на Подсъзнателния да се включи в действие. Подсъзнателният Ум е този, който извършва така наречените „автоматични действия“. Реално те не са автоматични – изглеждат такива за Съзнателния Ум.

 

И ще завърша с една шега, която обаче не е напълно шега. Една от най-божествените дейности на човека е да създаде друг човек. Това е висше Тайнство, Благодат и Изкуство. Колкото повече човек мисли – толкова повече не може да създаде изобщо друг човек! Най-малкото, защото нито едно Дете не е създадено с мислене! Ако всички мислеха по този начин – Човечеството отдавна да е изчезнало!

 

Или, с други думи, нашият Аз трябва много добре да познава Ума, и да не разрешава на неговия Творчески аспект да се бута там, където не му е работата – т.е. в Изпълнителната част. Когато успеем да използваме Творческата част на Ума само за Творчество и Съ-творяване – тогава и нашите Реалност и Действителност ще бъдат такива, каквито ги искаме. И, най-важното – Творческата  част на Ума е тази, която МИСЛИ.

...

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа

 ...