НЕ ПОЖЕЛАВАЙ УМА И РАЗУМА НА БЛИЖНИЯ СИ

Всъщност, такава Божия заповед няма.

От Десетте Божи Заповеди тази с пожелаването изглежда така:

 

Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, (нито нивата му) нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък) - нищо, което е на ближния ти. (Изход, 20:17)

 

Да, би могло да се тълкува, че частта „нищо, което е на ближния ти“ включва и неговите ум и разум – но това са само предположения. Тъй като предишните неща на ближния са единствено и само материални, т.е. такива, които могат да се вземат от него – доброволно или с насилие, - то съвсем спокойно можем да кажем, че тази заповед в горецитираната си част включва само неща, които могат да бъдат взети от ближния.

 

Няма как да вземеш ума и разума на човека. Единственото, което можеш да направиш, ако пожелаеш ума и разума на ближния, е да се опиташ ти самият да развиеш подобни ум и разум.

 

Би могъл да купиш донякъде ума и разума на ближния, и това, разбира се, се прави. И е за добро. Но само Разум може да купи Разум. А самият Разум винаги ще прецени до каква степен може да се продава сам себе си; и за какви цели. Ако целите са безумни – Разумът няма да се продаде – на каквато и да е цена.

 

Или, общо погледнато – Разумът е едно от най-ценните неща в проявената Вселена, и същевременно е едно от нещата, които, дори да ги пожелаеш, няма как да ги вземеш. Единственият начин да ги сдобиеш, е и ти да станеш разумен.

 

Има една теория, използвана от съвременните учени – която опростено гласи: ВСИЧКО, КОЕТО НЕ Е ЗАБРАНЕНО, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Всъщност, това не е толкова теория, колкото един от предполагаемите закони на Вселената.

 

Ако няма забрана да пожелаваш ума и разума на ближния – според този предполагаем закон ти си задължен да го направиш!

 

Но това значи, че всички вече би трябвало да са станали умни и разумни.

 

Ако са станали такива – то и цялото човечество вече щеше да е такова.

 

Все пак – може би още не е. Може би все още глупостта е тази сила, която най-лесно се пожелава, сдобива, купува – и използва.

 

Не можеш да използваш за злите си и безумни цели разума – но глупостта можеш.

 

...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 15 юли 2016 г.
ПОДОБНИ СТАТИИ:ГЛУПОСТТА ЧОВЕШКА – ТАЙНАТА НА ВЕЧНИЯ ДВИГАТЕЛ
ТЕОРИЯ НА КОНСПИРАЦИЯТА – РЕЗУЛТАТ ОТ МАСОВОТО ЗАТЪПЯВАНЕ...