ЗА ПРОСТОТО И СЛОЖНОТО

Ape_HumanПо някакви неведоми причини сме обожествили „простото“,

понякога до степен да омаловажаваме „сложното“, считайки го за по-низше или по-некачествено от великото просто. Но нито простото, нито сложното са това, което изглеждат на пръв поглед. Айнщайн има една крилата фраза, преразказвам – нещата трябва да се правят възможно най-прости, но не и по-прости от това. Бих го илюстрирала с прост пример: не че е по силите на човека, но да кажем, че той иска да създаде жива клетка – жива, биологична клетка. За целта ще му трябват най-простите градивни частици – атомите. Човекът, обаче, разбира, че той не може да създаде и атом – защото ще му трябват най-простите съставни частици на атома, а той досега не е открил „най-простата“ – неделимата. Всъщност, знаем, че думата „атом“ значи „неделим“ – ама отдавна се е оказало, че атомът е делим и колкото повече се разделя, толкова повече нови негови частици изникват.ЦЕРН не намериха „божествената частица“ – поне не ни казаха публично, че са го направили, - но наистина не ми се вярва да е станало. Отклоних се от темата с тия безкрайни атоми, затова опростявам нещата – напускам безкрайно сложния път и се връщам на простия (на някои езици „просто“ значи „право“). И така, нашият човек успява някак да сътвори чудото – да създаде жива биологична клетка от налични, обикновени, неживи атоми. Това, повтарям, е фантазия. Човекът тогава вижда, че тези атоми, събрани заедно, трябва да имат определено ниво на сложност, на специфична сложна структура. Ако той опита да опрости тази минимално възможна сложна структура – клетката вече няма да е клетка, няма да е жива примерно – и лесно ще се разпадне на съставните си, изходни частици. Или, с други думи, връщайки се към хумористичната фраза на Айнщайн – ако направиш нещо по-просто, отколкото то трябва да бъде – вече си разрушил това нещо.Да вземем за пример маймуната. Съвременната наука е доказала, че генетично разликата между човека и шимпанзето е някакъв си 1,5% или 2%... Наглед – малка разлика. Дали човекът е по-сложен от маймуната или тя е по-проста от него – това е въпрос на гледна точка. Казваме – „хитър, ловък и силен като маймуна“. Но всъщност – човекът е по-хитър, по-ловък и по-силен от маймуната. А най-важното – има и друг израз: „Напрàви ме на маймуна!“ Т.е. опитваш се да ме направиш по-прост, отколкото съм.


И един работен извод, наглед не съвсем свързан с темата – ако искаш да си заобиколен от човеци, не ги опростявай, т.е. не ги правѝ на маймуни!

 

...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 14 септември 2017 г.
СИЛАТА НА МИСЪЛТА: НАЙ-ГОЛЯМАТА ТАЙНА


ЧОВЕКЪТ ОТ МАЙМУНА ЛИ Е ПРОИЗЛЯЗЪЛ - ИЛИ ОТ БОГ?

ЙОГА НА ФИЗИКАТА


ИЗМИСЛИЦАТА АТЛАНТИДА – ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЗАБЛУДИ НА ПЛАНЕТАТАЗАГАДЪЧНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОКОЛО УБИЙСТВОТО НА ЕЙБРАХАМ ЛИНКЪЛН


КОГА СТАТИСТИКАТА ЗАМЕСТИ И ПРЕМАХНА МИСЛЕНЕТО


ЗАВОАЛИРАНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗНАНИЕ И БУДНОСТ


ЗА РЕПТИЛИИТЕ ... и още нещо

...