МАНТРА - ИЛИ КОЙТО ПЕЕ, ЗЛО НЕ МИСЛИ

МАНТРА - ИЛИ КОЙТО ПЕЕ, ЗЛО НЕ МИСЛИ

 

 

Усвоявайки основите на кундалини-йога, ние поставяме пред себе си напълно конкретна цел: да повишим честотата на енергията, която натрупваме за творчество, за реални постижения в избраните от нас области, за сексуални контакти и т.н.,  и да ускорим процеса на изцеление и общо оздравяване. Изцеление – това значи – да станеш ЦЯЛ, да постигнеш ЦЯЛОСТ. Освен това, ние се стремим да се избавим от постоянния гнет на стреса, който прогонваме дълбоко навътре в нас, където той „пуска корени”. Точно в състояние на стрес ние губим способността да се наслаждаваме на живота и да достигаме пълнотата на битието, целостта на Битието…

За да повишим честотата на енергията, ние четем мантри. Думата „мантра” означава защитник на съзнанието и (или) проектор на съзнанието. Тя блокира транслацията на нашите страхове, съмнения, песимизъм, защитавайки ни от нашата собствена ограниченост.


Мантрата подпомага концентрацията и еднопосочността на съзнанието, филтрирайки и отразявайки ненужните мисли. Когато съзнанието ни е фокусирано, ние постигаме прекрасни резултати във всичко, с което се занимаваме.


В повечето медитации, на фона на съблюдаване на определен дихателен ритъм (например вдишване на шестнадесет и издишване на шестнадесет такта) ние четем (пеем, произнасяме) мантри. Мантрата – това е звуков поток. Когато мантрата (МА = СЪЗНАНИЕ ; ТРА = ВИБРАЦИЯ) се напява на глас или се произнася мислено, тя предизвиква определен колебателен ефект. Мантрите се състоят от комбинации от звуци, създадени за въвеждане на човека в различни състояния на съзнанието. Ритмичното дишане повишава ефективността на медитацията.


Не мислете, че мантрите са случайни звуци. Това са кодирани „звуци на силата”. Всяка мантра въздейства на определен енергиен център. Когато мантрите се пеят на оригиналния си език (иврит, фарси, санскрит), те ни носят още по-подчертана полза. В тези случаи съзнанието ни не е свързано с предварителните представи за смисъла на думата и по-лесно се подчинява на силата на звуците. Мантрите в кундалини-йога се пеят на езика гурмакхи. В основата на този език стои древната йогийска наука „НААД” - науката за звуковите вибрации. Вибрациите на мантрите, в съчетание с докосването на върха на езика в осемдесет и четирите меридианни точки на небцето в устната кухина, буквално променят химията на мозъка. В резултат на подобни изменения много хора влизат в разширено състояние на съзнанието, добиват повишено осъзнаване или вътрешна яснота и дори достигат до състояние на екстаз. Мантрите, изпълнявани на езика гурмакхи, са много могъщи. Пример за мантра, с чието напяване можем да се отправим в пътешествие за самопознание, е мантрата: АНГ САНГ УААХЕЙ ГУРУ, което се превежда като „Бог пребивава във всяка моя частица”. Тази мантра може да се замени и с положителното утвърждаване „Бог и аз, аз и Бог – ние сме единни.”


Напяването на мантри по време на сексуални практики помага на партньорите да останат в енергийния поток; да бъдат тук и сега; мантрата спомага и за избавление от стари страхове и убеждения по отношение на секса.


Ако излезем извън йогийските практики – веднага ще се досетим, че ние контактуваме помежду си, обменяме информация основно чрез звуци. Казват, че главното сетиво на човека е зрението, и че чак после следва слухът, и това наистина е така, но Езикът, който е една от най-великите Мистерии и който  всъщност различава Човека от другите същества на планетата Земя – е основно и изконно звуков, т.е. слухов. Чак след създаването на писмеността – става  и визуален. Но изначално е звуков. Необятно и необхватно е влиянието на Езика върху човешкото съзнание. С думи можем да убием, можем да възродим, можем да разболеем, можем да излекуваме. Ако думите се изказват с определен ритъм – тогава имаме Поезия… Прякото значение на думата „поезия“ е: „творене, сътворяване, създаване“. И реално между Поезия и Музика разлика няма. А Математиката в своята същност е Музика. Впрочем, изобщо не е случайно, че в случаите, когато човек си почива, се весели и изобщо – когато се чувства свободен – той слуша музика или сам си пее. Българският народ има поговорка: „Който пее, зло не мисли.“ Какво значи да мислиш добро? Това значи – да обичаш Живота, да го цениш и уважаваш, да го осъзнаваш, и да го пресътворяваш – отново и отново.

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 12 декември 2018 г.

...ДРУГИ СТАТИИ:СИЛАТА НА МИСЪЛТА: НАЙ-ГОЛЯМАТА ТАЙНА
АЗБУКАТА КАТО МОСТ НАД БЕЗДНАТА НА ЗАБРАВАТА - АЗБУКАТА, ДРЕВНИЯТ ПРОГРАМЕН КОД
НАУКАТА ВЕЧЕ МОЖЕ ДА МЕСТИ ПРЕДМЕТИ СЪС ЗВУК

КУНДАЛИНИ МАНТРА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРАХОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖЕЛАНИЯ

КУНДАЛИНИ МАНТРА ЗА ЗАЩИТА

Насоки за КОНЦЕНТРАЦИЯ и МЕДИТАЦИЯ...