МЕДИТАЦИЯ - ПОМОЩ ПРИ ИЗЦЕЛЕНИЕ И САМОИЗЦЕЛЕНИЕ
РА МА ДА СА СА СЕЙ СОО ХУНГ (ХАМ)

 

 

Седнете с кръстосани крака, гръбнакът изправен, следващ естествените си извивки, брадичката – леко вдадена в шията. Свити в лактите и протегнати напред ръце, както е показано на Фигура 1, или изгледайте Клип 1.

 

Фиг. 1

 

 

Очите дръжте полупритворени – на 1/10, - като фокусирате погледа си на върха на носа. Сгънете ръцете в лактите и ги допрете леко от двете страни на гръдния кош. Разтворете длани и протегнете диагонално напред ръце от лактите, под ъгъл, приблизително 45 градуса по хоризонтала. Длани – нагоре. Пръсти – събрани и изправени, само палците отделени. Старайте се за задържите това положение на ръцете през времето на цялата медитация. Ако в ръцете се появи болка – това е очистваща болка, успее ли човек да я изтърпи, тя отваря и прочиства „енергийните канали“ – надите, - които са разположени по ръцете. Ако болката стане непреодолима – ръцете се разтръскват за малко, колкото болезнеността да се отнеме, и отново се поставят в изходната позиция. С практиката всички неразположения изчезват и ръцете престават да болят. Но си трябва просто практика –редовна и упорита. (Това важи за всички медитации и изобщо – за Йога-практиката).

 

Който не може да седи на пода с кръстосани крака – може да седне на стол с облегалка, с допрени до земята стъпала. Вариант на положението на очите и концентрацията – очите могат да бъдат напълно затворени, вниманието насочено в междувеждието (третото око).

 

Направете вдишване, след него веднага изпейте РА МА ДА СА (пауза) СА СЕЙ СОО ХУНГ. Превод: Слънце, Луна, Земя, Безкрайност. Аз съм Безкрайност, аз принадлежа към нея и я съдържам в себе си.

Един цикъл от мантрата се изпълнява на 11 такта. Всяка сричка се брои за един такт. След изпяване на РА МА ДА СА (4 такта), се прави ПАУЗА, която също е 1 ТАКТ, след това се изпява СА СЕЙ СОО ХУНГ (4 такта) и след това отново ПАУЗА – 2 ТАКТА, като на втория такт СЕ ВДИШВА, за да може да се започне следващият цикъл.

 

МЕДИТАЦИЯТА – КЛИП 1:

 


 

 

Още насоки:

 

Първоначално започнете с изпълнение на тази медитация 3 минути. Постепенно увеличавайте времетраенето, докато стигнете 11 минути (максималното време). Независимо колко минути сте медитирали, винаги завършвайте така: вдишайте, задръжте дъха и по време на това задържане отправете мислено любов и светлина към човек, на когото искате да помогнете. Визуализирайте го здрав, щастлив и пълен със светлина. Изпълнете тази визуализация още 2 пъти (общо 3 вдишвания, задръжки и издишвания).

 

Медитацията има същата сила, дори по-голяма, ако мантрата се пее наум, т.е. без да се вокализира. За всеки е ясно, че това става по-лесно, когато мантрата се слуша по време на медитацията.

 

Това е много силна и могъща изцеляваща медитация. Винаги трябва да помним за Закона за причините и следствията във Вселената. Когато се молите за някого, или му изпращате положителни мисли – тази медитация прокарва път за вашите мисли и многократно увеличава тяхната сила.

 

Създател на мантрата и медитацията е Учителят Йоги Баджан, според него тази медитация има свойството да свързва елементите ЗЕМЯ  и ЕТЕР (АКАША) – с което се обяснява силата и въздействието на тази практика.

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа...