Мои разкази

АДАМ И ЕВА – ПЪРВИТЕ ЕКОЛОЗИ


Рай. Красота. Хармония от звуци, цветове, аромати, вкусове, ветрове, допири, температури, мисли, усещания, емоции.

Първоначалното значение на „хармония“ е свързано със звука, със звуците – звуци в съзвучие, или подредени, поставени в ред, свързани по най-добрия възможен начин.


Хармония значи и „свързване“.


Думата произлиза от прото-индоевропейския корен -AR-  , който значи „да си подхождаш заедно с нещо“.


А „Рай“ значи „градина“. Може да се каже, че рай и хармония са едно и също нещо, че са просто синоними – защото, какво по-подредено и съзвучно нещо от една градина?


Е, човешкото тяло, и не само човешкото, също е нещо изключително подредено, хармонично, съзвучно.


Което значи, че и то съвсем спокойно и без опасност от грешка може да бъде обявено за синоним на „градината“ или на „рая“.


Но тъй като човешкото тяло има твърде сложен, прецизен и невидим за простото око вътрешен ред – за улеснение на невиждащите се избягва неговото сравняване и изобщо свързване с Рая, с Хармонията и т.н.

 

Все пак, много е възможно Адам и Ева да са знаели, че „телата“ им, и дори че самите ТЕ - СА РАЯТ.


А ако не са знаели, че и те са създадени на същия Принцип, от същия Творец, който е създал и Рая, и Хармонията, то със сигурност са узнали това, хапвайки забранения плод от Дървото на Познанието.


Затова, може би, никак не са се стреснали, когато са били изгонени от Рая - тъй като вече са били напълно наясно, че самите те се явяват Рай и че Творецът няма да ги прати на сигурна гибел, ако не ги е подсигурил...

 

Но къде е тук екологията?


И къде е скрит прословутият Дявол?

 

Много просто! В дрехите на Адам и Ева.

 

Преди това ще отворим една скоба, за да споменем и да отдадем почит на Лилит.


Но тук няма да се занимаваме с нея, тъй като няма да стигне мястото, понеже това с Лилит е една безкрайна история, която датира от векове и за векове, затова ще затворим скобата набързо и ще продължим с екологията.

 

И така, първите дрехи на Адам и Ева били напълно екологични.


Това били дрехи за еднократна употреба, които не изисквали пране с тежки синтетични химически препарати, които при прането да отиват директно в Рая (и да го цапат, а и да тровят другите Божии творения).


Дрехите на първите Мъж и Жена, както знаем, представлявали просто смокинови листа.


Видно е, че за тяхното добиване не се изисквало убиване на друго живо същество и вземане на кожата му  – т.е. и от тази гледна точка дрехите на първите Хора показват абсолютна екологична съобразност!


А освен това, тези първи дрехи били и невероятно здравословни!


Власинките на листата на смокинята имат леко ревулсивно действие върху кожата, т.е. предизвикват приток на кръв и леко дразнене на местата, на които са поставени.


Някой тук може да помисли, че тези листа са били ползвани не само за покриване на определени части от тялото, а и за предизвикване на сексуална възбуда на последните...


Но такива догадки са изключително и само в сферата на фантазиите и предположенията, и са практически недоказуеми – особено от съвременната наука.

 

И така, ползвали си Адам и Ева дрехите с радост и... удоволствие, но Дяволът не спял!


Ядосан, че не е постигнал нищо особено, изкушавайки Ева да опита от „забранения плод“ – защото виждал, че Те отнесли Рая (самите тях си) със себе си, - той пошепнал второ изкушение на Ева!

 

„Знаеш ли колко по-красива и как винаги различна и изненадваща можеш да бъдеш, ако смениш това смокиново листо с по-сложни, по-развижени, по-разноцветни, по-съблазнителни и по-красиви дрехи от него?!“ – казал ѝ той...

 

Чувайки това, Ева веднага изтичала при Адам – то нямало при кого другиго на този етап, - и му казала за новия ченълинг, който била получила директно от Небесата.

 

На Адам тази идея му харесала, защото той нямал много богато въображение, а и му било омръзнало да контактува само с една и съща жена – но в идеята за различните дрехи той веднага видял възможност да има винаги различна жена, тъй като, знае се, мъжете възприемат жените общо, като силует, като цяло.


Една жена, обличайки се всеки ден различно, би могла донякъде да мине за различни жени!

 

И така Адам станал първият моделиер...

 

Но за това – някой друг път.

 

...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 30 август 2017 г.

 


ДРУГИ СТАТИИ:
"АЗЪТ НА КЪСМЕТА" ИЛИ КЪСМЕТЪТ Е ОСЪЗНАТОСТ

КАК ДА СТИГНЕМ ДО "СИЛАТА"

ВЯРАТА Е КАТАЛИЗАТОР НА ПРОЯВЛЕНИЕТО

МЕДИТАЦИЯ – ОПИСАНИЕ, ВИДОВЕ, ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ПОЛЗИ

НЕ ПОЖЕЛАВАЙ УМА И РАЗУМА НА БЛИЖНИЯ СИ

ОТРОВНИТЕ ХОРА, ДУШМАНИТЕ ИЛИ ЕНЕРГИЙНИТЕ ВАМПИРИ – СТИМУЛАТОРИ ЗА ЕГОТО

ЛЕВ ТОЛСТОЙ: ТРИМАТА СТАРЦИ


ПРИТЧА ЗА БОЖИЯТА ПОМОЩ

ЙОГА: РАЗВИВАНЕ НА СИЛАТА НА МИСЪЛТА


САМОИЗПЪЛНЯВАЩИТЕ СЕ ПРОРОЧЕСТВА – ИЛИ ХОРАТА СЕ ДЪРЖАТ ТАКА, КАКТО ОЧАКВАМЕ ОТ ТЯХ
....