Мои разкази

ЧУВСТВЕНО-ЧУВСТВИТЕЛЕН ПРЕДЕЛ


ЧУВСТВЕНО-ЧУВСТВИТЕЛЕН ПРЕДЕЛ

 

 


И приказки из мрака на Земята

Разказваше ми Нощния Орел,

Прелитащ между наш,те двата свята

И на крилете си Пространствата подел. 

Разправяше ми за небесна, бесна лудост,

За страстни пориви, за вино от отел,

За бури гръмотевични, за луда горест,

За трепкащ мрак, за приказен Предел. 

През който можеш някога да минеш,

Но само при условие едно –

Стените трябва само с глас да сринеш.

Стени – невидими за ничие око. 

Стените се намират на Предела,

Неосезаеми за ничия ръка,

През себе си пропускащи лъчите

На всякоя позната Светлина. 

И за да смогнеш да ги сринеш със гласа си,

Единственият начин, казват, бил

Със усета си ти да ги усетиш,

На „чувството“ си да се довериш... 

Защото, - ми разказваше Орелът, -

Единственото меродавно сетиво,

Не са „очи“, „ръце“, „уши“,

Не е „носът“ или „езикът“,

А най-несигурното –

Чувството едно.... 

„Защо ми трябва да минавам през Предела?“-

Тогаз попита мътният ми Ум,

Ала не пожела да отговори му Орела –

И отлетя по своя тайнствен Друм.

 


...

 


автор: Аеиа

 

04.02.2018

...СИЛАТА НА МИСЪЛТА: НАЙ-ГОЛЯМАТА ТАЙНА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ - ДРЕВНИЯТ БЪДЕЩ ИНТЕРНЕТ НА ХОРАТА

АЙНЩАЙН - ЗА СМЪРТТА И ПЪТУВАНЕТО ВЪВ ВРЕМЕТО


АЗБУКАТА КАТО МОСТ НАД БЕЗДНАТА НА ЗАБРАВАТА - АЗБУКАТА, ДРЕВНИЯТ ПРОГРАМЕН КОД


МУДРАТА НА ЕКСТАЗА: ПОДОБРЯВА НАСТРОЕНИЕТО И ПРЕМАХВА ДЕПРЕСИИ


...