Консултации, практики, абонаменти

 

Реклама:


 

- Рекламно каре на сайта (статично) – в 10 отделни статии, за срок от 3 месеца – 900 лв.

 

- Рекламно каре на сайта (статично) – в 5 отделни статии, за срок от 6 месеца – 1500 лв.

 


- Рекламно каре на сайта (статично) – в 10 отделни статии, за срок от 6 месеца – 2000 лв.

 


- Рекламно каре или банер (статично) – в 5 отделни статии, за срок от 12 месеца – 3200 лв.

 

- Рекламно каре или банер (статично) – в 10 отделни статии, за срок от 12 месеца – 4200 лв.

 


- Изготвяне на рекламно каре или банер (със снимков материал на клиента) – 200 лв.


- Авторски видео клип (индивидуален), цена от 200 лв. до 350 лв. В зависимост от продължителността.

 Плащанията се извършват по банков или по касов път.

Услуги

 

Консултация (онлайн или на терен, продължителност 1 астрономически час) – 100 лв.

Консултациите са с предварително уговорен час.

 

Абонамент консултации за 1 месец (2 пъти седмично, общо 8 консултации) – 400 лв.

 

Абонамент консултации за 3 месеца (2 пъти седмично) – 600 лв.

 

 

Йога практика – индивидуална (онлайн или на терен, продължителност 1 астр. час) – 100 лв.

 

Абонамент Йога за 1 месец (общо 8 практики по 1 час) – 450 лв.

 

Абонамент Йога за 3 месеца (общо 24 практики по 1 час) – 1200 лв.

 

Абонамент Йога за 6 месеца – 1600 лв.

 

Абонамент Йога за 12 месеца (в рамките на текущата година) – 3000 лв.

 

Плащанията се извършват по банков път или в брой;