ЕЗИКЪТ Е ИЗВЪН ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЕТО


Езикът, говоримият и писмен, е една от мистериите на човечеството. Реално, досега нито една наука не е казала и доказала как е възникнал той, откъде произлиза и подобни неща. Религиозните учения...

също не казват откъде идва езикът. Когато стане дума за това, винаги се цитира Йоановото „В началото бе Словото/Логоса” – и до там! Но дори това „Слово” да означава „Език” – то отново не е ясно откъде произлиза то и кой го е създал. Не се разбира и дали пък Словото не е Творящият принцип, Бог? Лично за себе си си го превеждам така: „В Началото нямаше Начало, а бе Съзнанието”. Но това е отделен въпрос.

 

Така да се каже, ние ползваме навсякъде и почти във всичко езика, но не знаем нищо за него. По същия начин, както повечето хора могат да светнат лампата от копчето в дома си, но не знаят и не могат да създадат електричество и ел. инсталация, по която да потече токът. Нито пък могат да направят електрическа крушка. Но нали има магазини за тази цел?

 

Разбира се, езикът не е абсолютната реалност. Той е средството, което обозначава реалността и/или нещата от тази реалност. Малко нестандартно погледнато, езикът служи не само за общуване между хората от едно и също време и от различни времена, но и за „мост между реалностите” или различните нива на съзнание. Затова е възприето да се казва, че не е добре да мислим лоши мисли. Повечето от нас мислят, посредством езика, т.е. изказват мислите си наум с език. Много от хората дори се стряскат, ако се опитат да си представят, как биха могли да мислят без език и без образи. Но това е друг въпрос. Връщам се на „лошите мисли”. Езикът, който вероятно е средство за комуникация между оперативното ни съзнание и подсъзнанието, е този, който определя как ще се чувстваме и какво ще правим. Ако приемем „подсъзнанието” като основата, която дава енергия, сила и насока на „съзнанието”, то ето какво казва Шивананда в тази връзка. И, забележете, това го казва 100 години преди да направят филма „Тайната” и близо 50 години, преди епохата на „Ню Ейдж”. Можем да се замислим, откъде създателите на Ню Ейдж са попреписали информацията и базисните положения, но това отново е друг въпрос.

 

Ето няколко вдъхновяващи пасажа от Шивананда, свързани със съзнанието, подсъзнанието, ума и езика:

 

„В психологията е всепризнат факт, че умствените процеси, чрез които получаваме познание, не се ограничават само със съзнанието, но включват и подсъзнанието. Ако владеете техниката да общувате с подсъзнателния си ум и изкуството или науката да го накарате да работи, както бихте говорили на ваш слуга или скъп стар приятел, тогава цялото знание би било ваше. Да, това е въпрос на практика, и тази практика ще ви направи съвършени!

 

Когато не сте в състояние да разрешите някоя абстрактна задача от науката или философията, помолете подсъзнателния си ум да свърши тази работа вместо вас, с пълно доверие и увереност, че ще получите вярното решение. Наредете на вашия подсъзнателен ум следното: „Виж, подсъзнателен ум, трябва ми спешно решението на тази задача за утре сутринта. Моля те, намери го бързо.“ Дайте това нареждане ясно, без двусмислици. Със сигурност ще получите отговор от вашия подсъзнателен ум на следващата сутрин. Но понякога подсъзнателният ум може да е зает с нещо друго и в такива случаи ще трябва да почакате няколко дни. Нужно е да повтаряте заповедта редовно, всеки ден в едно и също време.

 

Всичко, което сте наследили, всичко, което носите със себе си от безброй животи в миналото, всичко, което сте видели, чули, опитали, преживели, чели или научили в този живот или в предишни животи, е заключено във вашия подсъзнателен ум. Защо да не усъвършенствате техниката за концентрация и начина за управление на подсъзнателния ум, за да ползвате свободно и в пълен обем цялото това знание?

 

Както вече знаете, подсъзнателният ви ум е ваш верен слуга. Когато си лягате вечер с мисълта, че трябва да се събудите в 4 ч. сутринта, за да хванете влака или да се занимавате с медитация, вашият подсъзнателен ум ще ви събуди в точния час. Дори когато спите дълбоко, вашият подсъзнателен ум работи. Той никога не почива. Той подрежда, анализира, сравнява, съпоставя факти и числа и изпълнява вашите нареждания.

 

Всяко действие, всяка радост или страдание и, всъщност, всички преживявания оставят във фотографската памет на вашето подсъзнание невидими отпечатъци или остатъчни сили, които стават причина за бъдещите ви раждания, преживявания или радости и мъки, и отново смърт. Припомнянето или повторението на всяко действие, извършено в този живот, предизвиква спомен.

 

Но при един развит йогин спомените от минали животи също се пробуждат. Той се вглъбява в себе си и се свързва със самскарите (впечатленията, спомените) от предишни животи. Той директно ги възприема чрез своето йогийско виждане. Йогинът може да получи пълно знание за миналите си животи с помощта на Самияма –концентрация, медитация и Самадхи, упражнявани едновременно. Като приложи техниката Самияма върху самскарите на други хора, той получава познание и за техните минали животи.

 

Концентрацията може да прави чудеса!...

...

 

...Без съмнение, умът е най-голямата сила на земята.

Контролът над ума ни дава пълна власт. ...

...

 

Велики йоги като Гянадева, Бхартрихари и Патанджали са изпращали и получавали съобщения от хора на далечно разстояние чрез телепатия (умственото радио) и предаване на мисли. Телепатията е била първият безжичен телеграф и телефон, известен на света. Мисълта се разпространява с огромна скорост в пространството. Мисълта се движи. Тя има форма, големина и цвят. Тя е динамична сила.

 

Какво представлява този свят всъщност? Той не е нищо друго, освен материализираните мисъл-форми на Хиранягарбха или Бог. Науката познава светлинни, топлинни и радиовълни. В Йога има и мисловни вълни. Мисълта има огромна сила. Всеки чувства силата на мисълта несъзнателно в по-голяма или по-малка степен. Ако имате ясно разбиране за действието на мисловните вибрации, ако познавате техниката за управление на мислите, ако познавате начина за предаване на мисловните вълни, ще можете да използвате силата на мисълта хиляди пъти по-ефективно.

 

Мисълта прави чудеса.

 

Грешната мисъл обвързва.

Правата мисъл освобождава.

Затова мислете правилно и бъдете свободни.

...

 

В заключение ще припомня приказката на Шехеразада, в която Али Баба отваря пещерата, в която са скрити съкровищата, единствено с езиковия израз: „Сезам, отвори се!”. Т.е. – езикът служи за пряка комуникация между живото и неживото...

 

Езикът е и най-силният мускул в човешкото тяло.

...

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа
Йога ОНЛАЙН - ЙОГА ВКЪЩИ ИЛИ В ОФИСА