ЗАРАЗНОТО ЗДРАВЕ

Реално погледнато, повечето хора по света са здрави.

 

 

Е, всеки може да има някакъв конкретен проблем, или понякога да хваща парагрип, но общо взето, здравето е повсеместно.

 

Което иде да рече, че има някаква вероятност хората да го прихващат един от друг.

 

Понеже приемаме здравето за свое нормално състояние, за своя природна даденост – пък и официалната наука не е казала нещо различно от това – то нормално е повечето от нас изобщо да не се замислят, че и логически, и алогически има вероятност здравето да е заразно, както и всяко друго (болестно) състояние.

 

Ако бяхме приели за нормалност и даденост, че дадена болест е нашето нормално, природно, дадено априори състояние – то тогава също никой нямаше да забележи, че се е заразил с нея от някого другиго – а ще си мисли, че просто си е болен, защото това е нормалното му състояние.

 

По същата схема е възможно да се заразяваме със здраве от другите хора. И, разбира се, да не го отбелязваме като „зараза“. Всъщност, на някои езици „зараза“ значи и „замърсяване“. В този случай – не може да се каже, че здравето би могло да се разглежда като някакво замърсяване. Но всичко е относително. Това, което не е относително, вероятно то е Единствената Истина, Абсолюта, но няма да се отплесвам към него.

 

Робърт Антон Уилсън обича да споменава за два интересни комитета –единият дава награда 10 000 долара на всеки, който успее да покаже и докаже (пред незевисими от комитета експерти) нормален човек, куче, зебра, бълха, водорасло, ден, нощ – и каквото се сетите – но да е нормално! Досега никоой не е спечелил тази награда. Другият комитет – обратно –дава награда от 10 000 долара на всеки, който успее да покаже (докаже) нещо ненормално (паранормално) – интересното, според Уилсън, е, че в този, вторият комитет, експертите са си чисто негови и зависими от него – затова и той не е дал досега наградата на никого. Вторият комитет твърди, че абсолютно всичко в света ни е нормално. А самият Уилсън, който, освен всичко друго е и блестящ математик и физик, изказва мнение, че реално в нашата реалност няма нещо „нормално“ – и че „нормално“ е само математическа категория.

 

Все пак, повечето хора имат силна интуиция, силно „шесто чувство“ – което се демонстрира пряко от повсеместното явление, че повечето хора предпочитат да контактуват със здрави духом същества. Болните, потиснатите, тези, които просто излъчват лошо настроение и тежки мисли, някак всички ги избягват интуитивно, контактуват с тях само по принуда. В Природата, когато едно животно заболее, то се отделя само и стои в собствената си изолация, докато оздравее. При хората това не може да стане – поне не в цивилизацията (при племена и подобни е друго). Така да се каже – здравето се разпространява масово много добре в цивилизационна среда. Болестта – също. Но колкото повече контактуваме със здрави и бодри хора, толкова повече ставаме такива и ние. А колкото повече стават здравите и бодри хора, толкова повече нараства здравето и благосъстоянието по света.

 

Така да се каже – здравето може да се използва като биологично оръжие срещу болестта!

 

...

 

Автор: Соня Петрова - Аеиа


публикувано на: 06 ноември 2014 г.

 

...