АЙНЩАЙН - ЗА СМЪРТТА И ПЪТУВАНЕТО ВЪВ ВРЕМЕТО
Едно изказване на квантовия физик Амит Госвами, от книгата му „Физика на душата“:„- Наистина.  Айнщайн е имал интересна представа за смъртта. Той твърдял, че на някакво ниво миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно, въпреки че пътуването в миналото от една времева рамка в друга е невъзможно. Когато скъпият му приятел Микеланджело Бесо починал, Айнщайн се опитал да утеши съпругата му, казвайки точно следното:

„ЗА НАС, ЗАКЛЕТИТЕ ФИЗИЦИ, РАЗГРАНИЧЕНИЕТО МЕЖДУ МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ Е САМО ИЛЮЗИЯ, МАКАР И УПОРИТА.”


Той може би е прозирал, че хората живеят в съответните си времеви рамки: аз само придавам на тази интуиция повече научност. Хората живеят отново и отново, но в различни въплъщения, в различни възможности, с връзки между времевите рамки. Разбираш ли?”

 

 ...

 

Публикува: Соня Петрова - Аеиа


публикувано на: 19 ноември 2014 година
......