ПРЕДРАЗСЪДЪК – СПИРАШ ПРЕДИ РАЗСЪДЪКА
Руска народна мъдрост гласи: Глупавият ще осъди, умният ще разсъди.

Пословиците са кратки и затова тук не е споменато нищо за този, който ще прояви предразсъдък – в кръга на шегата, разбира се. Защото този, който проявява, съзнателно или несъзнателно предразсъдък към нещо, най-често го осъжда това нещо. Осъжда предварително. Без да даде възможност на разсъдъка си да се включи.

 

Значението на двата глагола „осъждам“ и „разсъждавам, разсъждам“ е видно и ясно, и няма нужда от никакво тълкуване. В първия случай съдиш, проявяваш се като съдник, във втория – премахваш съденето, раз-съждаш, спираш да бъдеш съдник, и, вероятно, можеш да разгледаш нещото през лупите, филтрите и светлините на разсъдъка си, на своя разум, с други думи.

 

Предразсъдъкът е нещо като спирка преди включването на разума, преди навлизането в разума. Съзнателно или най-често несъзнателно спираш на тази спирка и оставаш там. А разумът те чака на следващата, но ти, може би, няма да стигнеш до него (по отношение на нещото, към което имаш предразсъдък).

 

„Здравият разум е сбор от предразсъдъци, които сме придобили до осемнадесетгодишна възраст.“ – е казал Айнщайн. Забележете – не разумът, а „здравият разум“. Често това странно явление, наречено кой знае защо „здрав разум“, е един от големите извори и източници, както и причинители на предразсъдъци. В кръга на шегата, но не само, може да се твърди, а и да се докаже, че здравият разум също спира човек да навлезе в истинския разум. Няма да изброявам или давам примери, всеки може да се сети поне за един случай от собствения си живот, в който случай е изпуснал някой голям шанс, поради намесата на собствения си „здрав разум“.

 

И отново Айнщайн: „Каква печална епоха, когато е по-лесно да разбиеш атома, отколкото да се откажеш от предразсъдъците си!“. Друг вариант на тази негова крилата мисъл е: По-лесно е да разбиеш атома, отколкото човешките предразсъдъци.

 

Но да се върнем за малко към „здравия“ разум. Той, казано на шега, вероятно се страхува от истинския, чистия разум. Затова държи човеците в своите неумолими окови, карайки ги да се чувстват „здраво стъпили на Земята“. Това, последното, всеки може да прецени, че е глупост и пълна лъжа – не човекът стъпва на Земята, а Тя благоволява да го държи прикрепен към Нея… „Здравият“ разум е все пак разум! Той е хитър и е голям актьор – знае как да се маскира, за да заприлича на… себе си. Той е агентът, който най-често ни пречи да разпознаем предразсъдъците си като такива.

 

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 02 март 2016 г....