СЪНИЩА И СЪЩИНА – МАЛКАТА РАЗЛИКА И ГОЛЯМОТО РАЗЛИЧИЕ

НагиОтново малко кабалистични размисли, свързани с българския език.

Видно е от заглавието: думите СЪНИЩА и СЪЩИНА съдържат напълно еднакви букви, но поставени в различен ред.

 

От тук – всеки може да види огромното различие в смисъла, който предава съответната дума. Едната показва илюзорното, несъществуващото, а другата – реалното, истинското, СЪЩ-ото.

 

Езикът е вид свещена химия, всъщност, и самата „химия“ е нещо свещено, но тук темата е за езика, атова ще се ограничим с него, а химията ще я ползваме за илюстрация. Например – графитът и диамантът също са съставени от въглерод, както и СЪНИЩА – СЪЩИНА – от едни и същи букви. Разликата между графит и диамант – всеки я знае, не е нужно да бъде описвана.

 

И сега скачаме към биохимията, или направо към генетиката – ДНК и РНК – всичките тези киселини съдържат едни и същи бази, общо само 5 на брой! Като азбука с 5 букви. Но колко видове същества могат да създадат! Впрочем, колкото и да е напреднала науката, няма яснота и единност по въпроса колко вида живи организми живеят на планетата Земя...

 

И малко разсъждения по отношение на малката разлика – точно защото е твърде малка, тя може лесно да бъде пренебрегната и дори обявена за несъществуваща. Човек може дълго време да мисли, че е достигнал до СЪЩИНАТА на нещо, а всъщност да се лута в СЪНИЩАТА за това нещо.

 

Няма единна и всевалидна рецепта или някаква своеобразна „лакмусова хартия“, която да ни покаже дали сме напипали СЪНИЩАТА или сме постигнали СЪЩИНАТА. Вероятно най-близо до правилния критерий е това, дали можем да се събудим от нещо. Ако можем – значи сме били в сън, сънували сме, попаднали сме на СЪНИЩАТА. Ако не можем да се събудим и се чувстваме будни – може да е и СЪЩИНАТА. Но пак не е сигурно, разбира се.

 

...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 13 април 2016 г.


...