Yoga_Online

ПЕСНИ НА АПОКАЛИПСИСАWhite_Rose“Апокалипсис” значи “откровение, откриване”. Заглавието нищо не значи, както и написаното по-долу.

Историците на науката казват, че почти няма велик учен или откривател, който да не е вярвал по един или друг начин в Бог, дори Дарвин е вярвал, вероятно просто се е удивлявал на заложената във всичко живо способност и възможност за развитие. А Айнщайн е наричал бог “Стареца” и от всичко най-много е искал да успее да открие как мисли Той, да разбере Замисъла му - твърди се, че не е успял.


Казват, че човекът е последният засега стадий на развитие на живота на планетата - т.е. че той е преминал през прион, едноклетъчно, многоклетъчно, червей, риба, земноводно, влечуго, низш бозайник, висш бозайник и накрая е станал човек. Ако е така, то това значи, че човекът носи в себе си всички тия опитности, че в човека живеят всички тия същества и че той има в себе си знанията, спомените, уменията и свойствата на всички тях. Разбира се, в кръга на шегата, може да се окаже, че има друг “последен” вид, който съдържа в себе си човека и има нещо повече от него - но това са само предположения, а всички тия твърдения са недоказуеми засега - т.е. те са си само твърдения.


В организма на човека живеят милиарди бактерии, те са поне 2-3 килограма на тегло - без тях животът му би бил невъзможен. Ако тези бактерии, живеещи в организма на човека и помагащи му в извършването на куп физиологични процеси, изведнъж изчезнат - човекът не би могъл да преживее без тях дори само няколко часа. Така че, когато някой каже, че е напълно сам в света и че е напълно независим - тои някой със сигурност не осъзнава бактериите, живеещи в неговия организъм. Да не говорим, че не осъзнава нито Въздуха, нито Водата, нито Човешкото общество - това са "фонове", но без тях този "независим" и "сам" човек изобщо не би могъл да съществува.


И пак се връщаме на полезните бактерии, които живеят в човека, но са фактически отделни същества, самостоятелни единици и същности. Човекът не ги познава тези бактерии, нито като цяло, нито като отделни същности. Дали те го познават - също не може да се каже. Може би не - иначе отдавна да са избягали, тъй като е трудно да се изтърпят всички глупости, които минават през ума на човека, а като си вътре в самия него, няма как да не ги слушаш постоянно брътвежите и отгоре на това да се очаква от теб да останеш една нормална бактерия!Но друга ми е мисълта - една от нерешимите загадки е как така тези бактерии, без които животът ни би бил невъзможен, са се съгласили да останат бактерии, а не са станали всички те човеци?


...


автор: Соня Петрова - Аеиа


публикувано на: 29 юли  2016 г.

...