Д-Р ВИЛХЕЛМ РАЙХ: ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, ДИКТАТУРАТА, ТРАДИЦИЯТА - ЕДНО ПРОРОЧЕСКО ПИСАНИЕ ОТ 1927 Г.
Д-Р ВИЛХЕЛМ РАЙХ: ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, ДИКТАТУРАТА, ТРАДИЦИЯТА - ЕДНО ПРОРОЧЕСКО ПИСАНИЕ ОТ 1927 Г.

 

 

"Традицията има голямо значение. Тя е демократична, ако изпълнява своята естествена функция, т.е. ако въоръжава новите поколения с положителния и отрицателния опит от миналото, давайки им възможност да се учат от старите грешки и да не извършват нови от същия род. Традицията става убиец на демокрацията, ако не дава на младежта възможност за избор, ако се опитва да диктува кое при новите условия на живот може да се разглежда като "добро" или "лошо". Традицията бързо и охотно забравя, че тя няма способността да оценява, и оценявайки - тя вече не е традиция.

 

Например, усъвършенстването на микроскопа не е представлявало унищожение на първия модел, а неговото съхранение и развитие спрямо по-високата степен на човешкото знание. Микроскопът от времето на Пастьор не би бил способен да позволи да види това, което търси днешния изследовател на вирусите. Струва си да си представим как микроскопът от времето на Пастьор има достатъчно власт и тщеславие, за да забрани електронния микроскоп!

 

Ако младежта, без всякакви опасения от подобна крачка, можеше да каже на старото поколение: "Ние приемаме това от вас, защото в това наследство се пазят силата и честността, то все още е съвременно и е способно да се развива; а това не можем да възприемем, понеже то е било полезно и истинно за своето време, но е непригодно за нас", то това би било просто израз на уважение към наследството, а не неприязън към него.

 

Такава младеж би трябвало да е готова да чуе същото и от своите деца.

 

Развитието на довоенната демокрация в пълна и автентична трудова демокрация означава, че обществото на практика ще овладее механизма, позволяващ да се определи развитието на битието, вместо съществуващото досега формално, частично и непълно определяне на това развитие.

 

То означава замяна на ирационалното формиране на политическата воля на масите с рационален контрол над социалния процес. Този контрол изисква непрекъснато самовъзпитание на масите в дух на отговорност, проникнат от идеалите на свободата. Тази отговорност би трябвало да заеме мястото на детската надежда за получаване на свобода под формата на подарък  или добиване на същата, чрез някаква помощ отвън. Ако демокрацията иска да премахне диктаторските наклонности в масите, тя трябва да покаже своята способност да приключи с бедността и да постигне рационалната самостоятелност на хората. Това - и само това - може да бъде наречено органично обществено развитие.

 

Предполагам, че европейските демокрации претърпяха поражение в борбата с диктатурата, защото в демократичните системи имаше твърде много формална и твърде малко реална практическа демокрация.Всяко мероприятие в сферата на възпитанието беше проникнато от страх пред живия живот. Демокрацията се разглеждаше като състояние на гарантирана "свобода", а не като процес на развитие на масовата отговорност. И в демократичните политически системи съществуваше и съществува възпитание, целта на което е да се осигури подчинение на авторитарната власт. Катастрофалните събития от нашето време учат, че хора, възпитани в дух на подчинение на каквато и да е авторитарна власт, крадат свободата от самите себе си. Те убиват този, който я е дарил и тичат след диктатора."

АВТОР: Д-р Вилхелм Райх


ЦИТАТЪТ Е ОТ книгата: „ФУНКЦИЯТА НА ОРГАЗМА. Основни сексуално-икономически проблеми на биоенергията”, 1927г. (книгите му са забранявани и горени първо в Европа, после и в САЩ; умира на 60 години в Щатски затвор, от сърдечен удар в съня си)

 
...