СВОБОДА или МРАКОБЕСИЕ

СВОБОДА или МРАКОБЕСИЕ

 

 

Вече няма мърдане, наистина настана „време разделно“. Поради необятния и вечно бушуващ Океан на Информацията, мнозина от цивилизованата част на човешкия свят не можеха и все още не могат, вероятно, да отсеят изкристализиралото двойствено разделение на Човечеството, а именно:

 

Тео-олигархо-крация срещу Финансо-демо-крация.

 

Тео-олигархо-крацията, това, видно от името, означава обществено устройство, при което цялото общество бива ръководено и управлявано от следните идеи и техните въплъщения в образ или реален човек от плът и кръв, а именно: „бог“ и „олигарх“. За „бог“ е ясно, в него просто всички трябва и са задължени да вярват, а „олигархът“ е въплътен човек, който държи цялата власт над населението, подпомогнат от малка групичка високопоставени други въплътени хора. При този строй, дори режим, отделният човек няма никаква стойност, „всичко е Бог“. Разбира се, „шефовете“ на тези режими умело използват и „бога“ на другия вид обществен ред, а именно: финансите. Само че, този „финансо-бог“ е отреден само за шефовете на този режим. За цялото простолюдие единственият „бог“ е онзи, който някой, някога го е измислил и е убедил мнозинството, че Той съществува и че е „самото Съществуване“. И пр.

 

Финансо-демо-крация, при този тип общество ролята на „бог“ е заменена от „финансите“. В тях също всички трябва да вярват и са задължени да вярват, но не по пътя на индоктриниране от момента на раждането, а по емпиричен път – когато стане съзнателен, всеки човек, живеещ в такова общество, разбира, че финансите, парите, са нещо като „билети за оцеляване“ (по Р.А.Уилсън), и че човек има възможности и свобода да се сдобива с такива билети, по честен или нечестен път. Както пише Ювал Ноа Харари, финансите са общоприетата религия, защото всички, абсолютно всички вярват в тях. Макар да са същата фикция, каквато е и „богът“. Тук въпросът е „кое работи?“ и „как работи?“. Да, и за пари, и за „Бог“ хората могат да се избиват помежду си, могат да си помагат, могат … но същественото е друго:

 

В познатата ни история човечеството и неговата цивилизация тръгва рязко напред и нагоре, едва когато хората измислят и въвеждат съвременната финансова система. Старата, теократична система, е давала някаква сигурност – но обществото не е мърдало и на йота от своето положение, в продължение на стотици и хиляди години.

 

Демокрацията – също е ясна. Мнозинството решава. Човекът има свободна воля, последното, прочее, заимствано и развито от християнските идеи, т.е. вече не „бог“, а човекът носи пълната отговорност за своите избори и решения. Вече не „бог“ изисква, а човекът може да изисква от себе си и ближните. А в демократични условия лесно се е родила идеята за свобода (либералност) и, понеже човекът е единственият двигател и „виновник“ за всичко – идеята за хуманност и хуманизъм, а именно: човекът е единствената и най-свята ценност. По-ценно и важно нещо от човешкия живот – няма. При тео-крацията тази ценност е „бог“.

 

И така, всеки човек е функция на вида общество, в което живее. Въпреки че, поради големия напредък на западната, либерално-финансо-демократична цивилизация, светът се глобализира – не на последно място, и защото тео-олигарсите „вярват“ в бога на западната цивилизация, а именно, парите, - та, въпреки тази глобализация, живеещите в различни среди не могат да си представят какво е „в главата“ на някой от „противоположната“ цивилизация.

 

Тук отварям една скоба – няма противоположни цивилизации в момента, - защото, макар и назадничава и мракобесна, тео-олигархо-крацията ползва хем „бога“ на враговете, т.е. парите, хем технологично-научните постижения на същите, а именно: компютри, високи технологии, транспорт, оръжия, висока медицина и т.н. Т.е. тео-олигархо-крацията ползва абсолютно всички постижения на човешката цивилизация, но не дава на „народа“ достъп до тях – ползва ги основно за себе си. На „народа“ му стига и „Бог“…

 

Интересно е как тази тео-олигархо-крация ползва постиженията на свободната цивилизация – как ли? Като, буквално и грубо, изцоцва всички материални ресурси на планетата Земя! Тео-олигархо-крацията копае руда и въглища, точи нефта и така, опосквайки Земята, продава тези горива, носещи енергия, на демокрациите. Да, де, ама тези горива са „плът и кръв“ от планетата-майка, те са създадени от отдавна умрели живи организми, т.е. съдържат високи количества въглеродни съединения. Когато биват изгаряни и хвърляни в атмосферата – тези въглеродни съединения после се връщат отново в земята, но, преди да се върнат, променят драстично климата, до степен да унищожи, не само цивилизацията, но и повечето сложни живи организми. Някои изказват идеята, че именно тези горива са цикличният фактор, който благоприятства раждането на цивилизация.


Ето я схемата:

 

Първо. От даден катаклизъм измират голям процент от сложните организми. След милиони години тези измрели организми – става дума за растителност и друга органика, - са превърнати във въглища и нефт.

 

Второ. Сложни организми намират тези въглища и нефт, разбират, че тези вещества носят енергия, и от това развиват технологично-енергийна цивилизация;

 

Трето. Отпадните продукти на тази цивилизация отиват в атмосферата, променят климата, което води до масови катаклизми;

 

Четвърто. Цивилизацията и придружаващият я био-фон измират;

 

Пето. Превръщат се във въглища и нефт;

 

Шесто. Ражда се друга цивилизация;

 

 

Всичко това – за милиони и милиони години, разбира се.

 

От дотук изложеното е видно, че, ако тео-олигархо-крацията, по някакви причини, успее да унищожи финансо-демо-крацията – то, за всеки мислещ човек е ясно, че тази „нова“, тео-олигархо-крация няма да просъществува дълго. Тя има изключително и само консументски качества – „изсмуква“ всичките материално-енергийни ресурси на планетата и не създава нищо ново, т.е. единствено и само паразитира, не мисли за възобновяеми източници, както и не се интересува от екология, климат и т.н. Планетата Земя няма да търпи дълго такъв инвазивен тип бозайници – колкото и да вярват в „бог“, той няма да ги спаси от повсеместна гибел – причинена от тяхната алчна и безумна дейност.

 

И накрая, да се върна на темата. Кой стои зад СВОБОДАТА и кой – зад МРАКОБЕСИЕТО?

 

Отговорете си сами.Автор: Соня Петрова - Аеиа

Публикувано на: 18 октомври 2023г.

...


...