ТРИТЕ ГУНИ – ТРИТЕ ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПА НА СВЕТА

От Свами Шивананда Сарасвати – продължение:

 

 

 

1. В съзнанието има три гуни, или качества – саттва, раджас и тамас.

 

2. Когато преобладава саттва, човекът е спокоен и невъзмутим (шанта).

 

3. Когато доминира раджас, човекът е неспокоен и възбуден (гхора).

 

4. Когато господства тамас, човекът е унил и глупав (мудха).

 

5. Контролирайте тамас с помощна на раджас. Контролирайте раджас с помощта на саттва. Контролирайте саттав с помощта на самата саттва.

 

6. Познаването на гуните и техните проявления е крайно необходимо. Само тогава вие ще можете да се освободите от тяхната власт.

 

7. Който се е въздигнал нас трите гуни и запазва еднакво възприятие и душевен покой в наслаждение и страдание, в слава и позор – той е мъдрец и съвършен йогин.

 

8. Тези три качества на пракрити, или на материалната природа, въвеждат човека в заблуждение и го привързват към самсара, или световния процес.

 

9. В същността си, гуните са първичните елементи на пракрити. Те съставят основата на цялата материя.

 

10. Повдигнете се над трите гуни. Вие ще постигнете освобождение, съвършенство и безсмъртие.

 

 

ВЛИЯНИЕ НА САТТВА

 

 

11. Когато в човек се усилва сатта, той е праведен; в него се развива преданост към господ; в него се пробужда знанието.

 

12. Когато съзнанието е саттвическо, в душата се възцарява покой. Истината се отразява в спокойните води на съзнанието.

 

13. Саттва се увеличава при общуване с мъдреци, при изучаване на религиозни книги, при употреба на сатвична храна, при повтаряне на имената на Бога.

 

14. Саттва може да се характеризира като сияние. Тя също така е хармония, добродетелност или чистота.

 

15. Саттва е чиста и прозрачна, като кристал.

 

16. Саттва поробва човека, привързвайки го към щастието и знанието (низшето).

 

17. Саттва – това е златна клетка. Раджас и тамас – железни клетки.

 

18. Когато преобладава саттва, човекът е проницателен, има чист разум и често разсъдъчно познание.

 

19. Съзнанието му се отвращава от чувствени наслаждения. В океана на неговото съзнание се люлеят вълните на възвишени, божествени мисли.

 

20. Когато доминира саттва, се появява ясновидство и дърбоко проникновение в същността на явленията. Вратата на интуицията се отваря широко.

 

 

ГОСПОДСТВО НА РАДЖАС

 

 

21. Раджас – това е страст и деятелност.

 

22. Раджас поражда объркване и безпокойство.

 

23. Раджас – това е източникът на неукротимите желания и привързаностите. Той преплита пливързаността с деятелния живот.

 

24. Раджастичният  човек жадува за власт, богатства, престиж, положение, репутация и слава.

 

25. Раджастичният човек е постоянно в движение. Той е абмициозен. Той винаги е активен. Той е словоохотлив.

 

26. Той е пълен със стремежи и желания. Той е привързан към действието. Той се стреми към чувствени удоволствия.

 

27. Неговите желания са неугасими, като пламък. Той никога не е удовлетворен. Той винаги е ненаситен и неудържим.

 

28. Разсъдъкът му е замъглен. Той е лишен от дара на проницателността.

 

29. Него го опиянява богатството. Той има извратен интелект.

 

30. Неговата цел – пари и чувствени наслади.

 

31. Той приема страданието за щастие; болката му се струва удоволствие; мъката възприема като радост.

 


 

ГОСПОДСТВО НА ТАМАС

 

 

 

32. Тамас – това е инертност и тъмнина.

 

33. Тамас се ражда от незнанието. Тамас заплита човека в леност, безгрижие, бездействие, забавеност и сънливост.

 

34. Тамасичният човек е лишен от способността да разбира, схваща и оценява. Той извършва глупави постъпки.

 

35. В своите действия той не се ръководи от здравия смисъл.

 

36. Той не изпитва и най-малко вречение към работа. Той спъ твърде много.

 

37. Той е мълчалив и невеж.

 

38. Някои объркват тамас със саттва.

 

39. Неправедността е резултат от раджас и тамас.

 

 

 

РАЗЛИКИ

 

 

40. Плодът на саттвичната дейност – щастие; плодът на раджастичната дейност – страдание; плодът на тамасичната дейност – невежество.

 

41. Ако човек срещне смъртта си, когато в него преобладава саттва, то той ще се въздигне в чистия Висш Свят.

 

42. Ако я срещне в раджас, ще се роди сред тези, които са привързани към действието.

 

43. Ако срещне смъртта си в тамас, той ще се роди в сляпо черво. Неговото раждане ще се случи сред  унили и глупави или сред най-нискоразвитите човешки същества.

 

44. Когато преобладава саттва, раджас и тамас са усмирени.

 

45. когато преобладава раджас, саттва и тамас са победени.

 

46. Когато преобладава саттва, човекът е надарен с дара на проницателността, с чист разум и с чист разсъдък.

 

 


 

БЕЗ ГУНИ НЯМА СВЯТ

 

 

47. Трите гуни са представени във всички хора. Нито един човек не е свободен от дейността на която и да е от трите гуни.

 

48. Тези качества не са постоянни. Понякога преобладава саттва; в други време доминира раджас или тамас.

 

49. Анализирайте всички явления от гледна точка на тези гуни. Изучете добре техните признаци.

 

50. Индивидуалната душа се поддава на влиянието на гуните.

 

51. Бог властва над трите гуни.

 

52. Когато трите гуни са уравновесени, пракрити се намира в състояние на равновесие. Проекция или мислено представяне на света няма. Това е пралайа, или разтваряне. Възниква вибрация. В гуните се появява смущение. Равновесието на гуните се нарушава. Ражда се светът.

 

53. Раджас и тамас – това са капани по духовния път.

 

54. Когато работата на мъдреца-йогина е насочена към обединение на света, неговата основна гуна е саттва. Тук йогинът се проявява като съзидателна сила.

 

55. Хитлер също се е стремил да обедини света, на неговото основно качество е било раджас – тамас. Той е бил разрушителна сила.

 
...


Автор: Шри Свами Шивананда Сарасвати

 

 

Превод: д-р Константин Петров

 


 

 

 

Йога ОНЛАЙН – ПРАКТИКИ ПО СКАЙП (линк)

 


 

 

Йога ЗА ОТСЛАБВАНЕ – УРОЦИ ПО СКАЙП (линк)

 ...