ЗА ЗАБРАНЕНАТА ТАНТРА

Едно преживяване, което Шри Свами Рама споделя в своята книга „Да живееш с хималайските учители”, показва по какъв начин „забранените” практики не само събуждат свръхестествената сила,

но също така могат и да я материализират, независимо от намерението на ученика или от чистотата на сърцето. Учителят на Свамиджи, Шри Бенгали Баба (Бабаджи), притежавал стар, написан на ръка трактат, който той винаги носел със себе си. Веднъж, когато Свамиджи бил много млад, Бабаджи му показал тази книга, като му наредил никога да не я отваря без негово позволение. Това, естествено, събудило любопитството на младия човек и той решил да я прочете при първа възможност.

 

Такава възможност се появила един ден, когато учител и ученик пътували в Северна Индия по брега на Ганг и спрели да пренощуват на едно място, наречено Гар Муктешвар. След като Бабаджи си легнал, Свамиджи взел тихо трактата и седнал да го чете на светлината на Луната. Почти незабавно попаднал на мантра с коментар, който обяснявал как да се практикува тя и какъв ще бъде резултатът. Свамиджи не искал да губи време в четене на останалата част от трактата; искал да разбере какво ще стане, така че запаметил мантрата и решил да изпълни изискваните хиляда повторения, заедно със спомагателните практики от мудри и виняси. Но имало и две допълнителни практики, които Свамиджи не знаел как да изпълни – призоваването и омилостивяването на Бхайрава и начертаването на защитен кръг (Лакшмана рекха) около себе си. Все пак в своя ентусиазъм изпълнил как да е практиката. Нямал никаква представа какво ще стане, но си мислел, че в никакъв случай няма причина да се страхува, защото бил ученик на велик учител, чиято благословия щяла да компенсира всички грешки, които той можел да направи.

 

Точно преди да съмне, когато бил в края на практиката, Свамиджи отворил очи и видял гигантска гола жена, която палела огън на няколко крачки от мястото, на което той седял. Мислейки си, че може би халюцинира, затворил очи. До този момент бил направил почти 900 повторения и продължавал практиката. След малко отворил очи и този път видял мъж, дори по-голям от жената, също гол, който се насочвал към нея и огъня. Изплашен, Свамиджи бързо затворил отново очи. След това чул гръмотевичния глас на мъжа, който питал: „Сготви ли ми храната?”. Жената отговорила: „Не си ми донесъл нищо, което да ти сготвя.” Свамиджи отворил очи и видял великана да стои до огъня, да се взира в Свамиджи и да жестикулира в негова посока. „Защо не сготвиш него?”, избоботил той. Свамиджи припаднал от страх.

 

Когато се свестил било утро и до него стоял неговия учител. Нямало и следа от двамата великана и техния огън, но щом Свамиджи си ги спомнил, припаднал отново. Това се повторило няколко пъти, докато накрая учителят му го сритал и изкрещял: „Събуди се! Надявам се, че си научи урока!”

 

Много години по-късно Свамиджи ми обясни, че резултатите от тези практики могат да бъдат така зашеметяващи, че неподготвеният ученик да не може да се справи с тяхната изключителна сила. Ето защо преди да предадат тези „забранени” техники, учителите превеждат своите ученици през серия от безпощадни проверки, за да се уверят, че всеки от тях е очистил ума и сърцето си и се интересува от висшите духовни постижения, а не от земна власт и удоволствие. На тези, които издържат проверките, им се дават практиките и когато те бъдат приключени успешно, ученикът открива динамиката, лежаща в основата на необикновените сили, които създават и претворяват в практиката законите, управляващи материята и енергията. И тъй като те са предназначени за постигане на мъдрост, покой и вечно щастие, такива ученици използват тези практики, за да покорят силите на егото, гнева, омразата, желанието и привързването.

 

Практиките на „забранената” тантра могат да доведат или да не доведат до вътрешно озарение и просветление, но те наистина разбулват мистерията на жизнената сила, която се проявява в безброй форми. И могат да ни помогнат да разберем силите на материята и ума, и да успеем да зърнем сияйното божествено същество, което свети вътре и вън от нас. Могат да ни помогнат да овладеем, опитомим или да привлечем отрицателните сили в собственото ни същество и така да се освободим от препятствията, които те създават – болест, инерция, съмнение, страх, неспособност за достигане на целта, тенденция за връщане от вече постигнатата цел и куп второстепенни пречки, като тъга и потиснатност, както и психическа и физическа неустойчивост. Тантристките учители предават тези практики на своите подготвени ученици, за да могат те бързо да  се справят с посочените препятствия и да се подготвят за още по-висшите практики.

 

 

ВЪРХОВНАТА ФОРМА НА ПОЗНАНИЕ

 

Върховните тантристки практики представляват десетте школи на маха видя (великото познание) и сред тях най-пълна и изчерпателна е Шри Видя. (Практиките, свързани с останалите девет маха видя, директно или индиректно са включени в Шри Видя).

 

Целта на Шри Видя е да осигури на ученика директно изживяване на първичната жизнена сила или шакти, която държи всички клетки и молекули в тялото на тяхното място. Тази жизнена сила е надарена с вътрешен интелект; нейната вибрация вдъхва живот на целия космос; всички форми на енергия и материя водят началото си от нея. И понеже тази шакти вибрира във всички аспекти на космоса, между всички форми на живот съществува съвършен синхрон. Като разбулват мистерията на тази жизнена сила, адептите на Шри Видя успяват да разберат връзката между различните части на тялото, между тялото и ума, между хората и растенията и накрая, между микрокосмоса и макрокосмоса.

 

 ...

Автор: д-р Пандит Раджмани Тигунаит

От книгата: „Тантра”, ИК „Аратрон”

Превод: Цветан Убенов

Публикува: Соня Петрова – Аеиа

 

 ...