ЗНАЧЕНИЕТО НА ГАНЕША – БОГЪТ, КОЙТО РАЗРУШАВА ВСИЧКИ ПРЕПЯТСТВИЯ

Според  тантристката традиция, Бог Ганеша е първороден син На Божествената Майка, която има безчет имена и форми, всяко от които изразява различен аспект от Нейното същество. Ганеша е пример точно в този смисъл.Думата-име „Ганеша” се състои от  двете санскритски думи „гана” и „иша”.Гана означава „индивидуални същества, светлинни сегменти, уникални сили, еманации на Божествената светлина, отделни тела на Богинята, самостоятелни единици, спътници на главното божество”.Иша значи „този, който е способен да прави това, което иска да прави, способен да се въздържа от това, което не иска да прави, и способен да отменя това, което вече е сторено” –


с други думи –Всемогъщият Бог.


Ганеша живее вечно в утробата на Божествената Майка. Ганеша е „първородният”, той се появява, преди да се появят всички останали сили, които действат във вселената. В своята проявена форма тези сили гравитират около тази първична сила – Ганеша.Той е средоточието на всичко, което съществува. Ганеша установява закона и създава ред от хаоса. Космос и ред са с едно значение. Ганеша създава космоса от хаоса. Той е този, който принуждава космическите сили да функционират съгласувано.


Първата стъпка в създаването на ред от хаоса е възникването на закона за гравитацията – и Ганеша е главното божество на този закон.По негова заповед силата на гравитацията събира енергията и материята, които са излъчени от Първичната Сила, и придава посока на насоченото й навън движение.Самият Ганеша е центърът на цялата гравитационна енергия. И в качеството си на такъв, той контролира всички видове активност, от микрокосмоса до макрокосмоса – всичко във вселената се крепи от невидимите нишки на гравитацията, а самата гравитация се поддържа от Ганеша.


От неговата Воля се поддържат в баланс силите на сътворението, поддържането и разрушението, и това е причината, поради която това първородно дете на Богинята-Майка се нарича с името Ганеша – господарят на всички същности и функциониращи сили на вселената.


Според схемата на чакрите в кундалини йога Ганеша се намира в първата чакра, муладхара. „Мула” означава „основен, първичен”, а „адхара” – основа, база.Във визуалната си форма, в центъра на муладхара, Ганеша е описван като огромен мъж с глава на слон, способен да разбива на пух и прах всички препятствия.Разположен в основата на гръбначния стълб, Ганеша държи, поддържа и ръководи всички останали чакри, като по този начин управлява и силите, които въртят колелото на живота.


За да разберем Ганеша и неговата символика, трябва да анализираме неговата персонифицирана форма. Наполовина човек и наполовина слон, Ганеша символизира човешкия интелект, съчетан със слонска сила.Той има непропорционални части на тялото: огромни уши, малки очи, масивен корем, дълъг торс, малки стъпала.


Ганеша е олицетворение на парадокса: макар и огромен, неговото превозно средство е мишка; той поглъща огромни количества храна, въпреки че е аскет; дебел е, краката му са къси, и въпреки това е майстор на танца.


Голямата му глава символизира огромния му интелект. Ведическите и тантристките трактати го описват с един и същи епитет – Брахманаспати – „господар на знанието и интелекта” или „господар на проникването”.В писанията го наричат още Джйештха Раджа, „най-големият син”, въпреки че никога не се е раждал.


Огромният корем на Ганеша символизира способността му да поглъща и задържа вселената, която се развива от Божествената Майка.В качеството си на господар на гравитационната енергия, Ганеша притежава способността да притегля всичко към себе си и да го преработва както си иска. Той задвижва и колелото на кармата. Затова трактатите го описват и като Карма Адхякшя – „този, който управлява кармичния закон”.


Ганеша е безсмъртен. В него лежи семето на всезнанието, на него са му известни най-големите мистерии на вселената, в това число тайните, свързани с нашия ум, карма и циклите на раждането и смъртта.Лъчите светлина, които се излъчват от него, ни позволяват да прозрем в дълбочина своите дълбоко вкоренени кармични впечатления и да разберем по какъв начин да се освободим от ограничаващите сили на нашия ум.Едно малко отклонение – „впечатление” – В-ПЕЧАТ-ЛЕНИЕ. Това е запечатването, импринтингът, ако щете. Самскарите.Ганеша ни помага да разбием всички печати и да стигнем до Истината.Само тогава могат да бъдат напълно унищожени затрудненията, породени от неосветените ъгли на нашия ум. Затова наричат Ганеша още и Вигнеша – „господарят, който отстранява препятствията”.
Подобно на огън, Ганеша поглъща всичко, което му се изпречи на пътя с огромния си апетит. Той е доволен от всеки дар, който му принасяме с любов – приема с огромна радост нашите проблеми и грижи и ги поглъща, дарявайки ни със свобода.


Няма друга сила, освен Ганеша, която да е способна да погълне нашето невежество, егоизъм, омраза, привързаност и страх от смъртта. Това е още една от причините, поради която го наричат Вигнеша, „господарят, който отстранява препятствията”.


Огромните уши на Ганеша символизират неговата безгранична способност да слуша.Той чува нашите молитви, независимо как ги произнасяме – не се интересува, дали пеем химни в негова чест, или не – той приема пулса на сърцата ни и мозъчните ни вълни като форма на молитва.Всяка нередност, независимо от причината й, привлича неговото внимание. Тъй като е Ганеша  – главата на семейството – той се втурва да ни спасява.От слепоочната жлеза на слоновете понякога изтича секрет с приятен аромат, който привлича насекомите, които пият от нектара.Този секрет тече непрекъснато от Ганеша.Опиянени от божествения нектар, насекомите бръмчат около ушите му, които той размахва внимателно, за да ги пропъди.Метафорично – това символизира съкровищницата на мъдростта, която се намира в главата на Ганеша.Тя е препълнена със сладостта на любовта и състраданието, които изтичат непрекъснато и безпрепятствено от Него и се предоставят дори на онези, които идват при него с неспокоен ум.

Yoga_Online 


Разположени в огромната му глава, очите на Ганеша са малки – защото той почти не ги използва.Третото му око, обаче, окото на интуицията, на мъдростта, е широко отворено и вижда едновременно миналото, настоящето и бъдещето. Разположен дърбоко във всяка жива и нежива същност, Ганеша вижда всичко.Затова е наричан и Ади Риши – „първият ясновидец”.Ганеша е вечният източник на познанието.Свещените писания го наричат още и Парама Гуру – „учителят на всички предишни учители”.


Трактатите отъждествяват Ганеша със свещения звук ОМ.А формата на тялото му наподобява думата ОМ, изписана на санскритски.


И понеже ОМ е източникът на всички мантри, повтарянето на всяка една вантра и всъщност равносилно на медитиране върху Ганеша.Всички звукове, думи и мантри в тяхната потенциална форма се намират в муладхара-чакра – седалището на Ганеша.Най-финото състояние на  звука – това, без вибрации – в муладхара се нарича „пара”.По волята на Ганеша, който е господар на гравитационната енергия, в муладхара възниква едно движение, което може да се установи и усети единствено по интуитивен път.Тази своеобразна „вибрация без вибрации” може да се усети, когато стигне до центъра на пъпа.Когато тя стигне до центъра на сърцето, тя поглъща силата на мисленето; а щом достигне центъра на гърлото, се превръща в звук. Целият този процес се контролира от Ганеша.


Без негова помощ, ръководство и благословия не можем да получим достъп до центъра на муладхара, нито да се сдобием с произтичащото от това откровение. Затова наричат Ганеша и „стражът на двореца на Божествената Майка”.


Макар стъпалата на Ганеша да са много малки, той може да надмине всички сили във вселената – понеже обхваща всичко, той вече е навсякъде.Без да се движи, Господарят на Енергията на Гравитацията кара всичко да се движи.Ганеша танцува в съпровод с песента на Божествената Майка, която, развеселена от танца му, се присъединява към него.


Докато Майка и Син танцуват и изпълняват своя космически танц, се раждат всички изкуства и науки.


Неспособни да задържат божествения екстаз, мъдреците излизат от своята погълнатост в Ганеша и започват да изпълняват ролята си на наши водачи.


Този велик космически танц символизира и процеса на събуждане на кундалини.Силите на мрака могат да ни омагьосат с техния сън, само ако ние сме извън пределите на този танц.Така Ганеша се явява този, който отстранява препятствията и събужда божествената сила във формата на кундалини шакти.Ганеша ни благославя с шактипат (награждаването с божествена енергия).


Ганеша е този, който ни изпраща сат гуру (истински учител) в нашия живот.
С негова помощ се разгръщат силите на любовта, състраданието, мотивацията на  себе си, решителността, смелостта и увереността в себе си.


Според трактатите вратата към Двореца на Божествената Майка се отваря единствено по благоволението на Ганеша.

 

ААД ГУРЕЙ НАМЕ!

ДЖУГААД ГУРЕЙ НАМЕ!

САТ ГУРЕЙ НАМЕ!

СИРИ ГУРУ ДЕВЕЙ НАМЕ!

 

превод на мантрата, тя се пее винаги 3 поредни пъти:


Покраням се на първичния Гуру!

Покланям се на истината, която е съществувала винаги!

Покланям се на Истинната Мъдрост!

Покланям се на Великата Божествена Мъдрост!

...

 

(на картинката: първата ми картина, която нарисувах преди девет месеца, в края на декември 2013г. – нарекох я „Медитация под Дървото на Ганеша”.)

 

...


Автор: Соня Петрова - Аеиа


публикувано на: 23 септември 2014 г.

...

...
....