ФИЛОСОФИЯТА НА "ОМ"

От Шри Свами Шивананда Сарасвати - продължение

 

 

 

 

 

ЩО Е ОМ?

 


1. ОМ – това е дума на силата. Това е свещеният символ на Брахман, или на Бог.

 

2. Всички езици и звуци са се родили от ОМ. Целият свят е произлязъл от ОМ.

 

3. В началото беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. Това е ОМ.

 

4. ОМ – това е основата на всичко. ОМ – това е висшето спасение и поддръжката на всичко. ОМ – това е най-прекрасното, което е в света.

 

5. ОМ се състои от звуците А, У и М.

 

6. ОМ – това е безкрайност. ОМ – това е вечност. ОМ – това е безсмъртие. ОМ – това е сат-чит-ананда (Битието, Съзнанието и Блаженството на Абсолюта)

 

7. ОМ – това е пранава, мистичният звук, истинската същност на всички учения.

 

8. ОМ – това е тайната на тайните. Това е изтоникът на всички сили.

 

9. ОМ – това е основата на всички звуци.

 

10. Всчки звукови символи са съсредоточени в ОМ.

 

 

ТВОЯТА ЦЕЛ Е ОМ

 


 

11. Целта, която превъзнасят всички писания, за която говорят всичките деяния на аскетите и заради достигането на която човек води живот в безбрачие, тази цел е ОМ.

 

12. ОМ – това е лъкът; съзнанието – това е стрелата: Бог, или Брахман – това е мишената. Познайте Бог в съсредоточаването. Поразете мишената с еднопосочност на съзнанието. Както стрелата става едно с мишената, така индивидуалната душа се отъждествява с Бог, или с Абсолюта.

 

13. В ОМ съществува светът; в ОМ той се разтваря; и в ОМ той съществува.

 

14. ОМ – това е лодката, в която може да се пресече океана на самсара.

 

15. ОМ – това е вашето истинско име.

 

16. ОМ обхваща целия три-измерен опит на човека.

 

 

 

 

 

ДЖАПА НА ОМ

 


 

17. Джапа на ОМ, или повторението на ОМ, обръща съзнанието навътре, към самото него.

 

18. Джапа ОМ – това е спомняне на Всевишния.

 

19. При повторението на ОМ ученикът по йога постига еднонасоченост на съзнанието

 

20. В състояние на повторения на ОМ силата на духовните самскари  се увеличава. (самскара – отпечатък, оставен в съзнанието).

 

21. Мисловната джапа на ОМ е доста по-мощна от тази, която се произнася на глас.

 

22. Повтарянето на ОМ и концентрацията върху този звук отстраняват всичките препятствия в медитацията.

 

23. Повтаряйте ОМ наум във фазата на задържане на дишането (кумбхака). Това ще ви придаде сила, бодрост, устойчивост и добро здраве.

 

 

 

 

МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ ОМ

 


 

24. Медитирайте:

 

Аз -  всепроникащата безсмъртна Душа  ОМ ОМ ОМ

Аз – безкрайността, вечността, безсмъртието  ОМ ОМ ОМ

Аз – битието, съзнанието, блаженството, абсолюта  ОМ ОМ ОМ


 

25. Този, който медитира върху ОМ, се превръща в духовна динамо-машина. Той излъчва радост, покой и сила.

 

26. Медитацията върху ОМ – това е самолетът, с който ученикът може да лети нависоко в царството на вечното блаженство, безкрайния покой и неспирната радост.

 

27. Седнете и съзерцавайте изображението на ОМ. След това се опитайте наум, мислено да си представите ОМ със затворени очи.

 

28. Веднага като седнете да медитирате, пейте дългия звук ОМ в продължение на две минути. Ще усетите приповдигнатост и вдъхновение. Това ще прогони суетните мисли. След това пристъпвайте вече към същинската медитация.

 

29. Медитирайте върху ОМ в неговия дълбок смисъл и многозначност. Бхава, или правилната мисловна настройка, е изключително важна.

 

 

 

 

 

 

Символът ОМ

НАИСТИНА, ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО – ТОВА Е ОМ

 

 

30. Океанът реве; това е ОМ. Реката носи стремително водите си; това е ОМ. Пчелата жужи; това е ОМ.

 

31. ОМ – това е животът и душата на всички мантри.

 

32. Същността на всички писания – това е ОМ.

 

33. А се ражда в корена на езика; У се появява на средата му; и М – възниква на върха на езика при затваряне на устните.

 

34. АУМ обхваща цялата гласова област.

 

35. Амин – това е ОМ. Амен – това е ОМ.

 

36. Всичките думи, които обозначават обекти, са съсредоточени в ОМ. Затова целият свят е произлязъл от ОМ; той почива в ОМ и се разтваря в ОМ.

 

37. ОМ – това е приютът на всички желания и на спасението.

 

38. ОМ – това е стълбата, която води ученика към най-високото равнище на свръхсъзнанието.

 

 


 

ВСЕОБЩИЯТ СИМВОЛ

 

 

39. ОМ – това е всеобщият символ. Той представлява всички символи на Бога, символите на всички религии и вероизповедания.

 

40. Бог – е над всичко. ОМ – е Неговото име. Затова трябва да се покланяме на ОМ.

 

41. А олицетворява състоянието на бодърстване, У – състоянието на сън със сънища, а М – състоянието на дълбок сън.

 

 42. ОМ – това е основата на живота, мисленето и разума.

 

43. ОМ И Брахман са неразделими.

 

44. ОМ – това е небесната амброзия, даряваща безсмъртие.

 

45. ОМ – това е панацеята от болести, разрушение, смърт.

 

46. В ОМ има една тайнствена и непостижима сила. Тази сила премахва завесата на невежеството и довежда стремящия се при Бог.

 

47. Вибрацията, произвеждана при пеенето на ОМ във физическата вселена, съответства на изначалната вибрация, която е възникнала, когато се е проектирал света.

 

48. Йогинът винаги медитира върху ОМ.

 

49. ОМ – това е вътрешната музика на Душата. Това е музиката на Безмълвието.

 

 

 

 

ОСЪЗНАВАНЕ ЧРЕЗ ОМ

 

 

50. Помнете ОМ. Пейте ОМ. Напявайте ОМ. Изпълнявайте джапа на ОМ. Медитирайте върху ОМ.

 

51. Качете се на кораба ОМ. Без да бързате, плавайте с помощта на медитацията върху ОМ. Използвайте пояса на различаването и спасителната жилетка на безстрастието. И вие благополучно ще акостирате в чудесния град Сатчитананда-Брахман.

...

 

Превод: д-р Константин Петров

...

 
ЗА МЕТОДА „ТРАНСФОРМИРАЩИ ЛИЧНИ КАРТИНИ –

ТРАНСФОРМАЦИЯТА – ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА ГАДАТЕЛСТВОТО (линк)


...