УРОК ПЪРВИ: ЙОГА
От Свами Шивананда Сарасвати

 

 

ЩО Е ЙОГА?

 

 

1. Приветствам Сатгуру (духовния учител) и Махариши Патанджали, представител на раджа-йога.

 

2. Ето го изложението за раджа-йога.

 

3. Раджа-йога – това е сдържането на мислите, или на вълните, или на модификациите на съзнанието.

 

4. Йога – това е съюз с Господ,  или с Върховната Душа.

 

 

 

ПЛОДОВЕТЕ НА ЙОГА

 


5. Йога придава физическа и умствена сила.

 

6.  Йога дава добра концентрация, добро здраве, душевно равновесие и спокойствие на духа.

 

7. Йога освобождава от колелото на раждането и смъртта.

 

8. Йога дарява безсмъртие, вечно блаженство, свобода, съвършенство, непреходна радост и вечен покой.

 

9. Раджа-йога означава „царска йога“, защото тя е пряко свързана със съзнанието. Царският Път.

 

 

 

 

ТРИТЕ ГУНИ

 

 

10. На съзнанието са присъщи три качества: саттва, раджас и тамас.

 

11. Саттва – това е чистота, доброта, хармония, светлина и мъдрост.

 

12. Раджас – това е страст, действие и движение.

 

13. Тамас – това е инертност, тъмнина и неведение.

 

14. Между саттва и раджас-тамас се провежда вътрешна борба.

 

15. Преобразувайте тамас в раджас в процеса на работа, а раджас в саттва – в процеса на медитация.

 

16. Садхана или абхяса – това е духовна практика, която подпомага съсредоточаването на съзнанието и осъзнаването на Бога.

 

17. „Садхак“ – това е „стремящ се“ , или ученик по йога, който изпълнява садхана, или абхяса (духовна практика).

 

18. Бог съществува. Той е всемогъщ, всезнаещ и вездесъщ. Той – е вечният вътрешен Управител, Създател и Покровител.

 

19. Бог – това е истина. Бог – това е любов. Бог – това е мъдрост. Бог – това е мир. Бог – това е безкрайност. Бог – това е вечност. Бог – това е безсмъртие. Бог – това е чистота. Бог – това е съвършенство. Бог – това е свобода.

 

 

 

 

УНИВЕРСАЛНИЯ СУБСТРАТ

 


 

20. Бог – това е изисканият вкус на кайсията. Той – това е силата на акробата. Той – това е благоуханието на жасмина. Той – това е разумността на съзнанието.

 

21. Той дава светлина и сила на интелекта, прана (енергия) и чувства.

 

22. Той пребивава във вашето сърце. Той – е във вас, а вие – в Него.

 

23. Той е по-близо до вас, отколкото е въздухът във вашия нос, по-близо е от вашата сънна артерия.

 

24. Той движи кръвта във вените ви. Той превръща храната в сок и кръв.

 

25. Той затваря и свива вашите клепачи.

 

26. Във всяко тяло има стремеж към постигане на съвършенство, свобода и безсмъртие. Това показва, че Бог съществува.

 

27. Покой, безсмъртие и вечно блаженство може да бъдат постигнати само в Бог.

 

28. Кой е създал това тяло и тази душа? Кой направлява разума? Кой пази детето в майчината утроба? Бог, Царят на Природата.

 

29. Той – това е шактиман, или шакта – управляващият шакти (енергията, или природата).

 

30. Кой запазва реда във вселената? Кой предопределя смяната на годишните времена? Погледнете небето. Кой е създал слънцето, луната и звездите? Това е Бог.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНА САДХАНА

 

 

31. Станете в четири часа сутринта. Този период е благоприятен за медитация.

 

32. Сега сте със свежа глава. Обкръжаващата ви атмосфера е пълна с тишина и покой.

 

33. Можете да седнете в падмасана (поза лотос) или в друга удобна поза.

 

34. Може да седите и на стол или в кресло и да медитирате. Не се поддавайте на сънливостта!

 

 35. Затворете очи и се концентрирайте в междувеждието (трикути).

 

36. В началото приветствайте своя гуру, или учителя си по йога.

 

37. Започнете с 10 минути и постепенно увеличете продължителността на сеанса до половин или един час.

 

38. Мислено повтаряйте: ОМ, ОМ, ОМ...

 

39. Съединете образите на безкрайността, вечността, безсмъртието, вечното блаженство и висшия покой с ОМ.

 

40 Съзнанието ще се включва, но отново и отново го връщайте на мястото, в точката, в центъра.

 

...

 

Автор: Шри  Свами Шивананда Сарасвати


 

Превод: Соня Петрова – Аеиа

ТРАНСФОРМАЦИЯТА: ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА ГАДАТЕЛСТВОТО (линк)...