ЗА ЧАКРИТЕ И СИДДХИТЕ – СВРЪХЕСТЕСТВЕНИТЕ ПСИХИЧЕСКИ СИЛИ
От Шри Свами Шивананда Сарасвати

 

 

Падмите, или чакрите.

 

Те са 6. Всяка Чакра си има Шакти, която контролира нейната дейност. Има и една универсална Шакти, която контролира всички останали. Тя дреме в човека. Това е Кундалини, или Манипура (по-точно – те почти съвпадат). Чакрите съществуват в Линга Шарира (астралното тяло), което се състои от 17 Татви: 5 Жнана Индрии – уши, кожа, очи, език и нос; 5 Карма Индрии – реч, ръце, крака, гениталии, анус; 5 Прани – Прана, Алана, Вьяна, Удава, Самана; Разум – Манас; и Буддхи – Интелект. Всички те имат съответстващи центрове в гръбначния мозък и нервни центрове във физическото тяло. Всяка Чакра има определена област на контрол на тялото на физически план. Това не може да се види с очи. В мъртво тяло Чакри няма. Сукома Прана се движи в нервната система на Линга Шарира (астралното тяло), а Стхула Прана се движи в нервната система на физическото тяло. Тези две движения са тясно свързани помежду си и въздействат едно на друго.

 

Чакрите остават в астралното тяло, дори след разпада на физическото след смъртта. Според доктрината на една от школите, Чакрите се формират в течение на концентрацията и медитацията. Но това е невъзможно – Чакрите трябва винаги да съществуват в тънката материя, резултат от която се явява физическата. Без тънката материя физическото тяло е невъзможно. Възгледите на тази школа трябва да се приемат в смисъл, че можеш да почувстваш или постигнеш Сукома Чакри, единствено по време на концентрация и медитация.

 

Центровете на Сукома Прана съществуват в Сушумна. Всичките механизми за работа на тялото, на нервите и т.н. се намират под контрола на тези центрове. Например, на Анахата Чакра, във физическото тяло отговаря сърдечния плексус. Тънките центрове в Сушумна са известни под името Лотоси, или Чакри. Във всяка Чакра има преобладаваща Таттва и определени, съответстващи им Божество и Животно. Това значи, че Чакрата има определени качества, таттви, или Гуни на определени животни. Има 6 най-важни Чакри в тялото и 7-ма, най-главната, Сахасрара, която се намира в главния мозък. На Седемте Чакри съответстват Локите (Световете):

 

 

МУЛАДХАРА БХУ – Земя

СВАДХИСТХАНА БХУВАР – Вода

ВАНИПУРА СВАР – Огън

АНАХАТА МАХА – Въздух

ВИШУДХА ДЖАНА – Ефир

АДЖНА ТАПО

САХАСРАРА САТЬЯ

 

 

При преминаването на Кундалини през Чакрите, във всяка от тях се постига определена форма на Ананда (Блаженство) и Сиддхи (свръхестествени психически сили), а също така и Знание. Йогинът се наслаждава на Върховното Блаженство, когато Кундалини достигне Сахасрара. Има още Чакри: Адхара – другото име на Муладхара, Амрита, Ананда, Далита, Балвана, Брамадвара, Чандрадипика, Карнамула, Гулхара, Куладипа, Кундали, Галабаддха, Каладаада, Каладвара, Карапгана, Калабедан, Лалана, Махатсана, Манас, Талана, Махападма, Нирадхар, Наукула, Прана, Сома, Тривени, Урдвачандра, Вайра, и др. Някои от тези названия се отнасят само към шестте най-важни Чакри. Има също така множество малки Чакри. Някои Хата Йоги твърдят, че те са 21 плюс 13 най-важни; други споменават числото 49, а древните Йоги твърдели, че Чакрите са 144. Например, Талава Чакра е разположена в основата на небцето и е с 12 червени листчета. Манас е с 6 листчета и е тясно свързан с чувствата, сънищата, астралните пътешествия и т.н.

 


Листчетата на чакрите.

 

Всяка Чакра се изобразява с определен брой листчета, с изписани на тях санскритски букви. Вибрациите, които се произвеждат от всяко листче, са обозначени със съответния санскритски знак. Всеки знак обозначава Мантра на Деви Кундалини. Тези знаци съществуват в листчетата в скрита форма. Те могат да бъдат проявени и вибрацията на Надите да се почувства по време на концентрация. Броят на листчетата е различен за различните Чакри:

Муладхара — 4

 Свадхистхана — 6

 Манипура — 10

 Анахата — 12

 Вишудха  —  18

 Аджна — 2

 

 

Всичките 50 знака на санскритската азбука се намират на тези листчета. Броят на лисчетата във всяка Чакра се определя от броя и положението на Йога Надите около Чакрата. Ще разгледаме този момент по-подробно. От всяка Чакра излизат определен брой Надиси. Чакрата е с вид на лотос от Йога Нади – със съответните му листчета. Звукът, който се произвежда от вибрацията на Йога Нади, се обозначава със съответните санскритски знаци. Чакрите и техните листчета висят надолу от върха, когато Кундалини спи в Муладхара. Когато Тя се събужда, то те се обръщат към страната на Брахмарандра. Те винаги гледат към страната на Кундалини.

 

 

Муладхара чакра.

 

Муладхара е разположена в основата на гръбначния стълб. Тази чакра стои между половите органи и ануса, веднага под Канда, където се съединяват Ида, Пингала и Сушумна. Точното й разположение – на два пръста над ануса и на два пръста под половите органи. Ширината й е четири пръста. Наричат я още Адхара (поддържащата) Чакра, защото всички останали Чакри се опират на нея. От тази Чакра се излъчват 4 от най-важните Надиси, които се проявяват във вид на листчета на лотос. Техните тънки вибрации се обозначават със санскритски знаци. В центъра лежи спящата Кундалини. Ганеша е Богът на тази Чакра.

 

Седемте подземни свята: Атала, Витала, Сутала, Талатала, Расатала, Махатала и Патала Локи – се намират под Муладхара. Тя съответства на Бху Лок или на Бху Мандала (физическия пран или Земята). Бхува, Сва или Сварга, Раха, Джана, Тара и Сатья Локи са над тази Чакра. Цялата преизподня се отнася към малките чакри в Крайниците и те се контролират от Муладхара. Тези Йогини, които са проникнали в тези Чакри с помощта на Приттхва Дхарана, са победили Приттва Таттва. Тези Йогини не изпитват страдания от Земята. Приттвите са с жълт цвят. В Муладхара също така има и златна Трипура (Огън, Слънце и Луна), която се нарича Биджа. Тя носи и други наименования: Великата Енергия (Парама Теджас) и Свайамбху Линга. Близо до тази линга са разположени Златната област Кула и нейното Божество Дакини Шакти. В тази Чакра се намира също така Брама Грантхи, или точката на Брама. Точките на Вишну и Рудра се намират в Анахата и Аджна Чакра (Агни Чакра). Лам – е знакът на Муладхара.  Съответства й Мантрата Ланг, а в центъра ѝ се намира Янтра – санскритската буква „Л“.

 

Йогите считат, че Муладхара Чакра – е жизненият център, отговарящ за процесите на размножаване, за обонянието, за дейността на правото черво и т.н. Много Йоги, които се концентрират над Муладхара, получават пълно знание за Кундалини и знаят как да я пробудят. Когато Кундалини е пробудена, Йогинът постига Дарудра Сиддхи – способност да се вдига над Земята. Той също може да контролира дишането, разума и семето. Неговата Прана влиза по средата на Брама Нади. Всичките нещастия се унищожават, той получава знание за настоящето, миналото и бъдещето. Той се радва на Истинско Блаженство – Сахаджа Ананда.

 

 

Свадхистхана чакра.

 

Свадхистхана Чакра е разположена в основата на половите органи. Това е Бхувар Лока. Тази Чакра осъществява контрол над най-ниската част на корема, над бъбреците, отговаря за вкусовите усещания и т.н. във физическото тяло. Там се намира Джала Мандала – областта на Водата – Апас Таттва. Вътре в Чакрата има едно място, подобно на Луната, с вид на раковина или на лисче от цвете, или още – цветето Кунда. Тук са Брама и Девата Ракини, а също така и знака на Варуна Вамана. Цветът й е кървав или яркочервен. От този център излизат 6 лисчета на Йога Нади.

 

Концентрацията върху този Жизнен център, Свадхистхана Чакра, се извършва в участъка на гръбначния стълб, намиращ се на нивото на половите органи, заедно с мисленото произнасяне на Мантрата Ванг. В Центъра на чакрата се намира Янтра, обозначаваща санскритската буква „В“. Който се концентрира върху тази чакра и нейните Девата, няма да има неприятности от Вода. Той съвършено ще контролира водните елементи, а също така ще постигне множество психически сили (Сиддхи), интуитивно Знание и съвършен контрол над чувствата. Той ще е пълен със знания за астралната Същност. 6-те листчета на Чакрата са свързани със следните недостатъци: ограниченост на съзнанието, отсъствие на състрадание, желание за разрушение, заблуждение, презрение, подозрителност. Кала, Кродха, Лобха, Моха, Мада, Матеарая и др. се анихилират напълно. Всичко това са нечисти качества. Йогинът става победител на смъртта.

 

 

Манипура чакра.

 

Това е третата по ред Чакра и се намира в областта Набхи Стхана (пъпа). Има и съответстващ център във физическия план, контролира храносмилането и функциите на далака, отговаря за зрителните функции и двигателния контрол. 10-те листчета на Чакрата са свързани с недостатъците: алчност, ревност, коварство, отсъствие на съвест, страх, лъжа, заблуждение, глупост и жестокост. Чакрата има цвят на тъмни облаци. Вътре в нея е разположен триъгълник. Там се намира Агни Мандала – област на Огъня – Агни Таттва и знакът Рам – Биджа Агни. Божествата са Бог Вишну и Богиня Лакшми. Съответства на Сва, или на Сварупа Лока, която е разположена в слънчевия сплит. В центъра на Чакрата се намира Янтра, обозначаваща санскритската буква „Р“. Концентрацията върху Манипура се провежда с мислено произнасяне на Мантрата Ранг. Йогинът, концентриращ се на тази Чакра, постига Патала Сиддхи – вижда скрити съкровища и е освободен от болести, не може да пострада от огън, дори и да попадне пряко в него.

 

 

 Анахата чакра.

 

Анахата, както и другите Чакри, е радположена в центъра на Сушумна. Тя контролира сърцето и дишането, отговаря за осезанието, за двигателните функции и т.н., съответства на кардио-плексуса. Тази Чакра е Маха Локи, с тъмночервен цвят. Там се намира центърът Вайю Мандала – областта на Въздуха – Вайю Таттва. Чакрата има 12 листчета, свързани със следните качества и недостатъци: похот, мошеничество, нерешителност, високомерие, безпокойство, придирчивост и леност. Йам – е Биджа Вайю, т.е. в центъра на чакрата се намира Янтра, обозначаваща санскритската буква „И“. Бог – Рудра. Дева – Какини. Там се намира Бака Линга, Кама Врикша, която дава изпълнение на желанията. От тук произлизат мистичните звуци Анахат. Вие можете ясно да ги чуете, когато се концентрирате на тази Чакра, особено когато изпълнявате продължително време Сиддхасана. Вайю Таттва е пълна с Гуната Саттва. В тази Стхана се намира Вишну Грантха. Този , който се концентрира на тази Чакра, трябва да произнася мислено Мантрата  Йанг и може да контролира Вайю Таттвата. Той постига Бучари Сиддхи, Кайа Сиддхи и др. (полет във въздуха, влизане в тялото на друг човек и др.) Той постига Космическата любов и други саттвични качества.

 

 

 

Вишудхи чакра.

 

Разположена е в Сушумна, в основата на гърлото. Символизира жизнения център, отговарящ за слуха, за речевия контрол и т.н. Концентрацията върху тази чакра се извършва в областта на шията. В центъра й има Янтра, представяща санскритската буква „Х“. Какта Мула Стхана. Съответства на Джана Лока. В центъра й е Акаша Таттва – Ефирът. Тази Таттва е с чисто-светлосин цвят. Всичките Чакри, разположени над тази, се отнасят към Таттвата Манас. Бог на Чакрата е Садашива – Итара Линга, Богиня – Шакини. От тук се излъчват 18 Йога Нади. Акаша Мандала – това е областта на Ефира наоколо, който е във вид на Луна. Биджа Акаша Таттва – Хам – в центъра от бял цвят. Концентрацията върху тази Чакра се съпровожда с Мантрата Ханг и се нарича Акаша Дхарана. Практикуващият тази Дхарана не умира дори и в Пралайа. Той постига най-висш успех. Получава пълно знание за четирите Веди и се превръща в Трикали Жнани, т.е. този, който познава настоящето, миналото и бъдещето.

 

 

 

Агни (Аджна) чакра.

 

Агни се намира в Сушумна и в обичайното, физическо тяло, е разположена между веждите, зад очите. Известна е и като Трикута. Отговаря за контрола над чувствата и волята. В центъра на Чакрата се намира Янтра, напомняща руската буква „З“. Съответства й Мантрата Онг. Бог – Парамашива (Шамбо) във вид на Хамса – огромен лебед. Богиня – Хакини Шакти. Пранава Ом – е Виджакшарата на тази Чакра. Тук е седалището или местопребиваването на разума. Има 2 листчета – Йога Надиси – от всеки край. Тук се намира Грантха Стхана, Рудра Грантхи. Чакрата е с чисто бяп цвят и е подобна на пълна Луна. Бинду, Нада и Шакти са разположени в тази Чакра,тя съответства на Таполока. В тялото тя прилича на кавернозен плексус. Който се концентрира на тази Чакра, разрушава всичките Карми от предишни животи. Преимуществата на тези хора не могат да се опишат с думи. Практикуващият става Дживанмукта, т.е. човек, Освободен още през живота си в това физическо тяло. Той постига 8 велики и 32 малки Сиддхи. Всичките Йоги и Джнани се концентрират върху тази Чакра. В нея се намира Биджакшара и Пранава (Ом). За концентрация на тази чакра се изпълняват Брувадхья Дришти – съсредоточаване на погледа между веждите. По-детайлно тази важна Чакра ще бъде описана по-нататък.

 

 

Мозък.

 

Мозъкът и неговата нервна система – това са главните части на човека. В мозъка има огромно количество нервни клетки и влакна. Те запълват целия череп. Мозъкът е заобиколен от менинги и мозъчна течност.В мозъка има мрежа от кръвоносни съдове, снабдяващи частите му с всичко необходимо. Мозъкът може да бъде разделен на две половини – лява и дясна полусфера и мазолесто тяло, което ги свързва. Мозъкът има няколко дяла: теменни, задтилни, диенцефалон, церебеллум, медула облонгата и др. Всяка част има много гънки. Но за улесняване на изучаването на мозъка, той се дели условно на четири части плюс централния канал на гръбначния мозък.

 

1)      Главен мозък. Това е най-голямата част от мозъка; има овална форма. Разположен е в горната част на черепната кутия. Съдържа нервните центрове на слуха, зрението, речта и др. Тук е и шишарковидната жлеза, отговаряща за вместилището на Душата и играеща значителна роля в Самадхи и в психичните явления.

2)      Церебеллум. Малък или заден мозък. Разположен над четвъртата част, по-надолу и зад главния мозък. Тук сивото вещество преобладава пред бялото. Регулира мускулните движения, координацията и т.н. Разумът живее в него по време на сън.

3)      Продълговат мозък. Намира се на мястото, където е изходът на гръбначния мозък в черепната кутия. Разпололожен е между двете части на главния мозък. Тук бялото мозъчно вещество преобладава над сивото. Съдържа в себе си центрове от най-голяма важност: на циркулацията на кръвта, на дишането и т.н. Тази част от мозъка трябва да бъде напълно защитена.

4)      Заден мозък. Разположен е пред продълговатия. Образуван е от съединението на нервните влакна, излизащи от продълговатия и малкия мозък.

5)      Централен канал на гръбначния мозък. При навлизането си в черепната кутия той става по-голям по размер.

 

 Всеки нерв в тялото е тясно свързан с мозъка. 12 чифта основни нервни влакна излизат от двете полукълба към различните части на главата.Тези нерви са свързани с очите, ушите, езика, носа, и т.н.

(бел. прев. – горната класификация е донякъде условна и служи за улеснение на читателите, изучаващи Йога. От медицинска гледна точка не е напълно точна.)

Детайлите, свързани с тази класификация, вижте в учебниците по анатомия. По-натам се обсъжда само това, което се отнася до Кундалини Йога.

 

Брамарандра – буквално означава „вместилище на Брахман, дом на човешката душа“. Известен е и под името „Дасамадвара“ – десетото откровение, десетата врата - мястото на короната на главата, известно като Отвора на Брама. У детето то е много меко, а когато детето порасне, това място се втвърдява и изглажда. Брама създава физическото тяло и влиза в него през Брамарандра. По този начин е описан процесът в някои от Упанишадите. Тази най-важна част от тялото е от голяма важност при Ниргуна Дхьяна – абстрактната медитация. Когато Йогинът отделя себе си от тялото по време на смъртта, то тогава Брамарандра избухва и Прана изтича навън (Капала Мокша).

 

 

ОТ КАТХО УПАНИШАД

 

 

Сахасрара чакра.

 

Сахасрара – това е вместилището на Шива; съответства на Сатья Лока. Разположена е на короната на главата. Когато Кундалини се съединява с Шива в Сахасрара чакра, то Йогинът се наслаждава на Върховно Блаженство, Парам Ананда. Когато Кундалини влиза в Сахасрара, Йогинът постига Свръхсъзнание и Най-Висше Знание. Той става Брамадваришта, или разцъфнала Жнана. Сахасрара Падма означава, че тази Падма има 1000 листчета. Хиляда Йога Надиси се излъчват от тази Чакра. Съществуват различни мнения, относно броя на тези листчета. Но е напълно достатъчно да се знае, че те са безчислено множество. Както и в случаите при другите Чакри, вибрациите на листчетата са представени със санскритски букви. Всичките 50 знаци на санскритската азбука се повтарят тук отново и отново, на всичките Йога Нади. Това е центърът на Сушумна – Сахасрара в тялото съответства на мозъка и се намира над всички Чакри. Често използваният термин „Шат Чакра“ се отнася само до шестте най-важни Чакри, намиращи се под Сахасрара. Всички чакри имат близка връзка с този център. Сахасрара не я включват в числото на Шат Чакрите.

 

 

Лалана чакра.

 

Тя е разположена непосредствено над Агни Чакра и под Сахасрара. От нея се излъчват 12 Нади: Ха, Са, Кша, Ма, Ла, Ва, На, Са, Кха, Прем и Биджа Ом. В тази Чакра Йогинът се концентрира на своя Гуру и получава всичките знания, а също така постига контрол над 12-те чифта нервни влакна, идващи от мозъка съм различните органи на чувствата.

 

 

  Кратки изводи.

 

Напредналият Йогин трябва да бъде съвършено свободен от замърсявания и да притежава всичките саттвични качества. На него са му необходими уединение, диета, дисциплина, добри маниери и характер. Брахмачария (полово въздържание), Вайрагия (безстрастие) и т.н. формират силния фундамент на живота на Йогина. Помощта от Гуру, от този, който вече е изминал Пътя, е абсолютно необходима за бърз прогрес по Духовния път. За Йогина Абхяса Надите – това са астралните канали (Сукома), през които Прана – Жизнената Енергия – тече към различните части на тялото. Както вече говорихме, най-важните от всички Надиси са Ида, Пингала и Сушумна. Всичките Надиси започват от Канда, която е разположена между половите органи и ануса. Сушумна се намира вътре в гръбначния стълб, там, където е и гръбначния мозък. Във Сушумна се намират Вайра и Читра Нади – микроскопичен канал вътре във Вайра; наричат го също Браманади. При пробуждането си Кундалини преминава през Читра Нади. Там се намират всичките най-важни центрове на Сукома. Без тези тънки центрове физическото тяло не може да съществува и функционира. Муладхара, Манипура, Анахата, Вишудха, Агни и Сахасрара – са най-важните Чакри. Когато Кундалини преминава от Чакра в Чакра, разумът се разкрива слой по слой и Садхакът (духовният последовател) влиза в състояние на Най-Висше Блаженство. Във всяка Чакра Йогинът постига различни съвършенства – Сиддхи. Ида, Пингала и другите най-важни Нади се намират около гръбначния стълб. Ида тече през лявата ноздра, а Пингала – през дясната. В Свара Садхана дишането трябва да тече  цял ден през Ида, а през Пингала – цяла нощ.

 

 

 

Мистичната Кундалини.

 

„О, Деви! Ти – Разум, Небе, Въздух, Огън, Вода и Земя. Няма нищо повече. Всичко, което съществува, всичко това са твои превръщания. Ти си свещена, жива Богиня, и изявяваш Своята Воля – своята собствена блестяща същност във вид на Свят.“

 

Кундалини, силата на змията, или мистичният Огън, Изначалната Енергия, или Шакти, която лежи навита, или спи в Муладхара – центъра на тялото. Тя се нарича змиевидна, или навита, поради своята форма. Това е електрически пламък, Духовна, Велика, Древна Сила, на която се подчинява цялата органична и неорганична материя. Кундалини – Космическата Сила, проявена в индивидуалните тела. Това не е материална сила, подобна на електриеството или магнетизма. Това е Духовен потенциал, Шакти или Космическа Сила.

 

Тя няма форма в този смисъл, както нямат форми и нейните Стхула Буддхи и разум в Изначалното състояние. Но изхождайки от приетите форми, можем да получим понятие за вида на Кундалини. Прана, Ахамкар, Буддхи, Индриите, Разумът, Петте Първоелемента и нервите – всичко това са продукти на Кундалини. Навитата спирала, символизираща скритата психическа Енергия, се нарича Кундалини, спящата Божествена Шакти, която стои в основата на цялото Битие. Вие можете да видите в Муладхара Сваямба Линга. Връхчето на Линга е разположено там, където Сушумна се свързва с Канда. Мистичната Кундалини лежи с лице надолу в устието на Сушумна Нади на върха на Сваямба Линга. Тя прави три и половина навивки около Лингама. Пробуждайки се, тя произвежда свистящ звук, подобен та този, който издава змия, когато я бият с пръчка, и преминава през другите Чакри през Брама Нади, наричана още Читра Нади. Последната е разположена в Сушумна. Понякога Кундалини я наричат Бхуджангини – змиевидната сила. Трите навивки представляват трите Гуни на Пракрити – Саттва, Раджас и Тамас, а половината навивка – това е Викритша, видоизменение на Пракрити. Кундалини е богиня на Речта, любима и възхвалявана от всички. Тя е тази, която, пробудена от Йогина, добива за него знания.

 

Това е Тя – Тази, Която прави Мукти и Жнана за Самата Себе си. Наричат я също и Сарасвати, понеже Тя има вид на Шабдха Брахман. Тя – източникът на Знание и Блаженство. Тя Самата е Чистото Знание. Тя е Брама, Тя е Прана Шакти, Върховната Сила, Майка на Прана, Агни, Бинду и Нади. Благодарение на тази Шакти съществува света. Възникването, съществуването и разтварянето – са в Нея. Само на Нея – Шакти – се държи светът. И от Нес, от Шакти, от тънка Прана се образуват Надите (Надисите). В този момент, когато произнесете Пранавата Ом, вие ясно чувствате как вибрациите започват в Муладхара. Благодарение на вибрацията на тази Нади функционират всичките части на тялото. Тя поддържа душата, посредством тънката Прана, която е свързана с тънките Нади и Чакри. Тънките Нади са свързани с Разума. Разумът свързва цялото тяло. Разум има във всяка клетка на тялото. Прана – това е работната сила на тялото. Тя е динамична. Статичната Шакти, с помощта на Пранаяма и други упражнения по Йога става динамична. Това са двата аспекта на Кундалини – спяща и пробудена Кундалини.

 

...

 

Превод: д-р Константин Петров


публикувано на: 12 октомври 2014 г....
...