КАК ДА ПРОБУДИМ КУНДАЛИНИ

От Шри Свами Шивананда Сарасвати

 

 

Преди да пробудим Кундалини, трябва да отхвърлим всички желания и да станем напълно безстрастни (Вайрагия). Кундалини се пробужда само тогава, когато човек е над Кама, Кроддха, Лобха, Моха, Мада и другите нечисти желания. Кундалини може да бъде пробудена, ако ни се удаде да преодолеем желанията и чувствата. Йогин, който има чисти сърце и разум, който е свободен от желания и страсти, ще има големи ползи от пробуждането на Кундалини. Ако човек с множество нечистотии в разума пробуди Шакти с едната си сила, чрез Асани, Пранаяма и Мудри, то той ще се отслаби и ще пропадне. Той няма да успее да се вдигне по стълбата на Йога. Това е главната причина за излизането от пътя или за появата на заболявания при някои Йоги.

 

В Йога няма нищо грешно. Хората, на първо място, трябва да бъдат чисти – тогава, чрез знанието, получено в Садхана, те ще се сдобият с ръководител и с постоянна, все повече усложняваща се практика. Когато Кундалини се пробужда, възникват множество препятствия по пътя, и една Садхана, постигната без чистота, не може да им удържи. Знанието на теорията е също толкова необходимо, колкото и практиката. Съществува мнение, че от теория необходимост няма. И веднага привеждат един или два примера, демонстриращи, че Кундалини е била пробудена и от хора, които нищичко не са знаели за Надите, Чакрите и Кундалини. Това наистина е възможно  - благодарение на благосклонността на Гуру или на най-чист късмет. Но това не се удава на всеки, поради тази причина не следва да отхвърляме теоретичните знания. Ако вие срещнете човек, в когото Кундалини е била пробудена, посредством благосклонността на Гуру, то може да изпаднете и в друга грешка: да започнете да пренебрегвате практиката и само да изгубите време, местейки се от един Гуру към друг. Човек, който е получил ясно знание от теорията и който практикува постоянно, бързо ще достигне целта! Кундалини може за бъде пробудена с Асани, Пранаяма, Мудри, Хата Йога или концентрация на разума с Раджа Йога, също и с преклонение и съвършено отричане (Бхакти), с целеустремената воля на Жнана, с благосклонността на Гуру (Гуру Крия), чрез прикосновение, лицезрение или ясна решителност (Санкалпа).

 

Вдигането на Кундалини и нейното съединение с Шива в Сахасрара Чакра предизвиква състояние на Самадхи и Мукти (Крайно Блаженство). Никакво Самадхи не е възможно, без пробуждане на Кундалини. На повечето хора им се налага да комбинират тези методи. Това определя развитието на Садхака по Духовния път. Гуру определя състоянието на Садхака (духовния ученик) и предписва съответния метод, който би бил достатъчен за пробуждането на Кундалини за кратко време. Това, което предписва Гуру, е подобно на рецептата, предписана ни от лекаря. Но един тип Садхана не е способен да удовлетвори всичките Садхаци – както и едно лекарство – да излекува всички болни.

 

След нейното пробуждане, Кундалини пронизва Муладхара, и Праната преминава нагоре, през Брама Нади, към разума и Агни Чакра. Кундалини се повдига през Чакрите до Сахасрара, посредством упражняване на Маха Бхеда, Шакти Чалан и др. Когато Кундалини се намира в някоя чакра, в нея човек чувства интензивна топлина, а когато Тя напуска тази Чакра и отива нататък, то напуснатата Чакра става безжизнена и хладна. Свобода от глад, от Кама, от Радха, от Двеша и равновесие на разума, Космическа любов, астрални визии, висше безстрастие, безстрашие, Сиддхи, Божествено упоение и духовна Ананда – това са достоверни признаци за пробуждане на Кундалини.

Когато Кундалини спи, човекът е препълнен с впечатления от своето обкръжение и съзнанието му е препълнено със света. Когато Кундалини е събудена, то човекът е мъртъв за света. Той престава да усеща себе си само като тяло и постига състояние Унмани. Когато Кундалини пътешества от Чакра в Чакра, разумът се разкрива слой по слой и Йогинът получава психически сили. Той постига контрол над Петте Първоелемента. Когато Кундалини достигне Сахасрара, Йогинът попада в Читакаша, пространството на Разума. Пробуждането на Кундалини Шакти, нейното съединение с Шива, наслаждението от Божествения Нектар и други проявления на Кундалини Йога са описани в Йога Шастрите и в цял океан  специализирана литература.

 

...

Превод: Соня Петрова - Аеиа...