ЗА ЙОГА-ПРАКТИКИТЕ ПО СКАЙП
Все повече близки, познати и непознати хора, започнаха да ми казват, че тази нова, и въведена от мен практика „йога по скайп“ им се предлага от техни познати, преподаващи йога.Това ме прави много щастлива!


Когато получих прозрението за преподаване на Йога по Скайп по време на медитация – от моите духовни Водачи – те ми казаха, че трябва да го обявя бързо и да го споделя с много други хора.


Да не го пазя за себе си!


Направих го!


И  се радвам за революцията, която предизиках в модела на предаване на Знанието.


По този начин Учението, Древното Учение, ще се разпространи сред още повече хора и ще им бъде от полза. Основната идея на всичко това е следната – колкото повече хора са добре, толкова повече и цялото човечество става по-добре!


Поклон и Благодаря на моите Учители!


ХАРИ ОМ ТАТ САТ


Соня-Аеиа