ЙОГА: ВЪТРЕШНИЯТ ПЪТ КЪМ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
От Свами Шивананда Сарасвати

 

 

Йога – това е съединението на индивидуалната душа с Висшата Душа. По същия начин, както плуващият камфор става едно с огъня, така, както капката вода, падайки в океана, става едно с океана, така и индивидуалната душа, когато е много пречистена, свободна от въжделения, от жажда, от ненавист и егоизъм, придобива качества на благото (саттва) и става единна с Висшата Душа.

 

Раджа-йога – това е точна наука. Тя се състои от осем части. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, дхарана, дхяна, самадхи. Раджа-йога започва там, където свършва хатха-йога. Хатха-йога започва с асаните и пранаяма, с контрол на физическото тяло и очистване, или регулиране на дишането. Раджа-йога започва с контрол на ума и завършва в асампраджната самадхи – дълбокото осъзнаване, при което различията изчезват.

 

Сега ще се опитаме да проведем едно неголямо изследване на йога. Йога – това е сдържането на умствените видоизменения. Всичките свободни мисли се успокояват, и тогава вие влизате в дълбокото осъзнаване (самадхи) и ставате единни с Висшата Душа. Читта – това е подсъзнателният ум, където се натрупват впечатленията. Вие ядете манго. Това ражда впечатление (самскара), което се складира в ума. Когато отново ядете манго, това впечатление се възстановява в ума. Когато умът размишлява за някакъв обект от този свят, се появява вишаякара вритти (процеси на съзнанието, породени от обектите на сетивата). Например, в даден момент те приемат формата на ябълка. Веднага след това възниква мисъл за друг обект, и се появява друга мисъл. Когато, благодарение на концентрацията и медитацията върху Брахман, тези модикации на ума се контролират, тогава се пораждат брахмакара вритти (процеси на съзнанието, породени от Брахман, от Висшия Дух). Всичките ведически текстове твърдят, че брахмакара вритти разрушава невежеството (авидя), и тогава се появява сиянието на Брахман.

 

 

Значението на безстрастието

 

 

 

Съществуват различни видове умствени изменения – някои са болезнени, други са приятни. За да бъдат разрушени тези вритти, Патанджали Махариши препоръчва постоянна практика (абхяса) и отричане, безстастие (вайрагия). Благодарение на практиката на абхяса и вайрагия всичките изменения на ума попадат под контрол, и вие влизате в състояние на дълбоко осъзнаване.

 

Същото казва в Гита и Господ. Арджуна казва на Господ: „Умът е поривист, като вятър. Да контролираш ума е толкова трудно, килкото да хванеш вятъра с щипци.“ Господ Кришна отговаря: „Усмири този поривист ум с абхяса и вайрагия“. Вайрагия – това е най-важният фактор – това е безучастност към сегашните и бъдещите удоволствия. Можете да развиете вайрагия, посредтвом проявление на недостатъците на чувствения живот. Умът е запълнен с чувствени (сетивни) впечатления. Много е трудно да отвлечеш ума от тези обекти. Методът е такъв: спомняйте си описанието на този свят, дадено в Гита от Господ: „Този  свят е непостоянен, преизпълнен със страдания, той е обител на тъга и печал. Всичките чувствени удоволствия изглеждат приятни в началото, но накрая приличат на отрова.“

 

Спомнете си „Вайрагия на Диндима“ от Шри Шанкарачаря: „В ума се крият разбойници;  перлата на знанието е открадната от тези бандити, затова, о, човече, пробуди се от тази поредица от раждане и смърт (самсара). Събуди се: животът минава, ти си хванат в това колело на самсара.Теб те обземат всякакъв вид безпокойства и очаквания. Ти не осъзнаваш това, но животът постепенно убива“. Ако поддържате постоянно тези мисли, вие постепенно ще развиете вайрагия. Изучавайте „Вайрагия на Сатака“ на Бхартрихара, „Как да добием вайрагия“, „Необходимостта от саняса“ и „Вайрагия на Пракарана“ – в „Йога Вашиштха“. Без вайрагия няма да можете да постигнете духовен напредък.

 

 

 

Практиката: единствената панацея

 

 

Усилието по укрепването на ума с различни средства се нарича абхяса. Съсредоточете ума си върху една черна точка или на някаква фигура. Умът ще се разсейва, това е негов навик. Постепенно го отвеждайте от обектите и се опитвайте да го фиксирате на лотосовите крака на Бога.

 

Мисълта ще се изплъзва по 100 пъти на ден, но след тримесечна практика тя ще започне да се изплъзва 99 пъти,  90 или 80 пъти. Така вие неотклонно ще напредвате, и скоро умът ще стане еднопосочен и вие ще можете да го фиксирате върху Господ и да медитирате по-дълго време. Накрая вие ще осъзнаете своето единство с Висшата Душа. Ако практикувате в продължение на 2 месеца, а после изоставите практиката, вие няма да можете да се изкачите на върха. Редовността е от най-важно значение. Нека ежедневната ви практика бъде дори само по 10 минути, но вие сте длъжни да бъдете редовни. Изпълнявайте практиката в утринните часове (брахма-мухурта). Брахмамухурта (часът на Брахма) е най-подходящият за ежедневна медитация.

 

 

 

Обзор на Раджа-йога

 

 

„Раджа-йога сутрите“ на Патанджали са разделени на четири части. Първата е Самадхи Пада. След нея идва Садхана Пада, където са описани различни практики от раджа-йога. След това следва Вибхути Пада – в нея са описани различните психически сили, които придобивате с  помощта на концентрацията. Четвъртата е Кайвалья Пада. В нея се описва достигането на безсмъртие и единство с Висшия Пуруша (Личност, Душа).

 

Съществуват пет състояния на ума: разсеяно (кшипта), глупаво (мудха), развълнувано (викшипта), еднопосочно (екагра) и контролируемо (нирудха). Умът се разбягва в различни направления; лъчите му се разсейват. Ще ви се наложи да ги съберете. Понякога умът е заразен от глупост (мудха). Когато отново и отново практикувате концентрация и повтаряте името на Господ, умът става еднопосочен. Това се нарича състояние екарга. Впоследствие умът започва изцяло да се контролира (нирудха). Когато постигнете дълбокото осъзнаване без различаване (асампраджната самадхи), той е готов да се разтвори във Висшия Пуруша.

 

 Необходимо ви е да възпитавате в себе си четирите велики добродетели – дружелюбие (майтра), милосърдие (каруна), жизнерадостност (мудита) и непривързаност (упекша). Тогава ше постигнете умствен покой. Това същото е казано и от Господ в Гита: „Към своите равни вие трябва да се отнасяте с дружелюбие (майтра). Към бедстващите трябва да се отнасяте със състрадание. Към тези, които стоят над вас, трябва да бъдете благодушни. Благодушието ще разруши завистта. Всички – са ваши братя. Ако някой се намира в по-добро положение, порадвайте се за него. След това следва непривързаността. Понякога вие срещате порочни хора. Бъдете безучастни към тях. Благодарение на тези методи, вие ще постигнете умиротворение на ума.“

 

 

 

Върху какво да медитираме

 

 

 

Патанджали препоръчва медитация вишока („без скърби“) и джотишмати („с ясен разсъдък“). Съсредоточете се на безпечалната сияйна светлина на сърцето. Понякога у вас ще се явяват видения на Бога, на светци и учители. Медитирайте върху тях или върху каквато искате форма, по ваше желание. Медитирайте върху формата на светец, свободен от привързаности и отвращения, или на каквото и да е изображение. Медитирайте върху собственото си изображение, върху своята си форма и качества, върху формата и качествата на баща си. Медитирайте върху Господ Иисус, Господ Буда, Рама, Кришна, Дурга. В предишно свое раждане все сте извършвали някаква пуджа (поклонение). Тези впечатления са се съхранили. В това си раждане умът на едни непроизволно се устремява към Рама, на други – към Деви, на трети – към Кришна. По този начин вие можете да намерите своето Божество (ишта девата).

 

Ще изясним и различията между концентрацията (дхарана) и медитацията (дхяна). Опитайт се да съсредоточите ума на някакъв обект, на някоя от чакрите в тялото – това е дхарана. След това нека пренесем мисълта върху този обект. Това е медитация. Ако умът се отклонява от обекта на медитация, връщайте го обратно с помощта на пратяхара (отдръпването на сетивата от обектите). Вашият кон бяга в чужд двор; вие трябва да го върнете при себе си и да предотвратите следващо бягство, като му осигурите вкусна храна в своя дом. Но дори и тогава порочният ум ще бяга в различни посоки. Вие трябва да го дисциплинирате и да го убедите, че вътре във вас е най-висшето блаженство. Маймуната ще скача от клон на клон; вие трябва да я връщате обратно.

 

...

 

Превод: Соня Петрова - Аеиа


публикувано на: 01 декември 2014 година...