Yoga_Online

ДХЯНА: МЕДИТАЦИЯТА - ОБЕДИНЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНО И СВРЪХЕСТЕСТВЕНО
От Свами Шивананда Сарасвати:

 

 

 

 

КАКВО Е ДХЯНА?

 

 

1. Дхяна – това е медитация, непрекъснат поток на познаване на обекта, върху който се концентрираме.

 

2. Медитацията идва след концентрацията. Концентрацията предхожда медитацията.

 

3. Медитацията – това е седмото стъпало по стълбата на Йога.

 

4. Концентрация, медитация, самадхи – това са вътрешните садхани.

 

5. Когато практикувате едновременно концентрация, медитация и самадхи – това се нарича самяма (интеграция).

 

6.  Медитацията – това е освобождаване на съзнанието от всички мисли за обектите на сетивното възприятие. По време на медитация  съзнанието е съсредоточено само в Бог.

 

 

 

 

 

БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА МЕДИТАЦИЯТА

 

 

7. Ако медитирате всекидневно по половин час, то вие ще можете да издържите битките в живота спокойно и с духовна устойчивост.

 

8. Медитацията премахва болката, мъката и страданието.

 

9. Медитацията е най-могъщото успокоително средство за психиката и нервната система.

 

10. По време на медитация Божествената енергия се излива над садхака (последователя, търсача) и предизвиква меко успокоително влияние върху разума, нервите, сетивата и тялото.

 

11. Медитацията – това е мистичната стълба, по която изучаващият Йога се изкачва от земята до небето.

 

12. Медитацията - това е ключ, който разкрива много тайни на живота.

 

13. Медитацията отваря вратата на интуитивното знание и на царството на вечното блаженство.

 

14. По време на медитация съзнанието става спокойно, ясно и устойчиво.

 

15. Няма да можете за един ден, за една седмица или за един месец да влезете в състояние на дълбока медитация. Ще ви се наложи да се постараете с всички сили и за дълго време. Бъдете търпеливи. Бъдете настойчиви. Бъдете наблюдателни. Бъдете усърдни.

 

16. Култивирайте изгарящо безстрастие, изгарящ стремеж или интензивна жажда за самореализация. Постепенно ще влезете в състояние на дълбока медитация, или самадхи.

 

17. По време на медитацията разумът се очиства от съмнения.

 

18. Ще ви поведе тайнствен вътрешен глас. Вие сами ще почувствате каква трябва да бъде вашата първа стъпка на следващото стъпало по йогийската стълба.

 

 

 

 

КАК ДА МЕДИТИРАМЕ?

 

 

19. Медитирайте редовно при изгрев, между 4 и 6 часа сутринта. По това време сте със свежа и спокойна глава. Сутрешната обстановка е тиха и спокойна. Ще ви се получи прекрасна медитация.

 

20. Добре е да имате отделно помещение за медитация. Ако нямате, отделете един кът в дадена стая и го използвайте само за това.

 

21. Ако по време на медитация усещате напрежение, в следващите няколко дни намалете продължителността на медитативния сеанс. Изпълнявайте по-лека медитация.

 

22. По пътя на садханата си не губете своето благоразумие. Не изпадайте в крайности. Придържайте се към златната среда, или средния път.

 

 

 

 

 

САГУНА-МЕДИТАЦИЯ

 

 

23. Когато за първи път пристъпвате към медитация, съзнанието изисква конкретен обект за медитация.

 

24. В началния етап медитирайте върху такава конкретна форма, тя може да е например изображението на вашия ишта-дева, на Господ Иисус Христос или на Господ Буда. Това се нарича сагуна медитация – или медитация с качества.

 

25. Медитирайки върху формата на Божеството, размишлявайте за такива Негови неоспорими качества, като всемогъщество, съвършенство, чистота и свобода.

 

26. Премествайте фокуса на вниманието си по Неговата форма от главата до петите, и обратно.

 

 

 

 

 

МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ ГОСПОД ИИСУС

 

 

27. Поставете пред себе си изображение на Иисус. Седнете в любимата си медитативна поза. Концентрирайте се спокойно с отворени очи върху изображението, докато не почувствате напрежение. Нека фокусът на вниманието ви се премества от дългата коса към красивата Му брада, после към очите, към кръста, после към ръцете, към ореола около главата и т.н.

 

28. Размишлявайте върху тези Негови божествени качества – като любов, великодушие, милосърдие и смирение. Мислете за различните етапи от живота Му, за чудесата, които е правил, за различните  свръхестествени сили, които е притежавал. След това затворете очи и се опитайте да визуализирате Неговото изображение. Повтаряйте отново и отново този процес.

 

 

 

 

 

МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ ГОСПОД ХАРИ

 

 

29. Поставете пред себе си изображение на Господ Хари (Вишну). Седнете в медитативна поза. Концентрирайте се спокойно върху изображението. Концентрирайте вниманието си върху стъпалата, преминете през краката, през жълтата препаска, златната тиара с брилянтите, през скъпоценния камък кущабха, след това преместете фокуса на вниманието си към гърдите Му, към лицето, скулите, челото, към диска в дясната горна ръка, към раковината в лявата горна ръка. После затворете очи и се постарайте да визуализирате Неговия образ в същата последователност. Повтаряйте процеса отново и отново.

 

30. Последователите на Господ Буда могат да медитират върху Неговата форма по същия начин, фокусирайки вниманието си върху конкретните атрибути и качества.

 

 

 

 

 

МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ ОМ

 

 

31. Поставете пред себе си изображение на символа ОМ. Седейки с отворени очи, спокойно се концентрирайте върху това изображение. Размишлявайки върху ОМ, си спомнете за вечността, за безкрая, за безсмъртието. Жуженето на пчелите, сладкозвучното пеене на славея, седемте ноти от музикалната гама – всичко това е производно на ОМ. ОМ – това е същността на Ведите. Представете си, че ОМ е лък, съзнанието – стрела, а Брахман или Бог – мишена. Прецелете се прецизно в мишената, и, когато стрелата стане едно цяло с мишената, вие се сливате с Бог. Може да повтаряте Ом и по време на медитацията. Краткият, акцентиран ОМ  изгаря всички грехове, дългият акцентиран ОМ дава мокша (освобождение), а продължителният ОМ ни дарява с всички видове психични сили (сиддхи – свръхестествени сили). Този, който припява тази едносрична дума ОМ и медитира върху нея, всъщност пропява всички писания на света и медитира върху тях.

 

 

 

 

 

АБСТРАКТНА МЕДИТАЦИЯ

 

 

32. Медитирайте върху сиянието на Слънцето, или върху блясъка на Луната, или върху присветването на звездите.

 

33. Медитирайте върху величието на океана,  и неговата безкрайна природа. След това сравнете океана с безкрайния Брахман, а волните вълни и айсбергите – с различните имена и форми в света. Отъждествете се с океана. Потопете се в безмълвието. Разширявайте се, разширявайте се.

 

34. Медитирайте върху Хималаите. Представете си как водите на Ганг, водещи началото си от ледника Ганготра, преминават през Ришикеш, Ха-ридвар, Бенарес, и се вливат в Бенгалския залив, близо до Гангаса-гара. Хималаите, Ганг и морето – само тези три мисли трябва да занимават съзнанието ви. Отначало насочете вниманието си върху покритите с вечни снегове Хималаи, после надолу, по руслото на Ганг, и накрая – върху морето. Премествайте фокуса на вниманието си в тази последователност.

 

35. Гледайте внимателно безформения въздух. Съсредоточете се върху въздуха. Медитирайте върху  всепроникващата вътрешна природа на въздуха. Това ще доведе до осъзнаването на безименния и безформен Брахман, единната жива Истина.

 

36. Наблюдавайте процеса на дишане. Ще чуете звука СОХАМ: СО – при вдишване, и ХАМ – при издишване. СОХАМ означава „АЗ съм Той“. Дишането ви напомня за това, че сте тъждествени с Върховната Душа. Вие несъзнателно повтаряте СОХАМ 21600 пъти в денонощието, със скорост 15 СОХАМ в минута. Обединете понятията за Битието, Знанието, Блаженството, за абсолютната чистота, за покоя, за съвършенството, за любовта със СОХАМ. По време на повтарянето на мантрата забравете за тялото си и се отъждествете с Атман, или Върховната Душа.

 

37. Медитирайте върху Брахман, или ниргуна – (безкачествения) Абсолют. Представяйте си, че в основата на всичките  имена и форми се намира живата универсална Сила. Обединете качествата на безкрайността, на вечността, на безсмъртието, на абсолютността на битие-съзнанието-блаженството. Постепенно  с времето тези качества ще преминат в чиста безкачествена ниргуна-медитация.

 

 

 

 

 

ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА МЕДИТАЦИЯ

 

 

38. Усещането за повдигане по време на медитация – това е признак, че вие се повдигате над тяло-съзнанието.

 

39. Когато практикувате концентрация и медитация, вие придобивате различни психични способности, или сиддхи. Не насочвайте тези сили за придобиване на каквито и да са материални блага. Не злоупотребявайте с тези сили. Това ще ви погуби.

 

40. Сиддхите  - това са препятствия по пътя на Йога. Това са изкушения. Те ви пречат да влезете в самадхи и да постигнете духовната цел. Без съжаление ги заобикаляйте и продължавайте напред.

 

41. Реално, такова нещо като „чудо“, не съществува. Когато знаете причината за него, чудото си става обикновено явление.

 

42. По време на медитацията вие ще усетите възторг, екстаз, трепет.

 

43. Не се плашете, когато усетите проблясъка на озарението. Това за вас ще бъде ново преживяване на безграничната радост.

 

44. Не се паникьосвайте, когато се повдигнете над тяло-съзнанието. Не прекъсвайте садханата. Всевишния ще се погрижи за вас и ще ви насочи. Бъдете смели. Не се оглеждайте. Смело напред!

 

45. Проблясъкът – това е проблясък на истината. Това не е пълното преживяване. Това не е висшето преживяване.

 

46. Стремете се към Безкрая. Това е върхът, крайния стадий. Тук вие ще постигнете висшата цел. Тук медитацията свършва.

 

47. Ще чуете различни звуци – анахат. По-конкретно: шум на раковина, звън на звънци, мелодия на флейта, на лютня, удари на двойни и обикновени барабани, тътен от гръм.

 

48. Ще видите ослепителни огньове в междувеждното пространство. Те приличат на слънце, на луна, на звезди. Ще добиете видение на единството.

 

49. Понякога ще съзерцавате цветни огньове: зелени, сини, червени и т.н. Това се обяснява с присъствието на различните татви (елементите на битието) в различните моменти от времето.

 

50. Притхиви, или земната татва е с жълт цвят; водната татва е бяла;  огнената татва е с червен цвят; въздушната татва  - опушено-зелен цвят; а акаша е със светлосин цвят. Не обръщайте внимание на тези огньове, а продължавайте напред.

 

51. Понякога ще имате видения на риши, на мъдреци, божества-покровители, на астрални същности, на различни ландшафти, на планини, на синьото небе, на прекрасни градини.

 

52. Понякога ще плувате по въздуха. Вашето астрално тяло може да се отдели от физическото. Ще пътешествате в астралния свят.

 

53. Можете  да се насочите и към Брахмалока, царството на Брахма.

 

54. Тези, които са навлезли в първата степен на медитацията, имат леко тяло, сладкозвучен глас, прекрасен цвят на лицето, яснота на ума, по-малко количество изпражнения.

 

 

 

 

 

ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕД МЕДИТАЦИЯТА

 

 

55. Главните препятствия пред медитацията са -  лая (съня), викшепа (колебанието на ума), проявяването на скритите желания, недостатъчната брахмачария, духовната гордост, мързела и болката.

 

56. Общуването със светски хора, преумората, преяждането, самоувереният и раджастичен нрав – всичко това са препятствия на пътя на медитацията.

 

57. Побеждавайте съня с пранаяма, с асани и с лека храна.

 

58. Отстранявайте викшепа с помощта на пранаяма, на джапа, на упасана (поклонение пред Бог), на тратака (фиксиране на погледа).

 

 59. Унищожете желанията с безстрастие, с проницателност, с изучаване на книги, които учат на безстрастие, на самонаблюдение, на различаване.

 

60. Избягвайте компанията на хора, които говорят постоянно за секс, за пари и подобни житейски проблеми.

 

61. Съблюдавайте умереност в храненето. Спазвайте хигиена и пазете здравето си.

 

62. Расасвада – това е още едно препятствие в медитацията. Ученикът по Йога вкусва от блаженството на низшето самадхи, савикалпа-самадхи, и счита, че е достигнал целта. Трябва да се повдигнем над расасвада и да се стремим към постигане на нирвикалпа-самадхи.

 

 

Превод: Соня Петрова - Аеиа


публикувано на: 14 юни 2015 г.


...