УПРАЖНЕНИЯ ПО КОНЦЕНТРАЦИЯ В ЙОГА

От Свами Шивананда Сарасвати:

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА ЙОГА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

 

Много е трудно да се каже, къде свършва концентрацията и къде започва медитацията. Медитацията следва веднага след концентрацията. Първоначално изчистете ума с практика на Яма и Нияма. След това пристъпете към практика на Дхарана – концентрация без чистота е напълно безполезна. Етичното съвършенство е фактор от първостепенна важност.

 

Концентрацията - това е устойчивост на ума. Ако отстраните всички причини за пречки, то силата на съсредоточаването нараства. Истинският Блахмачарий ще сдобие удивителни успехи в концентрацията. (бел. прев. – брахмачаря – целомъдрие). Вниманието играе много важна роля в концентрацията, и този, който е развил в себе си силата на вниманието, ще постигне добра концентрация. Като начало, поставете основа, състояща се от Яма (праведно поведение), Нияма, Асани, Пранаяма и Пратяхара. Само тогава надстройката, включваща в себе си Дхарана (концентрация), Дхяна (медитация) и Самадхи (състояние на Свръхсъзнание) ще бъде построена успешно.

 

Асана – това е Бахиранга (външна) Садхана, а Дхяна – това е Антаранга (вътрешна) Садхана. (бел. прев. – садхана – духовна практика). В сравнение с Дхяна и Самадхи, дори Дхарана е Бахиранга Садхана- Този, който се сдобие с устойчивост в Асана и очисти Йога Надите и Пранаяма Коша (физическата обвивка) посредством Пранаяма, той ще може да се съсредоточава лесно.

 

Вие можете да се съсредоточавате на която и да е от седемте Чакри – центровете на духовната енергия, а именно: Муладхара, Свадхистхана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна и Сахасрара; можете да се съсредоточавате на върха на носа, на върха на езика или на такива външни предмети като Катрина, изобразяваща Ишта Дева, Хари, Деви или Кришна. Такава концентрация се нарича конкретна (Стхула). Отначало е много трудно са се съсредоточиш на предмет, който не се харесва на ума: например, на скучен въпрос, на кобра, на уродливо лице и т.н.

 

Практикувайте концентрация, докато умът не се установи твърдо върху обекта на концентрацията. Кришна казва в „Гита“: „Колкото и често вълнуващият се ум да се отклонява встрани, всеки път вие го връщайте обратно, стараейки се да го поставите под контрола на „Аз“-а.“ Ако искате да увеличите силата на своето съсредоточение, трябва да съкратите своята светска дейност (Вяхарик Кшая). Съблюдавайте обет на Мауна (мълчание) по 2 часа всеки ден. Човек с ум, който е препълнен със страсти и фантастични желания, едва ли би могъл да съсредоточи ума си на какъвто и да е обект дори за миг. Умът му ще скача постоянно, като топче.

 

Овладейте регулирането на дишането, подчинете сетивата и насочете ума към какъвто и да е привлекателен обект. Свържете идеята за чистота и святост с този обект. Можете да се съсредоточите върху Трикути или върху мистичните звуци (Анахата Дхвани), които могат да бъдат чути с дясното ухо, концентрирайте се върху изображението на ОМ или върху картина, изобразяваща Кришна с флейта в ръка, или върху Господ Вишну с диск, раковина, жизъл и лотос. Може да се съсредоточите на портрет на вашия Гуру или каквото и да е друго свято нещо. Ведантистите са стараят да съсредоточават вниманието и ума си върху Атма, своята вътрешна Същност. В това и се състои тяхната Дхарана.

 

Дхарана – това е шестата степен в Ащанга Йога или Раджа Йога на Махариши Патанджали. При Дхарана в езерото на ума има само една вълна (Вритти). Умът приема формата само на един обект. Всичките други функции на ума са прекратени при Дхарана. Практикуващият истинска концентрация поне за половин час на ден, притежава грандиозна психическа сила, неговата воля е много могъща. Когато Хатха-Йогите концентрират ума си върху Шад-Адхара или Шестте опори (Шад-Чакри), с това си действие те се концентрират и върху управляващите Чакрите Деви: Ганеша, Брахма, Вишну, Рудра, Ишвара и Садашива.

 

Установете контрол над дишането, посредством Пранаяма. Подчинете Индриите (сетивата) с Пратяхара и след това насочете ума към Сагуна или Ниргуна Брахман. Хатха-йогин, който мож да задържи дишането си (Кумбака) за 20 минути, постига отлична Дхарана. Умът му става спокоен. Пранаяма прави ума подчертано устойчив, премахва Викшепа и увеличава силата на съсредоточаването. Практикуващите Кхечари Мудра, при които юздичката под езика се подрязва (така езикът се удължава и се извива назад,  затваряйки гърлото) също ще достигнат много добра Дхарана.

 

Хората, които практикуват концентрация, еволюират много бързо. Концентрацията очиства и успокоява свободните емоции, усилва потока на мисълта, прояснява идеите, помага да се придобие материален успех. Това, което преди е било мътно и тъмно, става ясно и определено; това, което е било трудно – става леко; сложното, обърканото и смущаващото – става лесно постижимо за ума. Няма нищо невъзможно за човека, който ежедневно практикува концентрация. Но е много трудно да се практикува концентрация, ако човек е гладен или страда от някаква тежка болест. Практикуващият концентрация трябва да има добро здраве и ясно умствено зрение.

 

Отделете се в тиха стая, седнете в Намасана, затворете очи. Сега вижте какво се случва, когато, например, се съсредоточавате върху ябълка. Може да мислите за нейния цвят, форма, размер и различни части: кожица, вътрешност, семена и т.н.; за местата, откъдето е донесена – Австралия, Кашмир и т.н.; за киселия и сладкия вкус на ябълка и за нейното въздействие върху храносмилането и кръвообращението. По закона на асоциациите, мисли за други плодове могат да завладеят вниманието или ума ви. Умът може да започне да блуждае и да мисли за срещата с приятел в 4 часа, за покупката на палтенце, за чаша чай или за баница, и т.н. Или да започне да мисли за нещо неприятно, случило се преди ден. Вие трябва да се стараете да поддържате много точно и строго линията на мисълта си – в нея не бива да има никакви пробиви, не бива да се допускат никакви мисли, които не се отнасят към обекта (ябълката). Ще ви се наложи упорито и твърдо да се сражавате, за да постигнете това. Умът ще се старае с всички сили да избяга в старите дебри по старата позната и добре утъпкана пътека. Тези опити за контрол над ума наподобяват по нещо катерене по планина.

 

По същия начин, както законите на гравитацията, сцеплението и др. се проявяват на физическия план, точно така става и със законите на мисълта: асоциации, относителности, последователни смени и пр. – се проявяват в менталния план на света на мислите. Занимаващите се с концентрация трябва добре да разбират тези закони. Можете да мислите не само за обекта в цялост, но и за негови части и качества. Мислете не само за причината, но и за нейното въздействие върху други обекти.

 

Ако прочетете съсредоточено Бхагавадгита, Рамаяна или 11-тата Скандха Бхават, то всеки път при вас ще идват нови мисли и, посредством концентрацията, вие ще придобиете проницателна интуиция. Тънкият езотеричен смисъл ще стане достъпен за полето на менталното съзнание. Вие ще разберете дълбочината на философското значение. Когато се съсредоточавате на какъвто и да е обект, не се сражавайте с ума. Избягвайте напрежението – както в ума, така и в тялото. Спокойно и без бързане мислете за обекта. Не позволявайте на ума да се шляе, където му попадне.

 

Ако емоциите започнат да ви безпокоят по време на концентрация, не им обръщайте внимание. Те скоро ще ви оставят. Ако започнете да ги гоните, то ще ви се наложи да напрегнете волята си. Нека отношението към тях бъде безразлично. В този случай ведантистът действа на принципа: „На мен ми е все едно, отивайте си! Аз съм Сакши (свидетелят на умствените видоизменения)“. Бхакта в този случай се моли, и идва помощ от Бог.

 

Тренирайте ума да се съсредоточава на различни предмети, груби и фини, малки и големи. В течение на времето ще си изработите силен навик за концентрация, и необходимото за нея настроение ще се появява веднага, щом започнете упражнението, сядайки в Асана. Няма никаква полза от бегла и прибързана проверка на книга, която трябва да прочетете. Прочетете една страница от Гита, после затворете книгата и се съсредетечете върху прочетеното. Намерете родствени мисли в Махабхарата, Упанишадите и Дхаммапада, сравнете ги и ги анализирайте. В началото практикуването на концентрация е неприятно и изморително – защото трябва да бъат прокарани нови бразди в мозъка и ума. Но след няколко месеца ще ви стане много интересно и ще започнете да се наслаждавате на един нов вид щастие – съсредоточаването; и ще се чувстване неудовлетворени, ако не изпитвате това щастие дори за ден. Концентрацията – това е вашият единствен начин и дълг да избягате от светските нещастия и несгоди.

 

Тези, които не са редовни в практиката на концентрация, ще имат само понякога устойчив ум. В останалото време умът им ще блуждае и ще бъде напълно непригоден за концентрация. Трябва да имате ум, който да ви слуша по всяко време на деня и винаги да изпълнява заповедите ви по най-добрия начин. Постоянната и системна практика на Раджа Йога ще направи ума ви верен и много послушен.

 

Има пет Йога-Бхумика, или състояния на ума: 1) Муддха – тъпота и инертност; 2) Кшипта – разсеяност; 3) Викшипта – организираност; 4) Екарга – съсредоточеност в една точка; 5) Нирудха – контролируемост или пълна обузданост.

 

С редовна и правилно организирана всекидневна практика на концентрация лъчите на блуждаещия ум се събират заедно. Умът става събран в една точка. С времето той напълно се обуздава и попада под съвършен контрол.

 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ

 

1) Помолете приятел да ви покаже няколко карти за игра. Поглеждайки ги, веднага ги назовете по име, цвят и т.н.

 

2) Прочетете 2-3 страници от някоя книга. Затворете я  се постарайте да си спомните прочетеното. Изоставете всички пречещи ви мисли. Фокусирайте старателно вниманието си. Позволете на ума да асоциира, класифицира, групира, комбинира и сравнява. Вие ще получите всичката необходима информация и ще опознаете предмета из основи. Небрежното прескачане от страница на страница няма да ви принесе никаква полза. Някои студенти прочитат книгите за няколко часа. Ако ги помолите да възпроизведат най-важните мисли от тези книги, то те само ще мигат с очи и нищо няма да се сетят.

 

Ако се отнасяте с голямо старание и внимание към изучавания в даден момент предмет, то вие ще получите силни впечатления, и предмета на изследване ще бъде запомнен великолепно.

 

3) Заемете любимата си поза за медитация. Сложете часовник на 30 см от себе си и се съсредоточете на неговото тик-такане. Колкото и умът да се старае да се отвлече встрани, вие се старайте през цялото време да  слушате звуците на тик-такането. Това е великолепно упражнение!

 

4) В Асана затворете очи и сложете тапи на ушите (от памук или восък). Опитайте се да чуете мистичните звуци Анахат: флейти, цигулки, литаври, гръмотевица, шум като от раковина, звънци, жужене на пчели и др. Първоначално се старайте да чуете грубите звуци. Слушайте само един звук. Ако умът започне да се отклонява, превключете вниманието от грубия звук, къв някой по-фин, или обратно. Като правило, звуците се чуват в дясното ухо, но понякога и с лявото. Старайте се да обръщате внимание само на едното ухо, и ще сдобиете съсредоточеност на ума. Това е лек начин за овладяване на ума, защото последният ще бъде очарован от нежния звук, също както заклинателят с флейтата си хипнотизира змията.

 

5) Поставете пред себе си запалена свещ. Постарайте се да се съсредоточите в пламъка. Когато се изморите, затворете очи и се опитайте да визуализирате пламъка. Започнете с половин минута и постепенно увеличавайте времето на упражнението до 10 минути. Когато се потопите в дълбока концентрация, ще видите Риши и Деви.

 

6) Лежейки, се съсредоточете върху Луната. Колкото и пъти умът да се отклонява, връщайте го към образа на Луната. Това упражнение е много полезно за лица с емоционален темперамент.

 

7) Лежейки, се съсредоточете върху една от милионите звезди, светещи на главата ви.

 

8) Седнете на брега на река, където можете да чуете звук, подобен на ОМ. Съсредоточете се върху него, колкото се може по-дълго. Това ще ви приповдига и вдъхновява.

 

9) Легнете на чист въздух и се съсредоточете върху синьото небе над вас. Умът моментално ще се разтвори, и мие ще изпитате Блаженство. Синьото небе напомня за безкрайността на вашия „Аз“.

 

10) Заемете удобна поза и се съсредоточете върху която и да е от многочислените добродетели: Милосърдие, Състрадание и др. Размишлявайте върху тази добродетел възможно най-дълго време.

 

 

 

СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО ВЪРХУ СТОЛ

 

Такъв обект за концентрация е неприятен и изморителен за новака. Но когато той напредне в концентрацията, ще се заинтересува по-истински от този предмет и ще осъзнае неговата полза – тогава няма да може да спре упражненията, няма да може да преживява и ден, без да се концентрира, и таи концентрация ще му носи висша радост, вътрешна духовна сила, непомрачено щастие и безкраен вечен мир, най-дълбоко знание и остро вътрешно зрение, интуиция и единство с Бог. Това е най-интересната и продуктивна наука на света.

 

Упражнението за съсредоточаване на вниманието върху стол ще ви даде пълни и детайлни знания за него, за различните му части, за дървото, от което е направен, за дърводелството, за цената, за степента на комфорта, осигуряван на гърба, на ръцете, и т.н.; знания за това, дали може някоя негова част да се отдели от основата и за се върне после обратно на мястото си, дали работата е изпълнена по нов стил; предпазен ли е от дървояди; какъв вид лак е използван, за да бъде направен дълговечен.

 

По правило умът диво и безцелно блуждае на всички страни. Една секунда е зает с един предмет, в следващата – вече с друг, - като маймуна. Той не може дълго да се занимава с едно и също нещо. Когато мисълта тече постоянно в едно направление, подобно на масло от един съд в друг, тогава получаваме концентрация. Ученикът трябва да връща ума си назад всеки път, когато той се отклонява от предмета и да го направлява по едно и също русло, по тази линия на мисълта, която касае предмета или идеята, върху които той се концентрира. Това се нарича духовна Садхана, Дхарана и Дхяна, които ще доведат до Самадхи или Свръхсъзнание, четвъртото измерение, или Турия.

 

Много съществен момент в концентрацията е връщането на ума към една и съща точка или обект, като в началото неговото движение се ограничава в един неголям кръг. Това – е главната Цел. С времето, в резултат на постоянна и дълга Садхана, вие ще постигнете това, умът ви да бъде насочен само към една точка. Съсредоточавайки се върху стол, допускайте всякакви мисли, свързани с него и се спирайте подробно на всяка от тях. Но при това не позволявайте на никакви други мисли, несвързани със стола, да се втурват в полета на съзнанието ви. Поддържайте една линия на мисълта. Мислите трябва да следват една след друга непрекъснато, подобно на звука на църковна камбана. Няколко мисли могат да бъдат свързани с един и същ предмет. Това няма значение. Вие трябва да запазите тяхното качество и да дойдете до една мисъл за един предмет.

 

Когато и тази последна мисъл изчезне, вие ще достигнете Свръхсъзнание, или Савикалпа Самадхи, последната степен. Когато и тази последна мисъл изчезне, и ума няма да остане нито една мисъл, умът ще стане празен и чист, лишен от всякаква мисъл. Вие трябва да се повдигнете над този, лишен от мисли Вритти и да се отъждествите с Висшия Пуруша, или Брахман, безмълвният свидетел на всичко, което произтича в ума, и даващ сила и светлина на последния (на ума). Само тогава вие ще можете да достигнете Най-Висшата Цел на Живота.

 

Фиксирайте погледа си в една точка. Не му позволявайте да блуждае насам-натам. При това – не мислете за нищо странично. Такава трябва да е природата на концентрацията. Вие ще я усвоите, след упорити и постоянни опити. Не се тревожете. Не губете мъжество! Чакайте хладнокръвно и търпеливо! Това е въпрос на време. Рим не е бил построен за един ден. Дори да сте болни – не прекъсвайте занятия. Не пропускайте нито един ден. Във вашия провал се крие тайната на успеха, а във вашата слабост – се притайва тайната на силата! Продължавайте упорито да работите! Стегнете се! Не унивайте! Бъдете мъжествени! Смело вървете напред! Бъдете весели! Чака ви блестящо бъдеще. Упражнявайте се. Учете. Радвайте се. Станете Йогин – човек със световно значение! Аз мога да ви помогна да направите това. Следвайте ме. Бъдете искрени и честни.  Станете. Събудете се. Вашата Светлина изгря! О, скъпи мои Деца! Светлина и Безсмъртие за Вас!

 

 

 

Превод: Соня Петрова- Аеиа

 

Публикувано на: 05 ноември 2015г.


...