ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА УСПЕХ И ПОЛЗАТА ОТ ЙОГА

THE_LOW_OF_PROSPERITYЗАКОНЪТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА УСПЕХ И ПОЛЗАТА ОТ ЙОГА

 

 

От Шри Свами Чидананда, 1976:

 

Теорията на Аюрведа казва, че коренът на болестта не е в тялото, а в ума; и тази умствена болест, която е причината за външна проява на физическа болест, бива наречена с възможно най-точното име. Болестта на тялото е наречена от Аюрведа Вядхи (Vyadhi), а коренът на тази физическа болест Аюрведа го нарича Адхи (Adhi). Първо идва болестта на ума и от нея произтича вторичната болест, от която истинският ефект е злоупотреба с жизнената енергия на заболелия, или с виталната, жизнената сила. Злоупотребата с виталната сила води до възникване на определени условия в тялото, които причиняват болестта.

 

Древните ясновидци на Индия са интерпретирали тези състояния на тялото по много уникален начин, напълно различен от Западния. Те са имали теорията на Тридошите (заболявания, причинени от нарушаване на баланса на силите) от Аюрведичната наука за диагностицирането на болестни състояния, които се проявяват като резултат от Мала (мръсотия), която е в ума ти. Твоята жизненост се основава на трите „хумора“ (хумор, лат. – течност) на тялото. В Аюрведа казват, че такова нарушаване на чистотатана ума и на фините структури на виталната енергия довеждат до състояние на дисбаланс между трите хумора, от които се състои всяко човешко тяло. Теорията за тези три хумора не е била изцяло непозната за средновековната медицина на Европа и Англия. В Европа, аз наистина съм убеден в това, има много подобно на Аюрведа учение, което може би е проникнало там през Арабия и Гърция.

 

Трите хумора са флегма, жлъчка и вятър (флегматичен хумор, жлъчен хумор, ветровит хумор). Тези хумори в нормалното човешко тяло са в определени пропорции и когато има нарушение във виталната сила, дължащо се на злоупотреба или неправилна употреба, или пък свръхупотреба, тогава има нарушение в ума, дължащо се на неправилни мисли и емоции, и там настъпва някакъв дисбаланс в трите хумора – тогава болестните симптоми започват да се проявяват. Ако поради този нарушен баланс се наблюдава преимущество на състоянията на флегмата, тогава най-често настъпват някои от видовете флегматични болести – като бронхити,белодробни проблеми, кашлици, настинки, интоксикации и т.н. Ако този дисбаланс е с превес на вятъра, тогава в тялото се проявяват болести като различни болки, ставни болки, ревматизъм, лумбаго, метеоризъм и т.н.

 

И така, първото изискване за контролиране на здравето, разбира се, е цялостен себеконтрол и себевъздържане, и на второ място е важно да се обърне внимание на емоциите. Изгонете всички лоши емоции! Как? Тук мъдреците от Аюрведа са можели да помогнат до голяма степен. Те не са познавали „психологията“, както я познават съвременните психолози, но са знаели това, което им е било потребно. Те са казвали:

 

„АКО ИСКАШ ДА УСПОКОИШ УМА СИ И ДА ГО ОСВОБОДИШ ОТ ВСИЧКИ ЕМОЦИИ, СЪБУДИ В НЕГО ДУХОВНА ВЪЛНА!“

 

И след това лекарите винаги са предписвали повтаряне на тази или онази Мантра, или някакъв специален вид поклонение на даден аспект от Божеството, което да се прави по определен начин, в определено светилище, и т.н.

 

Поклонението, както знаете, е много мощен инструмент в живота, и когато веднъж оставите своя ум на Бог, когато веднъж настроите духа си към най-висшето Същество, онзи ИЗточник, от който сте се откъснали някога, - което е коренът на тази голяма болест, наричана светско съществуване, човешко раждане, - тогава умът бива напълно ремонтиран. Когато след това отново, в поклонение, вие настроите себе си към Божественото и започнете да повтаряте Мантри, да повтаряте Името на Бог, тогава цялостният умствен инструментариум бива поставен в състояние на чистота и финес и онова тежко състояние, което е докарало тези болестни симптоми във физическото тяло, бива коригирано. И така, лекарят отвън, отвън навътре, а пациентът отвътре работят заедно, и тялото за пореден път възстановява своето състояние на здраве. Това, накратко, е теорията и системата на здравето според Аюрведа, петата Веда, науката за живота.

 

Основавайки се на първата предпоставка, че човекът е Божествен, че здравето е неговото естествено състояние и че чистотата и фиността са предпоставките на здравето, Аюрведа има едно много интересно твърдение. Според индуисткото виждане за живота, човек трябва да живее и работи, за да постигне четирите велики постижения – Дхарма (Дарма) , Артха (Арта), Кама и Мокша. Дхарма е изпълнение на етичната норма. Артха е спечелване на благосъстояние по честен начин, за да може да се живее прилично. Кама е изпълнение на всички законни желания, които са необходими за достойно и честно съществуване, не само за добруването на самия човек, а и за добруването на всички хора, с които той живее; изпълнението на всички законни желания, които не се противопоставят на добруването на другите. И накрая, Мокша е освобождение в Божественото, Вечната Свобода в Бог.

 

Аюрведа казва, че за постигането на тези четири цели на живота, здравето е най-важният корен и най-стабилната основа. Без здраве не може да бъде постигната никоя от тези четири цели и по тази причина правилната грижа за тялото е едно от нашите най-важни задължения, а това може да бъде направено, единствено посредством запазване на виталната енергия - чрез умереност, въздържане и прецизна и фина настройка на ума, посредством правилно мислене, правилно чувстване и почитане на Божественото; прецизната грижа за физическото състояние се осъществява, посредством чиста храна, приемана умерено, в подходящо време и по подходящ начин, - старателно сдъвкана, приета в спокойно състояние на духа и с малка почивка след поглъщането ѝ.

 

ОПИТВАЙТЕ СЕ ДА БЪДЕТЕ УМЕРЕНИ И ВИНАГИ ПРИЕМАЙТЕ ХРАНАТА В ДУХ НА ПРЕКЛОНЕНИЕ, ЗАЩОТО ХРАНАТА Е КАКТО ДАВАЩА ЖИВОТ, ТАКА И ОТНЕМАЩА ГО.

 

Това е най-важното.

 

Ако, по такъв начин, чрез правилната грижа за здравето си, правилното запазване на жизнената енергия и правилното поведение на ума, да дажем, че сте постигнали състояние на добро здраве, какво трябва да направите, за да постигнете и успешно състояние на живот? Как може да имате честно ниво на успех – което означава да не се изпълняват желания, свързани с похот, алчност, лакомия, прекалени желания, а предполага изпълнение на законни нужди, които биха позволили човек да води комфортен живот, позволяващ спокойствие на ума, свобода от притеснения, освобождение от тревоги и непоседливост, така че да можете да предоставите ума и мисълта си в служба на своите приятели и близки и на преклонение пред Бог, с цел да бъде умът ви от полза, както за външния свят, така и за вас самите.

 

КАКВИ СА ЗАКОНИТЕ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА УСПЕХА?

 

Аз няма да ви казвам тайните как се постига успех, а ще ви кажа закона за привличане на успех.

 

Тайната на успеха, разбира се, би трябвало да е следната: да можете да живеете със своя приход, да харчите по-малко, отколкото изкарвате, и да не влизате в дългове. Това би трябвало да бъде най-великата „мъдрост в орехова черупка“!

 

Как тогава да бъдем успяващи?

 

Ако изкарвате 150 долара, харчете 149, тогава винаги ще ви остава 1 долар.  Ако ми възразите на това, бих ви казал: „Никога не влизайте в установената система!“ Ако имате пари, тогава, разбира се, купувайте неща. Ако нямате пари, тогава не купувайте – карайте без тези неща!

 

Има и още няколко закони за успеха, които също са стълбове, израснали от вечните духовни истини.

 

АКО ЗАПОЧНЕТЕ ДА ЧУВСТВАТЕ И ДА МИСЛИТЕ ЗА ЛИПСА (ИСКАНЕ), ТО ВИЕ РЕАЛНО ЩЕ ИЗПИТВАТЕ И ПРЕЖИВЯВАТЕ ЛИПСА.

 

АКО УТВЪРЖДАВАТЕ СВОЕТО ИЗОБИЛИЕ, ТОГАВА, СЪЩО КАКТО СЯНКАТА СЛЕДВА ЧОВЕКА, ИЗОБИЛИЕТО ЩЕ СЛЕДВА ВАС.

 

АКО ЗАПОЧНЕТЕ ДА ЖЕЛАЕТЕ, ВИЕ ВЕДНАГА ПРИЗНАВАТЕ БЕДНОСТТА.

 

ЖЕЛАНИЕТО Е БЕДНОСТ.

 

Желанието е усещане за неадекватност, при което вие започвате да желаете, а с това вие веднага сте се преврънали в просяк.

 

Тайната да станеш успешен е да живееш в съгласие с този закон за успеха, а също да живееш със здрав разум.

 

Ако човек един път започне да утвърждава бедността чрез желаене, тогава бедността се превръща в единствения закон.

 

Да се освободиш от желаенето е тайната на това да освободиш закона за успеха и да го пуснеш в действие. Защо? Защото цялото богатство е в самия теб. Няма нищо, което да ти липсва, защото ти си от Бог, който е Всичко. Той е Всичко-във-Всичко. Той е източникът на всичко. В Него има всичко и, ако знаете, че сте в Него, вие имате всичко, вие сте във всичко. И това знание трябва просто да бъде утвърждавано, да утвърждавате този факт, че живеете в Него, който е Всичко-във-Всичко - това е ОСНОВНИЯТ КЛЮЧ, който ще открючи успеха и ще го накара да ви следва, както кучето следва стопанина си.

 

В края на краищата, ти си господар на цялото творение, защото ти си наследникът на този, който е Господарят на всичко. Нищо не ти липсва. Цялото богатство, цялото изобилие - това си самият Ти. Твоята Истинна Природа е пълнотата. Колкото повече започнеш да утвърждаваш, да твърдиш това със съвършено доверие, не като нещо, което би трябвало да бъде, а като факт, който е - успехът и напредъкът са твои.

 

Искането и усещането за бедност са само вид поведение и отношение на ума.

 

Ако имаш много и чувстваш "Аз имам всичко."- тогава ти няма да искаш нищо друго; но ако имаш много, а все още чувстваш "Аз нямам това." - тогава ти няма да имаш нещо друго. Един милионер, който винаги иска да направи десет милиона или двадесет милиона, е фактически просяк. А един таксиметров шофьор или един портиер, който изкарва на ден, да кажем, по 3 или 4 долара, и казва "Това ми е напълно достатъчно. Джобът ми винаги е пълен." е по-велик от милионера. Той е по-богат, по-благосъстоятелен от милионера, защото не е разяждан от дразнещото чувство на липса и искане, от просяшкото поведение на желанието.

 

И така,

 

ВЪТРЕШНАТА ТАЙНА ЗА ИСТИНСКИЯ ЗАКОН ЗА УСПЕХА Е ДА УТВЪРЖДАВАШ СВОЕТО БОГАТСТВО, ДА УТВЪРЖДАВАШ СВОЕТО ИЗОБИЛИЕ И ДА ЖИВЕЕШ В ТОВА ВЕЧНО-СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИПСА НА НИЩО, НА ПРИСЪСТВИЕ НА БОГ, И, СЛЕДОВАТЕЛНО, НА ИМАНЕ НА ВСИЧКО. Това е единственият начин.

 

Това е единствената тайна, и в момента, в който започнеш да утвърждаваш това, ти ще намериш условия и начини за промяна, защото твоите състояния са продукт на твоите собствени мисли. Крайният фактор, жизненият фактор, този, който сътворява живота ти - това са твоите мисли. Те са така реални и осезаеми, както тухлите, които се натрупват и създават една голяма къща. Те могат да построят целия ти живот. Те могат да създадат всяко условие в твоя живот. Те могат да създадат дори и състоянието на твоето собствено здраве, ако е помислена подходящата мисъл. Просто както човешкото същество решава да направи нещо и го прави, така и правилната мисъл има силата да построи нещо тухла по тухла; счупените тухли могат да бъдат отново изградени.

 

Всичко, което е било разрушено в теб, може да бъде изградено отново чрез правилото мислене и по същия начин - неправилното мислене може да разруши всяка здрава цялост и да я разболее.

 

Силата на мисълта е нещо, което произтича право от теб, от твоята истинска душа, защото тя е нещото, което е най-близо до Теб, и душевната сила е под и зад всяка мисловна сила, и утвърждаването на твоето истинско състояние може да преодолее всички състояния, които са чужди за теб, които не са естествени за твоята Душа.

 

За тази цел, доволството е истинската  тайна за утвърждаването на твоето изобилие. Каквото и да идва, чувствай се изпълнен. Ако идващото е 1 долар, чувствай го като че ли е един милион, ако са 10 долара, чувствай ги като че ли са десет милиона. Веднъж постигнал доволство, вече нищо не може да те накара да се чувстваш нещастен; а ако нямаш доволство, нищо не може да те направи щастлив.

 

ТАЙНАТА НА УСПЕХА Е ДА УТВЪРЖДАВАШ СВОЯТА ИСТИННА, ИЗОБИЛНА ПРИРОДА, ИСТИННИЯ ФАКТ НА СВОЕТО БОГАТСТВО.

 

Бъди доволен и сложи предупредителни табели върху своя ум: "ЗАБРАНЕНО ЗА ВСЯКО ЖЕЛАНИЕ." "ЖЕЛАНИЕ - ВЪН!" 

 

Моментни желания винаги настъпват - просто ги отхвърляй; и тогава ще започнеш да усещаш, че желаните обекти си идват при теб някак от само себе си. Това е един извечен закон.

 

Това е закон, който е бил доказван в живота на всички тези, които са го откривали и са го прилагали в собствения си живот; колкото повече желаеш, толкова повече твоите искания се увеличават. Нека тази теорема бъде в ума ти постоянно; нека бъде в сърцето ти.

 

Има дори нещо по-висше от това. Индуистите вярват, че всяко нещо в тази Вселена е изцяло Божествената Същност. Че всичко това е Бог. Вие може би чувствате, че повтарям едно и също нещо отново и отново във всичките си приказки, но Истината не може да бъде променена, аз не мога да кажа днес, че Бог е всичко, и после, за разнообразие, утре да кажа, че Бог не е всичко. Истината винаги е вечна.  Тя понася дори милиони повторения, защото никога не е приета напълно изцяло или правилно в сърцето, никога не е изживявана напълно правилно. Всичко е Бог. Всяка сила е Бог. Всяко явление е Бог. Всяко същество е Бог. Всяко име и форма е Бог. Всичко, което изпитвате, е единствено само Божествената Същност в различни проявления, и успехът е едно от най-преките проявления на Божествената Мощ като поддържаща сила в тази Вселена. Божествената Мощ в този Космически Процес проявява себе си първо като излъчвана сила, сила, която се носи от живото същество, и след това започва да действа тук под триизмерния времеви континуум  на миналото, сегашното и бъдещето като поддържаща сила. Това, което се ражда от тази излъчена, проектирана сила - то поддържа, то подхранва, то предпазва, то се грижи. Вие виждате, че това е Бог, и кръгът се затваря в другия край. Същата тази сила след това отново разтваря всичко, което е било родено от нея, и там отново излъчените явления се реабсорбират в първоначалното състояние на непроявление.

 

Това е централната и най-важната част за нас - аспектът на Божествената Сила, който предпазва, поддържа, подхранва и се грижи за нас, - и че той го прави това по най-различни начини. Той присъства като сезонната храна, като облаците и дъжда. Той присъства като изобилието, което идва от земята, като плодородието, идващо от земята, и също присъства в самите нас като стомашния огън, който смила храната  и ни храни. Той присъства и под формата на условия за постигане на успех.

 

Накрая, ние трябва да знаем, че целият човешки живот е насочван от Бог. Тук е вътрешният пазител на цялата Вселена. Той е вътрешният режисьор на целия Космос, и Той е този, който ръководи живота ти. Във всеки момент от твоя живот Той ти донася състояния, така че ти да можеш да изпълниш тези условия и да почетеш закона за успеха, да почетеш проявлението на Бог във всички онези различни форми.

 

 

...

 

 

 

ВАЖНОСТТА НА ЙОГА

 

За Садхака (човек, който изпълнява САДХАНА, духовна практика) умът е главният враг, архи-врагът на разгръщането на духовното съзнание. Умът в различните си аспекти е това, което действа като най-голямата бариера, като глад, Викшепа или непостоянство, и т.н.

 

Ако умът е абсолютно неподвижен, светлината на Атман започва да се самоотразява изцяло. Ахамкара (Его), самоизтъкващата се малка личност никога не ни позволява да реализираме нашата истинска същност. Процесът на запомняне (Смрити) също е огромна пречка. Авичара-Будхи, сам или взет заедно с гореспоменатите различни аспекти на ума, е най-големият убиец на Атман. На Атмичното съзнание не му се позволява да се прояви. Налице е една неустоима тенденция мисълта да бъде превърната в действие и всяко действие  става навик в природата на човека, и когато навиците са постоянно практикувани, то те стават неразделна част от неговата природа.

 

Всяко поведение на човека е базирано върху характера му. Всяко негово действие се превръща в плодоносно семе за следваща реакция. Докато живее, в процеса на своя живот, човек изгражда цялостната надстройка на действието, което става негова съдба. Така ние откриваме как мисълта на човека управлява неговата съдба, а също разкриваме и важността на избраната мисъл, на правилното мислене и на избягването на погрешното мислене. В науката на Йога най-важната техника е насочена към спирането на всички функции, които са коренните активности на ума. Но ние все още се намираме в хватката на неговите широки последици, под формата на харесвания, нехаресвания, въображаеми представи, фантазии и мисли. Ето защо, преди да пристъпим към корена, ние трябва да разрушим неговите последици. Да предположим, че искате да влезете в битка с лъв. На първо място вие трябва да пътувате до джунглата и чак после да стигнете до бърлогата му. Чита-врити е бърлогата на лъва на ума и вие първо трябва да премахнете всичките му проявления под формата на ревност, омраза и т.н., както и целия набор от погрешни действия, които са причинени от погрешните мисли - те трябва да бъдат коригирани. Това е процес на стесняване на диапазона на възможните нападения над нас, който ние трябва да извървим, преди да пристъпим към пряката цел.

 

Така че, за да намали умствените функции в техните екстровертни и отдалечени прояви, мъдрецът Патанджали е взел изложението на Йога и го е представил по изключително научен и методичен начин. Встрани от природата на човека като рационално същество с огромна ниска самооценка, дърпаща го надолу, той има и съществена природа на духовно същество, и между тези двете  ние имаме Будхиюкта Манушия, или човек, способен да мисли, бидейки надарен с ум. Така че главното, което ни различава от различните от човека видове е това - човекът е същество, надарено със способността да мисли.

 

Встрани от резултата от изследването на човека в неговата есенциална природа, мъдрецът Патанджали е проучил как всъщност е съставен човекът и е стигнал до горните заключения. Той е проучил универсалния човек, - не хиндуист, нито мохамеданин, - а човека, който е бил над всички тия неща, когато е създаден на земята и който ще продължи да бъде такъв до последния ден на своето съществуване. Патанджали е открил, че първото и най-важното качество на човека е природата на неговото чисто Съществуване. Човек по природа е Дух. Той е духовна същност, и това е очевидно за всеки, който мисли.

 

Най-важният принцип в човека е неговото Същество (Битие). Никой не може да си представи своето не-същество, небитие, защото, ако трябва да си представите своето собствено небитие, то трябва да има Някой представящ си, който да си представи това небитие, т.е. излиза, че представящият си би трябвало да бъде крайното Същество. Крайният неумиращ принцип на човека е Съществото (Битието). Той Е. Аз съществувам. Аз съм чисто Съществуване, чисто Битие, Кевала Сат, и тази основна част на човека е фундаменталната част от неговата личност. Тогава мъдрецът Патанджали открил, че този фундаментален факт е някъде вътре, докато първото нещо, което се появява пред човека, когато той вижда друг човек, е неговото физическо същество (битие).

 

Нашият опит на човешко същество е само една форма, външен вид и характеристики. Затова мъдрецът Патанджали казал, че там е физическата, грубата обвивка на човека. Това е един от аспектите на човека и вътре в него се намира мислещият човек. Това пък е умственият аспект на съществото, менталната обвивка. Тук възникват идеите, идеацията, идват мислите, и съществото започва да мисли и оттатък мисълта тялото бива карано да действа, за да даде израз на мисълта. Целият живот на човека е израз на неговите мисли, и тези изрази са във формата на различни действия, и така, там е мислещият човек. Той казал, че между тези два аспекта има връзка. Между мислещия човек и между действащия човек има връзка, представляваща сила на действие.

 

Има едно особено невидимо вътрешно електричество, така да се каже, което кара човека да действа. Тази сила, която вдъхва живот на човешкото същество, и без която всички сетива биха били напълно неспособни на каквато и да било активност, се нарича Прана Шакти. Очите виждат, поради силата на Прана. Ушите чуват, чрез енергията на Прана. Езикът говори, поради силата на Прана.

По време на смъртта, когато Праната е оттеглена, започва процесът на напускане. Смърт значи излитане на Праната от тялото. Така че всъщност всички ние сме само движещи се и говорещи тела. Когато Праната си отива, ние ставаме абсолютно неподвижни, защото Праната движи тялото, тя действа, тя яде, тя се радва, и т.н. Всичко това се дължи на Прана Шакти. Това е третият аспект на човека и зад него, като двигател на всичко е чистият АЗ, "Аз съм".

 

Но тук е възникнало едно особено объркване. Ти се идентифицираш с ума си и мислиш себе си за част от този ум, от това съзнание, макар че в редки моменти несъзнателно твърдиш, че си необвързан, с природа на свидетел. Когато казваш: "Моят ум е неспокоен.", ти несъзнателно признаваш, че си самостоятелен и че умът е нещо, което ти притежаваш. Т.е. ти си нещо различно от ума, когато изказваш твърдения като - "Моят ум е неспокоен", "Не мога да контролирам ема си.", и т.н. Това е спонтанната проява на твоята истинска природа. Така физическата телесна обвивка, жизнената Пранична обвивка и умствената обвивка, - тези три аспекта на съществото са временни, преходни, повърхностни и несъществени асекти на битието/съществото, а същественият аспект е Битието само по себе си. Ти си себе си, чистото неродено съществуване, вечно и древно - Айо Нитях Сасватоям Пурана. Ти си БИЛ, дълго преди да се прояви умът. Учението за човека, какъвто той е в действителност, като център на чистото Битие, покрит от умствената обвивка, от Праничната обвивка и от грубата телесна обвивка на физическото тяло - това е процесът, наречен практикуване на Йога. Затова Йога е единственият начин за осъзнаване на нашата истинна природа.

 

 

...

 

Превод: Соня Петрова – Аеиа

 

 

Публикувано на: 21 август 2016 г.


...