ЧИСЛО НА СЪДБАТАНУМЕРОЛОГИЯ. ЧИСЛО НА СЪДБАТА.

 

 

Числото на Съдбата се нарича още и Число на Жизнения Път и се определя от всички числа от датата на раждане, месеца и годината.

Кодирането на биоенергетичната матрица на човека е в диапазона от 1 до  9. За да се работи с Космическата енергия, е необходимо да се отчита вибрационната структура на първите девет цели числа. Всяко от тези числа има положителни и отрицателни вибрации. Положителните вибрации са свързани с осъзнаването на Космическата мисия на индивида, с връзката му с Висшия Аз, с усещането му за Божествено предназначение и т.н. Отрицателните вибрации обикновено предизвикват разрушително поведение – което, важно е да се отбележи, най-често разрушава матрици и конструкти, които наистина трябва да бъдат разрушени. Това го пиша, за да обясня, доколкото е възможно, че животът и цялото Творение са немислими без Отрицателните вибрации. Представете си какво би станало, ако Разрушителен Принцип не съществуваше? Най-лесно е да се вземат за пример клетките на кожата. Ако нейният повърхностен слой не се унищожаваше постоянно през целия живот – то кожата на човека би станала дебела много метри! Но най-често човек не може да насочи правилно своя разрушителен аспект, и разрушава неща, които би трябвало да развива, а подлежащите на разруха други качества – ги развива и упорства в тях. Тук е мястото на Науката за Числата – те могат да помогнат да се хвърли виждащ поглед  върху невидимите за просто око вибрации. По този начин човек може да направи преоценка на цялата си нагласа към живота изобщо, на своето поведение, на реакциите си – и, ако се налага, да ги коригира по благоприятен за него, за околните и дори за Вселената начин.

 

Числото на Съдбата – показва това, с което сте се въплътили, Вашите заложби, способности, дарби и недостатъци, заложени преди раждането и впоследствие наричани „вродени“. Това число  представлява своеобразен първоначален код на биоенергетичната Ви матрица. Ако Числото има много положителни аспекти с другите числа (да ги наречем „под-кодове“ или разгърнато кодиране) – то Вие лесно ще достигате всички поставени цели и винаги ще имате вътрешно знание за целта си. Ако Числото на Съдбата има отрицателни връзки и самото то действа в отрицателен модус – тогава ще Ви се налага много да работите, да се блъскате в стени, образно казано, да търсите и трудно да намирате конкретна или по-обща цел – но това не бива да Ви отчайва! Това просто е Път, който трябва да се измине. И той може да бъде голямо предизвикателство, дори да е твърде неясен и труден – всичко зависи от личното осъзнаване. Затова е и науката за Числата – да помогне в изясняването на общата и конкретната ситуация. Когато нещата са ясни, предизвикателството се вижда като предизвикателство, а не като „нещастна съдба“ – и човек знае, че може да се справи, стига да е готов да вложи изискваното.

 

 

Числото на Съдбата представлява Мрежата, указваща отношението на Човек с Космоса. То е Висшият Код, описващ Света и базата на координиращото мислене, насочено към придобиване на просветление. Числото на Съдбата е много по-важно и определящо от Числото на Душата и Числото на Името. Последните две определят мисленето и въжделенията на човека, но неговата съдба не винаги ще бъде такава, каквато той иска, каквато я мисли – тя се определя от много по-дълбоки, далечни и обхватни връзки, - а нагласите и мисленето на човека са само малка част от тях. Съдбата на човек започва да се проявява по-отчетливо след 35 годишна възраст, затова след тази възраст човек вече започва да осъзнава разликата между това, което иска, и това, което реално му се предоставя, както и да усеща нуждата от пренастройка в нагласите и мисленето си. Душата (и отговарящото за нея Число) е напълно свободна в своите мисли, очаквания, нагласи и желания. Но Съдбата е тази, която дава на човек само това, което той действително заслужава. Това се определя от факта, че Съдбата е свързана с кармата от предишни животи. Съдбата и кармата не са едно и също, макар че често се бъркат. Кармата, най-общо, е „заработеното“ във всички предишни превъплъщения, а съдбата – това, как човек използва и прилага заработеното в настоящия си живот. Това „заработено“ може да е нещо лошо, може да е някакъв дълг, но може да е и нещо добро, може да е „заем“, който сме дали и сега да ни го връщат. Но, имайки предвид всичко това, човек точно поради това не бива да мисли и да се безпокои какво ще получи в резултат на своите действия. Него не бива да го вълнуват плодовете на постъпките му – а единствено и само трябва да осъзнава самите си постъпки и причините за тях.  Както е казал Българският народ „залудо работи, залудо не стой“ – когато не мислиш за плодовете на своите карми, ти стоиш далеч и от болката, и от наслаждението – ти просто СИ, ти действаш. Болката най-често е привързаност към дадена карма, а напосредствената причина за нея е очакването. Към 35-годишна възраст човек най-често осъзнава този урок и започва да вижда, че за собственото си благо и за благото на всички околни, той трябва да стои настрана от всичките си очаквания и да изпълнява единствено собствения си дълг. Това е начинът за постигане на щастието.

 

Числото на Съдбата не е подложено на никакви външни влияния. То, според Ведическата традиция, е свързано с нашите самскари – това са вид вибрационни белези, следи, получени вследствие на постъпки от предишни въплъщения – това на пръв поглед ни дава неголяма свобода на действие, но всъщност плодовете на нашите карми (съдбата) и най-вече техният съзнателен подбор от самите нас, и прилагането им в настоящия живот – това ни дава немалка свобода и немалък избор. А всичко, което правим сега, ще се върне към нас в бъдещи животи. Тези плодове, които получаваме сега – те са свидетелство за заслуженото в предишни животи. Приятелство или вражда, неочаквана награда или наказание – всичко това е много вероятно да е резултат от карми от предишни животи – и това не може да бъде доказано нито научно, нито по друг начин (може да се получи само като непосредствено Знание – но това, между другото, то не е тема на настоящата публикация).

 

Ако Числото на Съдбата е благоприятно – това ще създаде на човека едно добро и благоприятстващо окръжение, добра среда, добри предпоставки. Това, отново повтаряме, ще се дължи на негови минали добри заслуги.

 

Ако Числото на Съдбата не е много благоприятно или дори е лошо – това не е болка за умиране. То може да показва, че средата и външните предпоставки няма да бъдат добри и благоприятни, и че човек ще трябва много да работи, за да промени ситуацията, но винаги имаме на помощ други инструменти и оръжия – това например в нумерологията може да е Числото на Душата, може да е личната ни добра воля да правим безвъзмездно добро, и т.н.

 

Всеки е длъжен да премине през това, което му носи съдбата, но всеки може да реши за себе си КАК ще премине – в това е свободният избор. Знайно е – имаме едно и също явление. Един го вижда като проблем и подхожда към него като проблем, но друг го вижда като възможност – и подходът му е напълно различен от този на първия. А що се отнася до привидната слепота на Съдбата, - подчертано „привидна“, т.е. че понякога може да изглежда, че „лошите“ живеят щастливо и в разкош и нищо не им се връща, а „добрите“ – страдат и се мъчат, - това ней-често се дължи на невидимите връзки с предишни животи. Всъщност – всеки получава това, което заслужава. Никъде не е казано, че ще го получи в определено време – а и самото „време“, самото „преди-сега-след“ е относително и вероятно илюзорно, и служи само за улесняване на ориентацията на напорасналия Аз във Вселената на Безкрайните Възможности. Впрочем – числата също са безкрайни...

 

НЕЧЕТНО ЧИСЛО НА СЪДБАТА

 

Основни характеристики на хората, имащи нечетно Число на Съдбата:

 

- постоянно горящ, революционен тип, който се стреми към постигане на промени във всяка една сфера на дейност: политика, религия, занаяти, производство, търговия, образование, здравеопазване, лични взаимоотношения и т.н.

 

- те могат да бъдат както лидери, водачи, така и изпълнители, но винаги ще се стремят към постигане на промени. Тук отрицателното е, че много често може да пренебрегват и на не виждат това, което им е под ръка, което може да им послужи.

 

- въпреки горното, ключовото е, че: тези хора почти винаги излизат невредими и „сухи от водата“.

 

- упоритостта, едностранчивото отношение към живота, правят тези хора или „вещици“, или „ловци на вещици“; или религиозни фанатици, или фанатични атеисти – образно казано. Те цял живот  са изпълнени с решимост и увереност, и несъответствието на реалните събития с техните възгледи много малко ги смущава. Те виждат света такъв, какъвто са си го измислили. Когато плановете им съвпаднат с целите на Цялото – тези хора могат да станат ярки лидери, действащи с цялата си неукротима енергия и неотвличащи се с нищо странично.

 

- притежават вроден талант на психолози и се стремят да използват всичките си възможности.

 

- имат вродена силна наблюдателност, за тях човешката душа е „отворена книга“, и въпреки че изглеждат повърхностни или глобално мислещи – не пропускат нито един детайл. Те сякаш по рождение знаят максимата: „дяволът се крие в детайлите“.

 

- хладнокръвни във всяка една ситуация.

 

- привлича ги всичко ново и ралично от познатото.

 

- дейни, честолюбиви, инициативни, склонни към съперничество и съревнование, стремящи се навсякъде да прокопаят нови пътища – от кулинарията до изкуствата, образно казано.

 

- реалистично мислене и независимост от мнението на околните.

 

 

 

 

ЧЕТНО ЧИСЛО НА СЪДБАТА

 

Основни характеристики на хората, имащи четно Число на Съдбата:

 

- любвеобилни, астистични натури, можещи да превърнат всичко грозно в красиво. Тези хора превръщат Сивотата в Ярка Цветност.

 

- намират възможност за творческа себеизява във всяка една конкретна ситуация.

 

- може да изглеждат инфантилни, по детски наивни, но в необходимите моменти винаги могат да проявят мъжество и зрялост.

 

- търсачи на справедливостта и мъдростта, тези хора могат много отчетливо да предвиждат бъдещи събития.

 

- отстояват твърдо своята позиция, дори когато силата или властта не е на тяхна страна – това може да ги направи неприятни или неудобни за околните.

 

- другите често считат такива хора за идеалисти – но те всъщност се явяват тези, които осветяват пътя.

 

- в неочаквани ситуации може да им липсва хладнокръвност и въображение, но по отношение на жизнено важните въпроси те се ориентират напълно свободно и ефективно.

 

За да видите своето Число на Съдбата и неговите характеристики, отидете на долния линк и следвайте указанията там:НУМЕРОЛОГИЯ онлайн 

 

...

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 06 септември 2017 г.

 

 ...