ЧИСЛО НА ЛИЧНАТА ТЕКУЩА ГОДИНА


ЧИСЛО НА ЛИЧНАТА ТЕКУЩА ГОДИНА

 

 

НУМЕРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ГОДИНАТА

 

За никого не е тайна, че успехът на дадено намерение, предприятие, действие зависи до голяма степен от това, дали сме избрали правилното време за изпълнение на замисленото. Разбира се, най-важно е намерението, неговата искреност, и енергията, която сме готови и можем да отдадем, за да постигнем целта или да изпълним замисъла. Но в голяма част от случаите, ако не сме улучили „точния момент“, изпълнението може да се забави, да среща различни пречки, и в крайна сметка да изхарчим и вложим в делото много повече енергия, отколкото ако бяхме улучили момента. С други думи – не улучиш ли правилния момент, пак получаваш това, което искаш, но плащаш много повече за него. И, поради високата „цена“ – може да се откажеш да стигнеш до крайната цел.

 

Когато знаем какво или приблизително какво бихме могли да очакваме от даден личен период – тогава много по-лесно и успешно ще можем да планираме нещата и пътя към целите си. А и по-целенасочено ще изберем самите цели.  Знаейки благоприятните и неблагоприятните „енергии“, действащи в избрания период – можем също да преценим какво да избягваме и на какво да наблегнем. В това се състои големият принос на Нумерологията, всичко това е и нейна главна цел. Тя може да ни подскаже какво да очакваме, какво би станало, и как биха се развили нещата, ако направим или не направим дадено нещо.

 

Всеки човек има лични „вибрации“, които могат да се изразят посредством числата от 1 до 9 (и някои „царски“ – като 11, 22, 33) – и те са индивидуални. Тези числа се изчисляват за всяка текуща година, за всеки текущ месец, ден и дори час. Тук ще кажем няколко думи за Числото на Личната Текуща Година.

 

То се изчислява по следния начин:

 

Ден на раждане+ месец на раждане+ текуща година.

 

Резултатът се редуцира (намалява)  до единично цяло число от 1 до 9, чрез събиране на всички числа от резултата, като при получаване на 11, 22, 33 – може да не се редуцира, а да се видят значенията и влиянията на тези числа на личната година, но винаги за тях се гледа и основното значение на редуцираното число. Т.е. при резултат 22, то се редуцира до 4 (2+2=4) и се преглежда също значението и влиянието на Четворката.

 

Все пак, редно е да подчертаем, че, независимо от нумерологичната прогноза, всеки е длъжен да изпълнява непосредствените си, ежедневни задължения – дори прогнозата да казва, че в тях няма да има успех или че периодът не е благоприятен точно за такива дейности. Нумерологията и Числата са единствено и само наши помощници – те не бива да бъдат пречка за действие. А и не винаги „разчитането“ и тълкуванието на конкретното действащо число е правилно и точно – то може да носи отрицателни смисли, но тези отрицателни смисли и влияния да показват нещо съвсем неочаквано, що се отнася до непосредствено задължение. Затова, в такива случаи, човек се учи и добива голям опит – сравнявайки лошата прогноза с реалния резултат от работата, за която е била тази „лоша“ прогноза. Разбира се, че един готвач би трябвало да готви всеки работен ден – а не например, само когато е под влияние на Числото 6. Но той може да ползва информацията от числата, за да реши кое меню или кое ястие, или какво ново ястие би могъл да включи в менюто. Примерите могат да бъдат безкрайни.

 

Всекидневните, всекимесечните и ежегодните Лични вибрации (Числа) ни дават допълнителна информация или ни помагат да вземаме решения, ако това зависи от тях. Например – в бъдеще Ви очаква брак. Това, несъмнено, е важно събитие в живота на всеки човек. За целта – бракът ще бъде благоприятстван, ако се случи в Лична Година 2 или 6, или в Личен Месец – 1, или в ден с вибрации за добри и успешни начинания; много би помогнала на успешния брак и Лична Година 5. Но това е само един общ и повърхностен пример.

 

И едно кратко обяснение на този пример: числото 6 е много добра вибрация за сключване на брак и изобщо за много неща, свързани със семейството и семейния живот. Числото 2 пък изисква взаимодействие, а числото 6 дава това взаимодействие.

 

Ползвайки интерактивния раздел на сайта, който е отбелязан най-долу с линк, Вие можете да видите кое е Числото на Личната Ви текуща година, какви са вибрациите на това число, и да си направите преценка самостоятелно.

 

От Личните персонални, числово изразени вибрации, Числото на Личната Текуща Година е най-важното и най-силно действащото. То, така да се каже, оцветява цялата Ви година. След него по сила следва Числото на Личния Текущ Месец, и накрая е Числото на Деня.

 

Числото на всяка година от 1 до 9 има собствена, отличаваща го от другите числа вибрация, която е неизбежна. Освен за избор на подходящо време, Вие можете да се възползвате от основните преимущества на всяка една числова вибрация, както и да предотвратите някои неудачи, знаейки откъде и защо те идват или биха могли да дойдат. Но, отново повтарям – Човекът, сам по себе си, стои много по-високо от която и да било конкретна вибрация и той е този, който взема последното решение. Числовите вибрации не бива да стават негови господари – те са само слуги – тогава са ефективни и имаме полза от тях.

 

Добре е също да се отчете, че най-силното влияние на Числото на Личната Текуща Година започва да се усеща около март-април месец на същата – и трае до към края на септември. Защото първите три месеца още изпитват влиянието на Числото на предишната година (т.е. предишното число), а последните 3 – вече се влияят от Числото на следващата (т.е. следващото число).

 

 

 

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа
Публикувано на: 26 септември 2017 г.

...