СВЕТИ ДУХ – РУСАЛСКА НЕДЕЛЯ, НАРОДНИ ОБИЧАИ И РИТУАЛИ


Празникът Свети Дух се чества в понеделника след Петдесетница, а Петдесетница е 50-ият ден след Великден и винаги се пада в неделя.

Народното предание казва, че след След Свети Дух  започва Русалската неделя. Това е седмица, по време на която се вярвало, че отвъд Дунава долитат русалийки (русалки, русалии), във формата на жълти и бели пеперуди. Това са опасни и страшни същества и души от отвъдния свят, от Отвъдното, те са красиви и зли, също като самодивите. Но по време на Русалската седмица тези  зли същности могат да правят много добрини на хората, най-често се вярва, че лекуват от страшни и нелечими болести.  Затова и цялата народна обредност и ритуалност по време на Свети Дух и следващата го Русалска Неделя е свързана с русалките,  с лечението на различни болести, с плодородието, с растенията и в частност – с лековитите билки. Неделята след Петдесетница пък е празникът Вси Светии – тогава се отдава почит на всички борци и мъченици за вярата, за които не е намерено място в свещения празничен календар, но които са оставили своята диря в историята на християнството. В някои райони на България Русалската неделя се чества в седмицата след Спасовден – Възнесение Господне, който винаги се пада 40 дни след Великден и винаги в четвъртък.

 

В Стария завет – петдесет дни след излизането на евреите от Египет: Господ дава на Мойсей законите, което става на Синайската планина. А в Новия завет – на Петдесетница, т.е. 50 дни след Възкресението Христово или Великден – Свети Дух слиза при апостолите и ги дарява с „дара на езиците“. В Библията е разказано за това събитие. Тогава Дванадесетте апостола (Матей бил заел мястото на обесилия се Юда, затова те отново са дванадесет) седели, заедно с Богородица, в къщата, в която вечеряли преди по-малко от два месеца преди Пасха, заедно със своя Учител, Христос. Било някъде към девет часа вечерта, духал силен вятър и от небето се чул гръм, който предизвестил чудото. Ето как е описано събитието в Библията – книга „Деяния на Апостолите“:

 

1. И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.               

2. И внезапно стана шум от небето като хвърченето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.              

3. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.    

4. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.              

5. А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.            

6. И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.    

7. И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни?       

8. Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени?

 

(Деяния, 2:1-8; Цитатите са от biblia.bg)

...

 

Счита се, че с това велико събитие се изпълнило пророчеството на свети Йоан Кръстител, който говорел на хората: „Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.“ (Евангелие от Матей, 3:11-12)

 

Празникът Свети Дух се нарича още и Света Троица. Троицата е символ на вечната световна хармония и е представена от Бога Отец или Безкрайното Първоначало, Бога Син или Абсолютния Смисъл и Светия Дух или Животворящото Начало.

 

 

НАРОДНИ ОБИЧАИ И РИТУАЛИ ЗА РУСАЛСКАТА СЕДМИЦА

 

Празнува се в чест на хляба, нивите, плодородието, здравето и, разбира се, русалките. Народът е считал, че откъдето минат русалките, там плодородието ще бъде голямо – нивите ще изкласят, лоята ще изресят, дърветата ще плодят.

 

Важна поличба са лечебните растения – счита се, че сряда и петък от Русалската седмица са много силни в тази област. В тези два дни, каквато и трева да улови човек преди изгрева на слънцето – все е лечебна.


 

С икони в ръце девойките и младите невести от селото, за които се счита, че носят плодородие – тръгват от съответното свещено място (църква, манастир) и т.н. и обикалят нивите и градините, като пеят песни и изпълняват различни танци.

 

Коли се курбан, свещеникът го прекадява. Всички ядат, веселят се и празнуват, като се надяват с това да отблъснат надалече всички лоши болести, а също опасните бури и градушки.

 

За предпазване от лошото влияние на русалките – къщата се постила с пелин. Пелинът е растение, известно с магичните си свойства и може да отблъсква всякакви зли сили от Отвъдното. Има обичай и хората да се лепят с растението лепка – счита се, че и тя отблъсква русалките, а също народната традиция казва, че така се целят болки в кръста.

 

Счита се, че през тази седмица е добре жените да работят в градината, но само работа, която може да се изпълнява само с ръце, без инструменти – за да не се сърдят русалийките.

 

Интересен и със силна традиция народен обичай е ходенето на русалии. Това са групи от винаги нечетен брой мъже (3, 5, 7, 9, 11 и т.н.) – те се наричат „русалии“ и имат свои закони и правила, както и тайни на групата си, които нямат право да издават и затова се заклеват с много страшна клетва, ето началото ѝ: „У къщата ми огнище да не гори, комин да не пуши, змии и гущери гнезда да вият в нея, жена ми да не трае, люлка да не видя, дете да ми не заплаче, в гумното овца да не блее...“ и т.н., ако издам тайните или наруша законите на русалската дружина. Счита се, че русалиите могат да лекуват  от различни болести, най-вече т.нар. русалска болест (или полуда). Те имат знания за лековитите билки и частност – самодивските. Главатарят на русалиите се нарича ватафин и е такъв по наследство. Той избира и посвещава русалиите от своята група. Избраните трябва да са със силна физика и с добра душа, да са пъргави и силни, но и милосърдни, да са отзивчиви към бедите на другите, да не се поддават на внушения и да могат да пазят тайна.

 

Когато отидат при болен, русалиите изпълняват около него страховит танц, въртят се в кръг, подхвърлят го, прескачат го и т.н. – болният трябва да се изплаши от техните действия и накрая да хукне да бяга. Счита се, че с него избягва и болестта. Вярва се, че освен прогонване на болести, игрите на русалиите ще донесат плодородие на градини, ниви, лозя, къщи – затова всички стопани ги очакват и посрещат с нетърпение, като ги даряват кой с каквото може.

 

Някои от забраните през Русалската седмица. Да не се спи през деня, особено на открито – това е с цел предпазване от русалките, които могат да се разсърдят, ако човек спи на някое тяхно място, и да го разболеят. Най-опасни са русалската сряда и русалският петък – тогава най-точно трябва да се спазват забраните. Ако се отиде на полето – не бива да се сяда на земята, тъй като русалките могат да те ударят. Не се тръгва на път през тази седмица, особено ако си сам. Не се ходи на път през нивите – за да не стъпи неволно човекът върху русалска трапеза и русалките да го разболеят. Едно от важните неща е, че с русалките не бива да се разговаря, ако човек ги срещне и има дарбата да ги вижда – защото думите са своеобразен мост към техния свят, а на хората не им е дадено и разрешено да го познават и не бива да прекрачват тази забрана.

 

 

СИМВОЛИКАТА НА ЧИСЛОТО 50

 

Числото 50 се свързва с вечния живот, с вечната радост, с освобождението. Докато 40 е отправено към земния живот, то 50 по-скоро е неговото продължение – то сочи небесното продължение на 40. Христос се явява на учениците си на 50-ия ден след Възкресението. Счита се, че душата се отправя към Небесата на 50-ия ден, а когато душата влиза в нероден младенец в утробата – много традиции казват, че това ставало на 49-ия или на 50-ия ден след зачатието. Св. Кирил и Методий обучили в Панония 50 ученика. Интересно, макар и несвързано конкретно с българската народна традиция и ритуалност, е и че някои от честванията на звездата Сириус също стават през 50 години – земното време, за което се счита, че едната от звездите на тази двойно система обикаля другата. Изобщо, числото 50 символизира духовната радост, освобождението от чужда зависимост и подготовката за бъдещо блаженство.

 

 

МОЛИТВА НА ПЕТДЕСЕТНИЦА

 

Благословен си, Христе Боже наш, който направи премъдри рибарите, като им изпрати Дух Светий и чрез тях улови вселената. Човеколюбче, слава на Тебе! Амин.

 

 

ИМЕНИЦИ

 

На Свети Дух имен ден честват Душан, Душана, Душко, Шано и всички производни.

 

...

 

 

Автор: Соня Петрова – Аеиа

 

Публикувано на: 5 юни 2017 г.


...
...

...