КЕЛТСКИ ЗОДИАК НА ДЪРВЕТАТА

КЕЛТСКИ ХОРОСКОП НА ДЪРВЕТАТА

 ЧАСТ ПЪРВАBETULAБРЕЗА - Постигащия

 

24 декември - 20 януари

 

Ако сте родени под енергията на Брезата, вероятно сте човек, задвижван от висши сили и много често успявате да мотивирате другите да възприемат лесно вашата отдаденост, хъс и амбиция. Вие винаги постигате повече от стандартното, търсейки по-добри и широки хоризонти и постоянно придобивайки по-високи стремежи. Друидите са свързвали дървото Бреза с времето на вашето раждане, което е време, обвито в тъмнина - от това следва, че вие винаги ще се стремите да достигнете светлината. Хората, родени под знака на Брезата (както и самото дърво) са търпеливи, сурови и издръжливи. Вие сте хладнокръвен човек и по природа сте създател на правилата, т.е. владетел, управник, който често взема управлението, когато ситуацията изисква поява на лидер, на водач. Когато човек успее да достигне до вашата мека страна - тогава се разкривате като носител на красотата в безплодните, зимни пространства, като човека, който умее да одухотвори всяка стая със своя чар, както и да очарова мнозинството със своя бърз ум.


Според келтската астрология на дърветата, знакът на Брезата е съвместим със знаците на Лозата и Върбата.

 

 

BETULA 
Келтска символика на Брезата

 

Вслушайте се внимателно и ще чуете шепота на трансформацията и растежа, носещ се из брезовите горички в душата ви.

Брезата е силно адаптивен вид и е способна да оцелява в тежки условия. Доказателството за тази нейна висока приспособимост е видно от способността ѝ да населява бързо и лесно области, поразени от горски пожари или от човешка сеч. Светла и красива,Брезата е първопроходник, пионер, който смело се вкоренява и започва наново да съживява пейзаж, където никой преди нея не е посмял да напрови това нещо.

 

Брезата е една много мощна метафора за живота ни. Тя изисква от нас да отидем философски там, където никой друг не е отивал преди (доброволно или по друг начин). Брезата изисква да пускаме корени в нови почви и да осветяваме живота си с величието на нашето истинско присъствие. Брезата ни пее: "Излъчвай светлина, вземи в ръцете си и изрази своята творческа мощ, освети пътя, за да могат другите да го следват!"

 

Брезата е и много парадоксална - защото, бидейки един блестящ символ на обновлението, тя също е символ и на стабилността и прецизната структура. Друидите са считали Брезата за ПАЗИТЕЛ НА ВЕЧНАТА ТРАДИЦИЯ.

 

Символично келтско значение на Брезата:


Бреза, латинско наименование: Betula

 

BETULA
Растеж

Обновление


Стабилност


Инициация / Начало


Приспособимост

 


Свързвана със Слънцето, Брезата е слънчева емблема, и подпомага страстта, енергията, както и растежа. Тази слънчева аналогия се подчертава от факта, че друидите са използвали сухата брезова кора за подпалки. Брезата служи за превъзходен възпламенител и може да запали дори влажна дървесина. Това я прави един от най-ценените дървесни видове по отношение на запалването на огън.

 

И тук можем да видим символичното значение на Брезата по отношение на човека - хората, родени под знака на Брезата или намиращи се под влияние на нейните енергии, чувстват вътрешна потребност да служат на ближните с огън в сърцето. Брезата ни напомня, че дори нашите души да са сломени и обхванати от сковаващ студ, ние винаги можем да запалим огън от искрата на нашата вътрешна страст, която ни води към божественото.

 
Sorbus

.

 

ОФИКА (КАЛИНА) - Мислителя

 

21 януари - 17 февруари

 

Родените под знака на Офиката са считани от келтите за философите на  зодиака. Ако сте родени под този знак или се намирате под влиянието на енергиите на Офиката, вие вероятно сте пламенен визионер с остър ум и високи идеали. Вашите мисли са оригинални и творчески, понякога до такава степен, че може да изглеждате на другите като странен чудак. Това може в някои случаи да ви кара да страните от тях - вие самите също чувствате, че другите така или иначе няма да ви разберат. Независимо от това и въпреки вашата студена външност, вътрешно вие горите от огнени идеали. Тази ваша  вътрешна страст ви дава и мотивацията, с която преминавате през живота. Вие притежавате вродена способност да трансформирате ситуациите и хората около вас, единствено и само със своето присъствие. Вие сте високо влиятелна личност, но по един спокоен и тих начин, и можете да накарате другите да ви уважават именно заради вашата нестандартна гледна точка.


Знакът на Офиката е най-съвместим със знаците на Бръшляна и Глога.

 

 

Sorbus
Келтска символика на ОфикатаОфика, латинско наименование: Sorbus aucuparia

 

Друидите са почитали дървото Калина заради неговите свойства да уравновесява и съмвестява красотата и твърдостта.

 

Когато се заслушаме във вътрешната си тишина, достатъчно внимателни, за да чуем тихия говор на Офиката, ние ще чуем нейното послание: "Погледни в дълбочина, виж през обекта пред очите ти - и ще срещнеш прозрения в светове, отвъд този, който познаваш физически!"

 

Sorbus
Символично келтско значение на Офиката:

 

Сила


Видения


Равновесие


Изцеляване


Мистерия


Свързване


                                                                                                   Протекция


                                                                                                   Прозрение / Гадателство


                                                                                                   Трансформация

 


Офиката, също така, е невероятно разнообразна в начина си на растеж; често може да расте дори вътре в други дървета или по скали, или на други, привидно невъзможни за растеж места. Това показва, че хората, намиращи се под влияние на енергиите на Калината могат да намират своята връзка с божественото на напълно нестандартни и нетрадиционни места. Те, също така, много често откриват своето призвание, когато или където най-малко го очакват.

 

Офиката е популярен символ на празника Самхейн (всъщност, това не е правилното произношение на този празник, но е възприето така на български, това обаче не е съвременна английска дума, а е със староирландски произход и произношението му е Сауин или Соуин). В съвремието Сауин съвпада с Хелоуин. Навремето се е празнувал  от залеза на 31 октомври до залеза на 1 ноември. Празникът е бележел края на сезона за събиране на реколтата и началото на тъмния период на годината и се пада по средата между есенното равноденствие и зимното слънцестоене. Поради тази свързаност на Калината с празника Самхейн / Хелоуин, се счита, че ритуали, свързани с офиката, почитане на дървото или дори само внасяне на клонче от Офика вкъщи на този ден (31 октомври срещу 1 ноември) ще донесе здраве и късмет на дома.

 

Потърсете енергията на Офиката, когато се нуждаете от яснота в живота или в дадена ситуация; когато имате нужда от защита срещу ниски или негативни вибрации. Песента на плодчетата на Калината звучи из цялата вътрешна "гора" и кара душата да вижда кристално ясно и да трансфрормира собствените си вибрации за благото на цялото творение.

 

.
Fraxinus


 

ЯСЕН - Магьосника

 

18 февруари - 17 март

 

Родените под знака на Ясена са свободомислещи хора. С богато въображение, интуитивни и артистични по природа, те виждат света в ясни и вълшебни краски. Понякога имат склонност към лошо настроение и оттегляне от света, но това е, защото техният вътрешен пейзаж е в постоянно движение, което ги изморява. Хората, родени под знака на Ясена или намиращи се под влияние на неговите енергии, са в постоянен контакт със своята муза и много лесно се вдъхновяват от самата природа. Също така, те самите вдъхновяват всичко и всички, защото притежават силна магическа природа. Изкуство, писане (подчертано поезия), наука и теология (и всякакви духовни материи) са областите, които силно интересуват тези хора. Другите могат да ги мислят за отшелници, но Ясените просто са потопени в своя свят на фантастични видения и творения. Те са в постоянно състояние на самообновяване и рядко се интересуват какво мислят другите за тях.


Съвместими знаци със знака на Ясена са Върбата и Тръстиката.

 

 

Fraxinus
Символично келтско значение на Ясена

 

Ясен, латинско наименование: Fraxinus

 


Ясенът има не само огромна обиколка на ствола, но е и много високо дърво. Има ясенови дървета с височина над 60 метра. Тази впечатляваща височина говори за фантастична коренова система.

 
Височината, тежестта и дълбоките корени са били силни метафори за духовно мислещите друиди (както и за нас). Ясенът ни говори за растеж, израстване, експанзия и висока перспектива. Ако помислим символично, както са мислели древните келти, ние можем да оприличим израстването на своята душа с израстването на ясеновото дърво. Колкото повече и по-високо израстваме, колкотопо-нависоко стигаме, толкова по-добре вкоренени или заземени трябва да бъдем.

 

Това схващане съвпада с мистичното послание на Ясена. Някои друидски предания казват, че царствата на Земята и Небето са свързани или са държани заедно от могъщия Ясен.

 

Въпреки че дървото Ясен е свързвано с елемента въздух, то е доста близко и до елемента на огъня, поради своята силна запалимост. Дървесината от ясен гори силно и отделя много силна топлина, дори когато е зелена. Това е довело до идеите за възраждане, подновяване и възкресяване.

 

FraxinusЯсенът обикновено се използва в ритуали за защита, защото се е вярвало, че в огромното му тяло се съдържат полезни енергии. Специално това дърво е било считано за закрилник на децата и често се е използвало като лечебен агент при различни детски болести.

 

Свързването на ясена с децата може да произхожда и от митовете за сътворението в келтските предания. В някои от тях ясенът се разглежда като люлка на живота, а също е възпяван като нежен гигант и защитник на младостта.

 

.


Alnus glutinosa

 

 

ЕЛША - Новатора

 

18 март - 14 април

 

Ако сте родени под знака на Елшата, вие сте роден първооткривател и новатор. Вие сте този, който ще открие път, дори път да няма, и първи ще премине по него - за да могат после и другите да минат. Вие сте инициатор и страстен мотиватор, като прокарвате пътя с огнена страст и често успявате да спечелите лоялни последователи и помощници за своята кауза. Вие сте чаровен, общителен и във вас се смесват множество индивидуалности. С други думи, знакът на  Елшата се разбира с почти всички и почти всички обичат да се въртят около него. Това, може би, се дължи и на факта, че Елшите са достойни за доверието на другите и, освен това, имат много силна самоувереност. Тази самоувереност е твърде заразна и другите веднага разпознават това качество у вас. Родените под знака на Елшата или намиращите се под влияние на нейните енергии са способни на изключителна концентрация на ума и волята и не понасят пилеенето на време и енергия. Те са изключително проницателни, лесно могат да прозрат намеренията на околните и изобщо не понасят раздутите безсмислици, както и всякакви превземки. Елшата цени изключително високо времето си. Тя се мотивира почти единствено и само от действия и резултати.


Знакът на Елшата е съвместим със знаците на Глога, Дъба и Брезата.

 

 

Alnus glutinosa
Келтска символика на Елшата


Eлша, латинско наименование: Alnus glutinosa

 

Келтските предания определят Елшата като едно от най-свещените дървета, което дава много от себе си, подхранва, предпазва и възпитава едновременно.

 

Кореновата система на елшата съвсем буквално осигурява на почвата богата гама от хранителни вещества, много повече, отколкото корените на другите дървета. По тази причина елшата се използва, като се засажда на места с бедна на хранителни вещества почва - за кратък период почвата се обогатява и възвръща благоприятните за вирееене на други растения нива на киселинност.

 

Предимно растяща във влажни и дори блатисти местности, кореновата система на елшата често  е  потопена във воднисти почви и дори направо във води. По тази причина келтите забелязали, че нейните корени служат за убежища и сложни укрития на рибата, особено на пъстървата и сьомгата. Освен това елшовите листа се разграждат лесно във вода, което пък осигурява хранителни вещества на множество водни създания.

 

Всички тези действия на щедрост и протективност срещу суровите условия могат да бъдат преведени и на нашия съвременен език, и в нашия настоящ живот. Достатъчно е просто да стоим твърдо в нашата собствена среда - и можем да повлияем на всичко и всички около нас по благоприятен начин. Излъчвайки своите сигнали на спокойствие  и умиротвореност, ние подсилваме и подобряваме живота на другите, дори без да правим нищо особено, а просто пребивавайки в мирна връзка с тях.

 

 Макар че елшата се свързва преди всичко с елемента на водата, тя всъщност грациозно преминава както в царството на въздуха, така и в това на огъня.

 

Например, древните предания казват, че дървесината на млада елша се е използвала традиционно за изработка на флейти идруги духови музикални инструменти. Това свързва елшата с елемента въздух.

 

Alnus glutinosaЩо се отнася до елемента огън, оцветяването на елшата се променя до огнено оранжево, когато бива отсечена - това, според келтите, означавало, че елшата крие и приютява в плътта си някакъв свещен пламък. За доказателство на това, елшата всъщност създава прекрасни дървени въглища (макар че дървесината ѝ не е добре запалима), била е използвана като добър топлоизолатор, а също и в производството на оръжия.

 

В обобщение, Елшата ни напомня, че имаме скрити сили в себе си и че ако успеем да ги намерим, те ще ни осигурят великолепен източник на енергия, който ще ни позволи да изживеем най-високите си идеали.

 

 


 

Salix 

 


ВЪРБА - Наблюдателя

 

15 април - 12 май

 

Ако сте родени под знака на Върбата, то вие сте силно повлияни от Луната и вашата личност държи в ръцете си множество от най-мистичните свойства и качества, свързани със спътника на Земята. Това значи, че вие сте много креативни, интуитивни (много от хората с най-силно изявен психизъм и психически сили са родени именно под знака на Върбата) и интелигентни. Вие притежавате едно изтънчено разбиране за циклите на природата, както и дълбокото знание, че всяка ситуация си има своя сезон. Всичко това ви дава една твърде реалистична перспектива за нещата (колкото и да е парадоксално - противно на понятието "лунатици", което носи смисъл на хора, несъзнаващи непосредствената си действителност) и ви прави един от най-търпеливите знаци от дървесния зодиак. С вашата интелигентност идва и естествената ви способност да запазвате знанията и вие често удивлявате обкръжението си със своята невероятно силна памет. Родените под знака на върбата или намиращите се под влиянието на нейните енергии имат в себе си огромни потенциали, но заедно с това - една склонност да се въздържат, защото вътрешно се страхуват от твърде големия блясък, който винаги може да бликне от тях, както и се опасяват да не би да прекалят в нещо (те наистина имат тази вътрешна склонност). Силите на възприятие на Върбата са агентите, които в крайна сметка ще ѝ позволят да блесне в пълния си блясък и ще я доведат до успех в живота.


Знакът на Върбата е съвместим със знаците на Брезата и Бръшляна.

 

SalixКелтска символика на ВърбатаВърба, латинско наименование: Salix

 


Върбата има дълга история и богат символизъм, свързан основно с метафизични и обредни практики.

 

По-конкретно, върбовият дървен материал е бил използван (и все още се използва) в церемонии, предназначени за усилване на психическите сили и способности; в ритуали, насочени към отдаване на почит към Луната, както и в различни практики за усилване на проявите на любовта в живота ни.

 

Много от приложенията и асоциациите, свързани с върбата, са дошли до нас от наблюденията на древните келти върху самото живо дърво в неговата естествена околна среда. Те свързвали върбата основно с богати на вода райони. Флората и фауната, която е във връзка с водата, се счита от магически мислещия примитивен човек за обитател на психичната сфера и символизира вдъхновеното въображение.

 

Върбата се свързва с Луната (друг мощен символ на психичната и интуитивната енергии), защото е много свързана с водата. Тази взаимовръзка е видна ясно от влиянието на Луната върху водите на Земята - Луната предизвиква приливите и отливите и т.н.

 
Осъзнавайки тези природни взаимовръзки, духовните водачи на древните келти са считали върбата за носител на водно/лунни качества и са използвали нейнатата  дървесина и клони за предизвикване на дълбоки въздействия в интуитивната част на човешкото съзнание. Келтите са разбирали, че върбата може да се използва като инструмент за предизвикване на психични визии, които да подпомогнат по-ясното разбиране на света, в който са  живеели.

 

Друго ценно качество на върбата е нейната гъвкавост. Върбата е едно от малкото  дървета, които могат да се огъват до голяма степен, без да се чупят. Това е значима метафора за хората, намиращи се на духовния път. Тя съобщава, че е добре да се приспособяваме към живота, а не да се борим с него.

 

Допълнително доказателство за високата приспособимост на върбата е нейната способност не само да оцелява, а и да вирее добре в най-трудните условия. Тя расте изключително бързо и често може да се захване и да пусне бързо корени от едно-единствено клонче, попаднало, например, в някой блатист район.

 

Общо погледнато, Върбата винаги ни напомня своята "максима": Продължавай да растеш и да се извисяваш, независимо къде си посаден!

 

 
Crataegus monogyna 

 

 

ГЛОГ - Илюзиониста

 

13 май - 9 юни

 

Родените под знака на Глога изобщо не са това, което изглеждат. Външно, разбира се, те изглеждат като някаква определена личност, но вътрешно са много по-различни. За тях в огромна степен важи сентенцията - "никога не съдете за книгата по нейната корица". Привидно те живеят обикновен живот, но вътрешният им живот кипи от огнени страсти и неизчерпаем творчески пламък. Те могат да се самобалансират и контролират твърде добре, както и да се приспособяват идеално към повечето житейски ситуации - като хем умеят самите те да бъдат почти винаги доволи, хем имат способността да утешават  другите.

 

Ако сте родени под знака на Глога, вие сте любопитен по природа и интересите ви се разпростират върху много широк диапазон от теми. Вие сте чудесен слушател и хората често ви търсят, за да бъдете отдушник на техните тегоби. Вие имате силно чувство за  хумор и изтънчено разбиране за ирония. Образно казано, вие можете да видите голямата картина и често имате големи прозрения - макар че обикновено не сте много склонни да се доверявате на собствените си наблюдения.


Знакът на Глога е съвместим със знаците на Ясена и Офиката.

 

 …

 

Crataegus monogynaКелтска символика на Глога


Глог, латинско наименование: Crataegus monogyna

 

Значението на глога е свързано равновесието (баланса) и двойствеността (дуалността). Глогът е пълен с противоречия, които са били забелязани от древните, духовно настроени келти.

 

Глогът е в своята слава и поразително красив цъфтеж през месец май. Цветовете му са сгушени между неговите големи и дори изглеждащи смъртоносни бодли. Тук виждаме първото от няколкото му противоречия, създало колоритната репутация на това дърво-храст в историята.

 

Бидейки блестящи билкари и ботаници (съвременната дума за "ботаник" е фитолог), древните келти са разбирали превъзходните лечебни свойства на глоговите листа и цветове. Все пак, считало се е за лоша поличба да се внасят вкъщи глогови клонки. Това до голяма степен се дължало на миризмата на отрязаните клонки от глог - тя доста наподобява тази на разлагаща се плът. Тук виждаме следващата двойка противоположности - едно и също дърво съчетава в себе си и животоспасяващи аспекти, и асоциации със смъртта.


Crataegus monogynaОсвен това, глогът е пропит с мъжка енергия, а в добавка - той е и исторически символ на плодородието и е свързан с женските аспекти на богинята (майка, дева). Това е следващата двойка противоположности в този храст-дърво.

 

Какво ни казват всички тези противоположности? Очевидно, че глогът е живото свидетелство и олицетворение на идеята за дуалността. Той е идеалното изображение в живата природа на концепцията за Ин и Ян.

 

Келтите са разбирали силата на баланса. Те също така са знаели, че това, което не би могло да се дължи на определени резултати (което понякога е очевидно в танца на противоположностите, разиграван в глога), е показател за някакъв по-голям и стоящ извън възприятията на стандартния ум източник на магия. С други думи, това, което не може да се обясни, съдържа всъщност огромна и неведома сила.

 

Глогът е трябвало да бъде почитан във всичките му противоречия и дуалности. Той е символ на обединението на противоположностите и ни служи като послание да приемаме с по-голяма лекота неконвенционалното и наглед невъзможното.


...Към ВТОРА ЧАСТ - СЛЕДВАЩИТЕ КЕЛТСКИ ЗНАЦИ


....автор: Соня Петрова - Аеиапубликувано на: 13 септември 2016 г....