Загадката на ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ

Едно тълкувание на Мая Тодорова за житния кръг от 05.08.2014г. в Уилтшир, Англия:


ДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ


Тълкувание за житния кръг от 5 август 2014 в Уилтшир, Англия


Този житен кръг е открит на 5 август 2014 в Cow Down, близо до East Kennett, Wiltshire, Англия.


Повече снимки могат да се видят тук:

http://www.cropcircleconnector.com/2014/cowdown/cowdown2014a.html


По календара на маите Цолкин 5 август 2014 е ден с Тон 6, който ни помага да се балансираме, да постигнем "динамично равновесие", "органичен баланс". 


Ето едно кратко описание на Тон 6:


Тон 6 - Ритмичен

Шест е лъчът на органичния баланс, динамичното равновесие на основата на Аз, комбинирана с една точка от единството. Органичният баланс е активен процес, не е статично или фиксирано състояние. Той е вкоренен в цялата ви същност. Пуснете вашите чувствителни корени да отидат надълбоко, така ще заземите вашата способност да реагирате в този свят.

 
Вие сте в единството, което създава органичен баланс. Вие сте свободни да избирате, да отговаряте, да давате и да получавате. Тон 6 ви приканва да отговорите на живота с любов, да доведете Небето на Земята чрез вашето превъплъщение на шест-конечната звезда. 


Изобразявайте Божественото във вашата органична форма. Изпълвайки се с вибрацията на небето, вие го пренасяте на Земята. Когато пътувате към дома, носите Земята към небето. Така се създава органичен баланс, небето и Земята в симбиотичен съюз.


Откъс от книгата “Маянски оракул – път за завръщане към звездите” от Ариел Спилсбъри и Майкъл Брайнър 
("The Mayan Oracle - Return Path to the Stars" by Ariel Spilsbury & Michael Bryner).

 Източник:


http://www.astrodreamadvisor.com/Pages/blue_rhy_storm.html

 На пиктограмата според мен схематично е изобразен човек: глава, тъмният триъгълник под нея е тялото на човека с изобразен “център на тежестта” (кръгчето в центъра на триъгълника).

Човекът е като еквилибрист в обръч, като обръчът допълнително се търкаля върху две ролки, което още повече усложнява задачата по запазване на равновесие.

Светлата линия отляво на тъмния триъгълник показва предишно или бъдещо положение.


Над главата на човека: въображение, мисли, желания, намерения... Сега сме в годината на Червената Слънчева Луна, година с Тон 9 – Тонът на Намерението... Нали много често в комиксите мислите се изписват в балончета...


Всеки сам върти личното си Колело на Съдбата.


Ние сме Еквилибристи ;-).


Учим се непрекъснато да балансираме, да се нагаждаме към променящите се условия. Панта реи – всичко тече, всичко се мени.


Всеки ден трябва да правим всякакви еквилибристики...


Всеки ден се учим да пазим равновесие в един постоянно променящ се свят.


Големият кръг символизира света около нас. Външният свят ни въздейства непрекъснато. 


Тъмният триъгълник символизира и цялото човечество.


Всички заедно, цялото човечество, въртим нашето общо Колело на Съдбата.


Имаме общ център на тежестта.


Сборът от мислите, желанията, намеренията на всички хора е силата, която измества общият център на тежестта и накланя нашето общо “Колело на Съдбата”. 


Колелото на Съдбата се върти. От всеки един от нас зависи накъде ще се наклони. Всеки участва в създаването на общия вектор на намеренията. Всичко зависи от нашата обща воля.


Всеки ден, когато имаме Тон 6 (а това е всеки 13-ти ден), енергиите на Тон 6 ни помагат да се уравновесим в променената обстановка, да намерим новия център на равновесие. Да използваме осъзнато енергията на Тон 6!


 Следните утвърждения могат да ни помогнат за по-доброто усвояване на енергиите на Тон 6.


 ТОН 6ДНЕС пулсира енергията на РИТМИЧНИЯ Тон на Равенството.


Аз пулсирам като Творческа енергия на Ритмичния Тон на Равенството.


Аз пулсирам Органичния баланс на всички нива.


Аз пулсирам като сила на Динамичното Равновесие.


Аз пулсирам като сила на всички корени.


Аз създавам началото, корена на индивидуалния Аз.


Аз създавам началото, за да отговорим на повика на ЛЮБОВТА.


Аз създавам способността да влезем в резонанс с проявения свят.Аз СЪМ коренът във всички измерения.


Аз СЪМ лъчът на Органичния Баланс.


Аз СЪМ изражението на моята истинска СЪЩНОСТ: ТУК и СЕГА.


Аз СЪМ активният процес за съединяване на Небето и Земята в Единство.

 


Аз внасям Божествената Любов в Органичната форма.


Аз изпълвам телата с Любовта на Небето.


Като Излъчваща сонда аз пулсирам ДНЕС осъзнато Ритмичния Тон.


Като Планетарна сонда аз съм осъзнато в РЕЗОНАНС с Ритмичния Тон.Източник за утвържденията: www.maya.at

 

...


автор: Мая Тодорова


източник: lucecita.blog.bg